אין אומתנו אומה אלא בתורתה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 24 נובמבר 2013
שום חינוך בארץ לא יעזור כי עם ישראל לא יהיו אומה שהיא סמל לעולם אלא בזכות לימוד התורה שרק היא מעדנת את ישראל ומרחיקה אותם מהרע.
רבותיי מדינת ישראל מקום ראשון בעולם באלימות בבני נוער, מקום ראשון בעולם, עם שהיה סמל אור לגויים, מקום ראשון בעולם באלימות בני נוער. ילדים רוצחים הורים, הורים רוצחים ילדים, בר מינן דברים מחרידים, נוראים ואיומים והארץ שלנו הולכת ומתדרדרת מיום ליום, מיום ליום רבותיי שיהיה ברור אני אומר את זה בפה מלא ואני עשרים שנה אומר את זה, לא יעזור שום שרי חינוך, שום דבר עד שעם ישראל לא יגיע לתורה לא יגיע לחוף מבטחים, הוא ימשיך להתדרדר והוא ימשיך לרדת, צריכים לחזור לתורה הקדושה, לחזור למקורות. רבותיי והם רואים את האמת הרי שהתחילו בעלי תשובה בארץ אז הם לא התייחסו, שהתחילו בעלי תשובה בארץ הם לא התייחסו, זה מודה, זה יחלוף והם רואים שבעלי תשובה מגיעים למיליון והם רואים שזה הולך וגדל עד שגדול מאוד אז הם משתוללים, הם נלחמים בבעלי תשובה, נלחמים בבני תורה. למה הם נלחמים? הרי אתם רואים שהחינוך שלכם פשט את הרגל ואתם רואים שבעלי תשובה כבר גמרנו אין כאן סמים, אין כאן זימה וניאוף, אין כאן אלימות, אין כאן רצח, במקום לעודד למה אתם נלחמים, אתם יודעים למה הם נלחמים? בגלל שזה דרכה של תורה והם שונאים את התורה אבל לא יעזור להם, הם לא יודעים שהתורה הקדושה זה לבה רותחת שזורמת בזרם אדיר ממעמד הר סיני עד הגאולה והיא שטפה ושוטפת כל מי שעומד בדרכה, כל מי שעומד בדרכה של תורה היא שוטפת אותו, אי אפשר ללכת נגד בורא עולם.

הם לא נלחמים בי, לא בגדולי התורה, הם נלחמים בבורא העולם, שיהיה ברור להם שאי אפשר בבורא העולם להילחם, אי אפשר בתורה הקדושה להילחם. רבותיי פרעה היה עלינו, חשבו הנה נגמר חס וחלילה עם ישראל ועם ישראל ניצל ממנו. היה המן, כבר העץ מוכן וכבר יש את הגזרה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים וחשבו גמרנו אין יותר עם ישראל ועם ישראל חי וקיים, המן מתנופף על העץ ומרדכי המשנה למלך. היו היוונים והיינו קומץ, חשבנו אין נגמר עם ישראל והיוונים נעלמים, "מי כמוך באלים ה'" והמכבים הקטנים האלה מנצחים. הייתה שואה נוראה, חשבו נגמר, היו אינקוויזיציות, היו מסעי צלב שמיליונרים של עם ישראל הלכו, הייתה שואה נוראה, חשבו נגמר הנה עם ישראל ועם ישראל חי וקיים. עכשיו יש אותם, מה הם חושבים שהם יצליחו יותר מפרעה? יותר מהמן? יותר מהיוונים? יותר מהגרמנים? הם חושבים שהם יכולים ללכת נגד בורא עולם?! הם לא יכולים להילחם נגד אות אחת בתהילים, אות אחת פה הם לא יכולים, אפס, לא יעזור להם ואני אמרתי לא פעם ולא פעמיים, אני חוזר ואומר, רבותיי אם יחליטו היום בכנסת, לא פוחד מאף אחד, יחליטו היום בכנסת מהיום והלאה בטלוויזיה, ברדיו ועיתונים אין יותר חדשות, רק עשרים וארבע שעות כל היום על החרדים, לא יעזור להם על אפם ועל חמתם, כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם, ילך מעלה מעלה.

אור החיים הקדוש היה מלאך אלוקים ובעל רוח הקודש גדול, הוא כותב בספרו: "אילו האדם היה מרגיש ערבות, נעימות, ידידות מתיקות, ענף אחד מענפי האור העליון", ענף אחד לא שתי ענפים, "ענף אחד מענפי האור העליון היה בז בעיניו להיות מלך מלכים בערך קיום מצווה אחת של התורה הקדושה.   שמעתם מה זה? שיהיה לכם ברור, כל העולם חילוני, כל העולם כולו המיליארדים הכי גדולים בעולם הם עניים לידי, הם אומללים לידי, הם לא מגיעים לאחד חלקי מיליארדים חלקי מיליארדים מיליארדים לאושר שלי, אצלם הכל זה גשמי, כסף ואצלנו זה רוחניות ואי אפשר להסביר את זה, אם מישהו יודע מה טעם של תורה, איך אומר האור חיים הקדוש, "אילו בני אדם היו מרגישים וטועמים טעמה של תורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא היה שווה בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב בערך מילה אחת של התורה הקדושה" תראו איזה מילים נפלאים.