צניעות בת ישראל

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 17 אוקטובר 2013
מוסר נוקב שאמר הרב שמעון אגסי לפני 100 שנה לבנות ישראל על שמירת הצניעות ולא ללכות בדרכי הגוים.
בבגדד היה מקובל ענק, קראו לו רבי שמעון אגסי, כתב ספרי קבלה בעניין גלגולי נשמות, היה צדיק יסוד עולם. עשר שנים לפני שפרצה השואה הוא כבר אמר שתפרוץ שואה נוראה. בבגדד היה שלוש שנים שלא ירדו גשמים, בצורת נוראה ואיומה, הלך רבי שמעון אגסי עליו השלום ואסף את כל הקהל בבית כנסת הגדול בבגדד, אלפי אנשים אלפים אלפים ונתן שם דרשה, לא זוכר שלוש או שש שעות רצופות, דרשה חוצבת להבות אש והוא כתב ספר על הדרשה הזאת, כמדומני "מקיץ נרדמים", הוא כתב את כל הדרשה, אנשים בכו, הוא כותב שאחרי הדרשה הזאת אנשים עושים תשובה, שלושה ימים ירדו גשמים בלי הפסקה. בתוך הדרשה, תשמעו טוב טוב מה הוא אמר להם, הוא אמר להם בתוך הדרשה:

כתוב בשיר השירים, אומרים חז"ל הקדושים, תראו בגמרא ובזוהר הקדוש ובכל הספרים הקדושים, כל הספרים קודש ושיר השירים קודש קודשים, סודות נוראים ואיומים יש בשיר השירים, היו צדיקים קדושי עליון שהיו שרים שיר השירים אש הייתה מלחכת סביבותיהם. חילונים חושבים ששיר השירים זה ספר אהבה, אני רוצה לראות שאני אביא להם קטעים משיר השירים והם יבינו מה שכתוב. האיש זה הקב"ה, האישה זה עם ישראל, סודות נוראות ואיומים. אומר רבי שמעון אגסי בתוך הדרשה שלו, הוא אומר כתוב בשיר השירים, שלמה המלך אומר, "ירדתי באבי נחל לראות הפרחה הגפן", מה כתוב בהמשך?  לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב". "ירדתי באבי הנחל", מה זה הנחל? זה עם ישראל, ירדתי אל עם ישראל לראות הפרחה הגפן, מה זה הפרחה הגפן? נשים שבישראל נמשלו לגפן שנאמר "אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך" אז מה זה הפרחה הגפן? ירדתי אל עם ישראל כדי לראות אם הבנות של עם ישראל הולכות בצניעות, הולכות בקדושה ובטהרה, שומרות על עצמם עם יראת שמיים טהורה, "ירדתי באבי הנחל", ירדתי אל עם ישראל, "לראות הפרחה הגפן" האם בנות ישראל הולכות בצניעות. "והנצו הרימונים", מה זה הנצו הרימונים? ידוע שהבנים בעם ישראל, בני ישראל נמשלו לרימון שנאמר "רגלים שבך מצוות כרימון". "הנצו הרימונים", הלכתי לראות האם הבנים הולכים בדרכה של תורה עם יראת שמיים טהורה ודקדוק בקלה כבחמורה, הלכתי לראות את הבנים שבעם ישראל. מה אומר שלמה המלך, "לא ידעתי נפשי", לא האמנתי למראה עיניי, נבהלתי, אחזה אותי פלצות הרי לא ניתנה התורה לישראל אלא מפני שהם עזים שבאומות, תורה צריכה עזות "ועז כנמר" הרי אתם יודעים שהרבה אנשים רוצים לחזור בתשובה ופוחדים מה יגידו השכנים ומה יגידו החברים, צריך להיות עז כנמר, התורה צריכה עזות, לא ניתנה התורה לישראל אלא מפני שהם עזים שבאומות, אומר שלמה המלך, לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיניי.

"שמתני מרכבות עמי נדיב", מה זה מרכבות? מה הוא אומר כאן? אמרתי מרכבות, מה זה מרכבה? אנחנו יודעים שאדם דוהר בעגלה על סוס, יושב על העגלה ותופס את המושכות, סוסים דוהרים רוצה ימינה מושך במושכים ימינה, רוצה שמאלה מושך שמאלה, הסוסים בידיים שלו והמושכות בידיים שלו איך שהוא רוצה מכוון אותו. אומר שלמה המלך, לא האמנתי למראה עיניי, לא ידעתי נפשי שמתני שעם ישראל עושה את עצמו מרכבות כמו מרכבת סוסים, הם העזים שבאומות נעשו סוסים. העגלונים יושבים בצרפת, העגלונים יושבים בכל פינה של גיהינום בעולם ומחליטים איזה בגד ילבשו, ג'ינס, ג'ינס קרוע, ג'ינס מלוכלך לא יודע מה, ג'ינס מגיהינום, ימינה לג'ינס, שמאלה למיני, איך אני נראית כמו צרפתייה? כמו אנגלייה? כמו אמריקאית? תראה אתה נראה ממש כמו אמריקאי, מתנפח, תתבייש, אתה יהודי לא גוי, אני נראה יהודי, אני נראה קודש קודשים, אני נראה בן תורה, אז אמריקאי להיראות?! כמו ג'ורג' בוש להיראות?! אומר שלמה המלך, לא האמנתי איך עם ישראל נעשו סוסים, יושב לו איזה עגלון טמא מטומא בצרפת, יושב לו אדם פגום שכל כולו תאוות, הוא מחליט איזה בגד להוציא למודה, כל המדינה רצה אחרי הבגד הזה, עגילים עגילים, בלשון בלשון, בבטן, מה קרה.

רבותיי צריכים לשבת על הרצפה ולבכות, בנות יקרות, אחיות יקרות מה קורה לכן, מה אתן סמרטוטים? מה אתן זבל? איפה הכבוד שלכן, למה אתן משפילות עצמכן, למה אתן נותנות את הגוף שלכם, למה אתן מכשילות בחורים בהסתכלות אסורה. שלמה המלך אומר, "לא ידעתי נפשי", לא האמנתי למראה עיניי, "שמתני מרכבות עמי נדיב", נותנים לגויים תשלטו עלינו, תחליטו לנו מה לעשות, איך להתלבש, איך לדבר ואיפה ללכת, ככה היום נורא נוראות. אבל בני תורה חליפה, חולצה לבנה, מגבעת, שום דבר בעולם לא יזיז אותנו מהתלבושת שלנו, זה תלבושת שהתורה רוצה כמו חתן, כמו כחתן שיוצא מחופתו, זה בן תורה, זה בן של מלך, זה בן של מלך מלכי המלכים עובר ברחובות, אבל אלה הולכים ברחוב, מתלבש כמו גויים כמו כל אלה הפגומים ה' ירחם  סיטרא אחרא, נורא נוראות.