עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 11 נובמבר 2013
פירוש מדהים על הפסוק 'עוז והדר לבושה...' מי שמתלבשת בצניעות אז 'ותשחק ליום אחרון' אפילו ממלאך המוות אין לה לפחד.
שלמה המלך אומר: "עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון". מה זה תשחק ליום האחרון? שימו לב טוב טוב, מה כותב בעל ה"שבט מוסר", קראו לו רבי אליהו הכהן שהיה מקובל ענק, היה גר באיזמיר בתורכיה והיה צדיק יסוד עולם, היה מוציא דיבוק מאנשים, היה קודש קודשים, יש לו ספר "שבט מוסר" והספר הזה, זה אחד הספרים שבנו אותי זה "שבט מוסר", הוא כמו השם שלו, מקל מרביץ לבן אדם, עד היום אני לומד מהספר הזה, שנים מאז ילד.

בעל ה"שבט מוסר" כותב, כידוע כותבים המקובלים, כותבים כולם, יום הפטירה של האדם מלאך המוות בא אליו ומאיים אליו שיכפור בקב"ה. מלאך המוות אתם יודעים איך הוא נראה? אומר הזוהר הקדוש, הוא כולו עיניים, אתה לא רואה גופה, רק עיניים וכל עין כמו עין של פרה, פחד פחדים ורוב האנשים כופרים. מה עושה ה"שבט מוסר"? ואוי ואבוי לאותו עונש, לכפור? אדם גם אם יכניסו אותו לאש הוא יכפור. השבט מוסר כותב בספרו מסירת מודעה, אתם יודעים מה זה מסירת מודעה? כמו עושים התרת נדרים בראש השנה וכיפור, מסירת מודעה, אנחנו מודים לפניכם רבותינו הדיינים שכל הנדרים שאנדור כל השנה הכל בטל ומבוטל יהי רצון נשבר לשרירים ולקיימים, לא רוצים בהם, לא רוצים נדרים, הכל מבטלים אותם מעכשיו אז במסירת הודעה מה הוא עושה, אני מאמין באמונה שלמה בקב"ה, אמונה בלי פקפוק וחס וחלילה שאם יבוא מלאך המוות ויכפור אז אני מודיע לפניכם רבותיי הדיינים שהכל בוטל ומבוטל, יהי רצון נשבר, ומבטל את הדברים אשר יאמר לפניו ואני מאמין אמונה שלמה, כך כותב בעל ה"שבט מוסר".

זה אומר שלמה המלך עליו השלום, "אשת חיל עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון", אישה שהיא עוז והדר לבושה, אישה שהיא צנועה, לובשת צנוע היא לא צריכה לעשות מסירת מודעה שכותב בעל "שבט מוסר", היא לא צריכה את זה, מלאך המוות יפחד להתעסק איתה, "ותשחק ליום האחרון", היא תצחק לו בפנים, אישה צנועה מלאך המוות פוחד ממנה. נשים יקרות, בנות יקרות כמה שווה הצניעות שלכן, כמה זה חשוב לכן, כמה זה חשוב לעם ישראל שתהיו צנועות, כמה זה חשוב לבעל, כמה זה חשוב לילדים, אתן האור של הבית, אתן הדוגמא של הבית, אתן ההגנה של הבית, אתן הבית, עיקר הבית זה האישה, כל הבית עומד על האישה ומי מחנך את הילדים, הבעל? הבעל כל היום בחוץ, מי נמצאת פה כל היום?! אישה. ילד רואה את אימא שלו פרוצה, לא מדברת לא יפה אז גם הוא עושה אותו הדבר, הוא רואה אימא שלו צנועה, מתפללת תהילים, מדליקה נרות שבת, זה חודר לו בעצמות אבל אם הוא רואה שאימא שלו פרוצה, מדברת מטונף אז גם הוא נהרס. צניעות של הבית, צניעות של האישה זה עושה את הבית בית מקדש, הבית הזה נעשה קודש קודשים, הבית מבורך, יש ברכה בבית והצלחה בבית. בית של אישה שלא צנועה הסיטרא אחרא שולט בבית.

"אשתך כגפן פורייה בירכי ביתך", מתי אשתך כגפן פורייה? בבית, גם בבית היא לא מתלבטת, אז על אחת כמה וכמה שלא ברחוב. מי זוכה לזה "בניך כשתלי זיתיך סביב לשולחנך", אומר הזוהר, למה מה הוא מקדים קודם? אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך ואחר כך בניך, לא ייוולדו לך בנים בלי אישה, אחר כך בניך כשתלי זיתים. אם אישה צדקת הבנים שלה זיתים, אם האישה מקולקלת הילדים שתלי חיות. "אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך ובניך כשתלי זיתים סביב שולחנך", אתה בבית כמו מלך, ילדים מסביבך כמו נסיכים, כבוד בבית, אבא, אימא אבל מה אומר דוד המלך עליו השלום בהמשך, "הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'", הוא לא אומר הנה כי כן יבורך גבר יהודי, גבר ישראלי, מי זוכה לזה שהאישה יראת שמיים, שאישה צנועה, בבנים כשתלי זיתים,

מי זוכה לזה? רק יהודי שהוא ירא שמיים, יהודי שהוא חילוני ואין לו יראת שמיים לא יכול לזכות בזה. רבותיי אני אומר את זה מתוך כאב לב תראו את הרחוב היום, בתים שאין בהם יראת שמיים, בגידות, פריצות, ילדים פוגעים בהורים, מתחצפים להורים ולא מתייחסים להורים, אבא אוכל את הבשר שלהם, אימא הולכת את הבשר שלהם, ילדים לא מתייחסים אליהם, אבא תשדר תשדר תגמור, לא מתייחסים לאבא ולא מתייחסים לאימא. כשאין יראת שמיים אין בית, יש נחשים בבית, חיות בבית, אין ילדים בבית, יש יחס לאבא? יש יחס לאימא? "הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'", מי שיש לו יראת שמיים זוכה לכזה בית, לכזה אישה ולכאלה ילדים, אי אפשר לקבל אישה צנועה ואתה פגום ואתה מקולקל.