הטומאה החמורה ביותר

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 20 אוקטובר 2013
אומר הזוהר הקדוש אין טומאה חמורה בעולם כמו טומאת נידה ומי ששונה בעבירות הללו אינו זוכה לראות פני שכינה ביציאת נשמתו.
אומר הזוהר הקדוש, אין טומאה חמורה בעולם כטומאת הנידה, כל בחורה ברחוב היא טמאת נידה, כלה הולכת להתחתן היא טובלת, למה היא טובלת כי היא טמאה, טמאת נידה. אדם גם אשתו אסורה עליו כל עוד לא  נטהרת, על אחת כמה וכמה בחורה ברחוב הרי אמרתי תאמרו לכל אישה בשמי עדיף שתאכל חזיר בכיפור ותשמור על המקווה מאשר להיפך, כיפור זה אפס ביחס לחומרה של טהרת משפחה זה כל חודש טומאה נוראה וכרת, כל בחורה ברחוב היא בבחינת נידה, עדיף בן אדם כל בחור צעיר שיאכל חזיר ביום כיפור כל שנה ולא יתעסק עם בחורות ברחובות, אנשים לא מודעים לחומרה. הזוהר הקדוש אומר, אין טומאה חמורה כטומאת הנידה והיא נטמאה עליו וטמא בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. אומר הזוהר, אדם שמתעסק עם נשים לא עושה תשובה, לא זוכה לראות פני שכינה ביציאת נשמתו, נורא נוראות ואדם יגיד, טוב אני אעשה מה בא לי עד ואני  אחזור בתשובה בגיל שישים או גיל שבעים אבל אומר המשנה בסוף מסכת יומא, האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

אדם אומר אני אחזור בתשובה בגיל שישים לא יזכו אותו מהשמיים, אחטא ויום הכיפורים מכפר אין יום הכיפורים מכפר, כיפור מכפר לשבים ואינו מכפר לשאינם שבים, מי שהולך והופך את יום כיפור מסנגור לקטגור בגלל שכיפור אני לא עושה עבירות כיפור לא מכפר לו, כיפור זה הסנגור שלך. חטאת בעונש, נכשלת בעבירה, הלכת תעשה תשובה אבל בגלל שיש כיפור אני יכול לחטוא כל השנה וכיפור ינקה אותי אז תשכח מזה, האומר אחטא ויום הכיפור מכפר אין יום הכיפורים מכפר, כיפור מכפר לשבים ואינו מכפר שלאינם שבים. רבותיי יש לנו עוד חודשיים וחצי סליחות, חודשיים וחצי מתחילים לומר סליחות, איך נבוא לימים האלה, זה עף ככה, איך נבוא לחודש אלול, קיץ מטונף, קיץ שרוף, פריצות נוראה ואיומה, פגמים על כל צעד ושעל, איך נבוא לחודש אלול ולסליחות, נבוא מלוכלכים? נבוא מטונפים? זה עכשיו הזמן להתחזק ביראת שמיים, לשמור את העיניים מעוון ומעבירה, איזה הרגשה אתה בא ליום כיפור, לראש השנה, לחודש אלול, באיזה הרגשה הוא בא מקיץ מטורף, קיץ קשה, קיץ של פריצות נוראה ואיומה והצלחתי לעבור אותו בשלום. איזה מליצות של יושר יש עליו, איזה זכות יש לאותו אדם, איזה זכות. רבותיי אני אמרתי לא פעם ולא פעמיים בזמן האחרון לאנשים שחילוני יעבור ברחוב וידבר עם נשואים רק עם בחורים ולא יכשל בעוון ובעבירה זה בגדר נס על גבי נס וזה עוד ברחוב מה בים, מה עם אלה שהולכים לים, נורא נוראות. רבותיי האדם צריך להיות בבחינת מנורה טהורה שבעה קנים טהורים, עיניים קדושות, אוזניים קדושות, אף קדוש, פה קדוש, להיות קודש קודשים, אדם שהוא קודש קודשים השכינה שורה עליו, זוכה להרגיש מתיקות האורות העליונים וזוכה להרגיש את המתיקות של התורה והוא בדרגה גבוהה מאוד. לא כל אחד מרגיש את המתיקות של התורה אותו הדבר, כמה שאדם קדוש יותר מרגיש יותר.

בנות יקרות, הכבוד של האישה זה המלבוש שלה, הכבוד של האישה זה הצניעות שלה, הערך של האישה זה הצניעות שלה, תראו לא פעם ולא פעמיים בחורים חילוניים ברחוב באים ואומרים לי, לא פעם ולא פעמיים לא מכירים אותי אפילו, כבוד הרב, אם אתה מביא לי אישה צנועה אני מתחתן איתה ואני חוזר בתשובה. אחד אמר לי את זה, אמרתי לו, בוא קודם תחזור ואחר כך נביא לך. הוא רוצה קודם שנביא ואחר כך יחזור בתשובה, תבוא תחזור, הוא רוצה קודם לקבל שיהיה לו כוח, קודם בוא תתחזק, אף בחורה לא תסכים ללכת איתך כך. זאת אומרת הם יודעים להעריך, אישה צנועה זה אישה מכובדת. אישה צנועה בת צנועה זה בת שאני יכול לשמור עליה בעיניים סגורות אבל יש פרוצה בחוץ כמו שהיא מתייחסת לשריקה שלי היום היא תתייחס לשריקה של מישהו אחר גם אחרי החתונה, נורא נוראות.