ספינה בלב ים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 18 נובמבר 2013
סיפור משל על ספינה שהתקרבה אל החוף ומעט לפני החוף נפלה וזה משל לעם ישראל שהגיעו עד הלום וכאן במדינה משפילים אותם עד עפר.
ספינה ועליה אנשים יצאו מאמריקה לכיוון ארץ ישראל ובדרך סופות ים, סערות, שודדי ים, לווייתנים והם במסירות נפש, בחירוף נפש ובהקרבה עילאית נלחמים כנגד כל הגלים והם עומדים בכל המכשולים, חייבים להגיע לארץ ישראל ויהי מה ואיזה הקרבה ואיזה מלחמה וברוך ה' הם מתגברים על כל המכשולים, הם עומדים איתנים כנגד כל הגלים החזקים והם מצליחים להתגבר והם כבר מתקרבים לארץ ישראל והנה הם מגיעים לחוף יפו וכבר רואים את החוף ומתקרבים כבר מאות מטרים והנה הם כבר מגיעים חמישים מטר לפני החוף ואז בא איזה גל גדול ושוטף אותם ומוריד אותם למצולות. רבותיי איזה כאב נורא ואיום זה, אתם חודשים על גבי חודשים בים כנגד כל הסופות, כנגד כל המכשולים, נלחמים בהקרבה עילאית, במסירות נפש וחירוף נפש, בהקרבה נוראה עומדים כנגד כל המכשולים ואתם מצליחים, אתם כבר רואים את חוף יפו, עוד חמישים מטרים אחרונים, עוד קצת הקרבה, עוד קצת מאמץ והנה בחמישים מטר האחרונים גל אחד מוריד אותם למצולות.

רבותיי נתאר לעצמנו שאנחנו עומדים על החוף ורואים את זה, איזה כאב נורא ואיום זה, איזה צער נורא ואיום זה, ככה רבותיי זה עם ישראל, היינו אלפי שנה בגלויות, אינקוויזיציות, מסעי צלב, הלכנו עם התורה הקדושה באש ובמים, נשרפו ונשחטו למען התורה הקדושה, עם ישראל הלך במסירות נפש, בחירוף נפש למען התורה לא יעזור כלום, שום דבר לא יעצור אותנו, אנחנו הולכים אחרי התורה באש ובמים ושום דבר לא יעצור אותנו, נלך עם התורה עד הסוף, נשרפו לתוך שמן רותח, בייסורים נוראים ואינקוויזיציות, מסעי צלב, דברים נוראים ומחרידים, הולכים באש ובמים עם שמע ישראל, הולכים עם שירה לבורא עולם, שום דבר לא יעצור אותנו ואיזה ההקרבה, תקראו ספרי היסטוריה, בכל הגלויות ובכל המצבים איזה עם נפלא, כל העולם מתפעל, איזה קדושה, איזה טהרה ויראת שמיים, איזה מסירות נפש, איזה בתים היו לעם ישראל, איזה בנים ואיזה בנות, איזה קדושה וטהרה והנה רבותיי אחרי כל המאמצים, כל ההקרבה הנוראה כבר מגיעים לארץ ישראל, כבר חמישים מטר לפני החוף וכבר נשמעים פעמי המשיח, נשמעים פעמי הגאולה, כבר רבותיי עוד קצת מאמץ ועוד קצת הקרבה וזוכים לראות פני מלך המשיח והנה רבותיי בדקות האחרונות כבר מגיעים לארץ ישראל איזה התדרדרות נוראה ואיומה, איזה גל נוראה של זימה וניאוף, של פריצות וסמים ואלימות ורצח שוטפת את הארץ, מי חלם על דבר כזה בעם ישראל, עם שהיה סמל האומות, סמל הקדושה והטהרה, סמל היראת שמיים, סמל האור לגויים, העם הכי מושפל היום, פוחדים בחוץ לארץ שיבוא איזה ישראלי לשם בגניבות, בפריצות וסמים, בזימה וניאוף.

רבותיי עם ישראל הוריד אותנו מהתורה הקדושה והוריד אותנו לשאול תחתית, איזה כאב נורא ואיום, עוד קצת מאמץ ועוד קצת הקרבה ואיזה ירידה נוראה ואיומה. רבותיי איפה החינוך היהודי הקדוש והטהור שלנו, איפה הבנות הקדושות שלנו, איפה הבנים שלנו רבותיי, איפה הבתים של עם ישראל, איפה השבת קודש שלנו, איפה האור ונרות שבת בבתי ישראל, איפה השלום עליכם בבתי ישראל, רבותיי צריכים לשבת על הרצפה ולבכות על המצב שלנו.