מנסים להבין את הקב"ה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 09 דצמבר 2013
למי שיש שאלה בתורה שילך לרב וישאל שהרי זו שאלה לנצח - אם יש עולם הבא יש נצח נצחים ואיך נשאר אדישים?
אדם יכול לבוא ולומר אני מאמין באמונה שלמה בה' יתברך, "אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא", שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, רק אני רוצה להבין, אני בטוח שיש תשובה, רק אני לא מבין, איך אני רואה אדם צדיק שהוא קודש קודשים, ירא שמיים סובל ובקושי יש לו מה לאכול וזה אוכל טרפות וחזיר, לא כיפור, אין לו דין ולא דיין, וילות, מכוניות, עסקים, איפה הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לדעת תשובה, לא אני מאמין אבל אני רוצה להבין. זה כמו שאדם חולה הולך לרופא, למה הוא הולך לרופא, הוא מאמין ברפואה ומאמין ברופאים, הרופא אומר לו אני לא יכול לרפא אותך, אומר לו אתה שקרן, כל הרופאים שקרנים, הולך לרופא גדול יותר, לא מרפא אותו, רופא יותר גדול, לא מרפאים אותו בארץ אז הוא טס לחוץ לארץ, מאמין ברפואה. אותו הדבר תורה, אני מאמין בתורה והתורה היא אמת, יש לי שאלה, הלכתי לרב והוא לא ענה לי, אני אלך לרב יותר גדול, לא ענה לי, אלך לרב יותר גדול, למה כי התורה היא אמת, זה שרב לא עונה אז רב יותר גדול כן יענה כמו שאדם ברפואה הולך לרופא יותר גדול, רץ לרב יותר גדול עד שהוא מקבל תשובה. זה דרך אחת שאפשר לשאול שאלה, הדרך שנייה היא, תראה איפה הקדוש ברוך הוא? הנה תראה את הרשע הזה כל העבירות שבעולם עושה ותראה איך כל העסקים שלו פורחים ומצליחים בארץ ובכל העולם, עסקים חובקי עולם ותראה צדיק כל היום לומד תורה וכל חייו קודש קודשים ותראה כמה הוא סובל, אין לו מה לאכול, איפה הקדוש ברוך הוא.

אני לפני בערך עשרים ושתיים שנה בישיבה הישנה יום רביעי אחד סיימתי את הדרשה. חמש דקות לפני הסוף, נכנס חייל מהדלת וישב ליד הדלת. שסיימתי את הדרשה הוא ניגש אלי והוא אומר, כבוד הרב, מה אתה עובד על אנשים, ככה הוא אומר לי, מה אתה עובד על אנשים. למה? אמרתי לו, תראה אני חייל בצבא, אחד עשרה רבנים העמדתי אותם, ככה הוא אמר לי, העמדתי אותם. אמרתי לו, אם אתה אמיתי בוא אני יהיה שתיים עשרה, רק מה הייתי ממהר, אמרתי לו בוא אליי הביתה ושב איתי וכל מה שאתה רוצה תשאל. רבותיי ישבתי איתו חצי שעה ולא יותר, הוא קם, עמד ואמר, איך אנשים חיים בלי תורה אני לא מבין, אני אגיד לכם מיהו, היום הוא רב, כתב אחד עשרה ספרים, אברך יקר, אחד עשרה ספרים כתב עד היום.

אם באמת אתה מחפש תשובה, באמת כואב לך, אתה הולך לאחד חילוני, אחד כמוך מסובך?! לך לרב, לך תשאל, תברר, כמו שאמרתי כמה פעמים, זה לא שאלה של קרמיקה בבית, איזה קרמיקה לעשות, זה שאלה של נצח, של חיים, אם רבי שמעון בר יוחאי והאריז"ל הקדוש וגדולי עולם צודקים, יש גיהינום ויש גן עדן מה תעשה אז, מי יעזור לך, יהיה מאוחר כבר. לך תברר, זה שאלה של נצח, כמה חיים פה, שבעים שנה, שמונים שנה, מאה שנה, שם זה נצח, מיליארדים של מיליארדים של שנים ה' ירחם, מה אתה אדיש? אל תאמין  לי ולא לאף אחד אבל תלך לברר והגרוע מהכל אם אדם יראה מיהו, מי שואל שאלה ועל מישהו הוא שואל שאלה, מי שואל ועל מי הוא שואל.

מעשה ברבי אברהם אבן עזרא, הלכו פעם שני יהודים במדבר, לאחד היו שלושה כיכרות לחם ולשני שתי כיכרות. הם פוגשים יהודי בא מולם, תרחמו עליי אני רעב, אין לי מה לאכול, כבר יומיים לא אכלתי. אמרו לו אין בעיה, אנחנו בכל מקרה הולכים אז נלך יחד, תאכל מהלחם שלנו. הלכו ביחד עד שהגיעו לעיר, שהגיעו לעיר נתן להם חמש מטבעות זהב. שימו לב לאחד מהם היה שלושה כיכרות ואחד שתי כיכרות, נתן להם חמש מטבעות זהב. זה שהיה לו שלושה כיכרות אמר, מגיע לי שלושה מטבעות כי היה לי שלושה כיכרות והשני אומר, לא, הוא נתן לשנינו חצי חצי, שתיים וחצי מטבעות לך ואחר כך  אני. רבים, צעקות, אמר להם, מה אתם רבים, יש פה את הגאון אדיר צדיק יסוד עולם האבן עזרא, תלכו אליו תשאלו אותו, הלכו אליו. תשמעו דבר, באו לאבן עזרא ושמע את הסיפור ואמר להם כך, זה שהיו לו שלושה כיכרות מגיע לו ארבע מטבעות זהב, זה שהביא לו שתי כיכרות מגיע לו אחד. יצאו, זה שקיבל אחד צעק, איפה האמת? אומר גם חבר שלי הביא שתיים, איפה האמת?! שתי כיכרות היו לי, למה מגיע לי רק אחד?! חזרו לאבן עזרא, בוכה, הוא אומר לו הרב, מה יש לך? למה הרב אמר לי ככה, חבר שלי נתן שתיים ולי אחד?! מה האמת? אמר לו האבן עזרא, תשמעו היה לכם חמש כיכרות לחם, הייתם שלושה אנשים, כמה שלישים יש בכל כיכר? שלוש, כמה שלישים יש בחמש כיכרות? חמש עשרה. עכשיו, כמה אנשים הייתם? שלושה אנשים, כמה שלישים כל אחד אכל? חמש שלישים (5=3/15). לחבר שלך היו שלושה כיכרות, כמה שלישים יש בשלושה כיכרות? תשע, הוא אכל 5 שלישים ונתן 4. לך היו שתי כיכרות, כמה שלישים יש בשתי כיכרות? שש, אכלת 5 ונתת שליש אחד!!! אח"כ אמר להם האבן עזרא אם את החשבון הפשוט לא הבנתם איך אתם רוצים להבין את הקב"ה שנאמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, כי גבהו השמים מארץ, כן גבהו דרכיי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם."