שבעה קנים טהורים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 07 אוקטובר 2013
שבעת קני המנורה רומזים אל שבעה הקנים שיש לאדם: עיניים, אוזניים, נחירי האף והפה - והאדם צריך לשמור עליהם שיהיו קדושים וטהורים.
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", הקב"ה אומר ועשו לי מקדש ולא כתוב ושכנתי בתוכו אלא בתוכם. אומר הזוהר הקדוש, כתוב בספרים הקדושים שהקב"ה רוצה לשרות שכל יהודי יהיה בבחינת בית המקדש שיהיה קודש קודשים בבחינת "כולך יפה רעייתי ומום אין בך", שום מום בו, שום פגם ועוון של עריות, קודש קודשים כדי שהשכינה הקדושה תישאר בו. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", אמרנו שהיסוד שכל הקדושה והטהרה של האדם זה העיניים של האדם, אין יצר הרע נכנס באדם אלא דרך העיניים, עיניים רואות והלב חומד, עיניים לא רואות, לב לא חומד ואין יצר הרע נכנס לאדם אלא דרך העיניים. כשהעיניים של האדם קדושות אז כל הגוף קדוש וטהור, כשהעיניים פגומות אז כל הגוף פגום. כלה שעיניה יפות אין גופה צריך בדיקה, נשמה שהעיניים שלה יפות, נשמה שהעיניים שלה לא פגומות לא צריכים לבדוק אותה כי ודאי היא כולה קודש קודשים, אין ליצר הרע אחיזה באדם אלא דרך העיניים. החטא הראשון בעולם היה של חווה והיה דרך העיניים, "וכי תאווה הוא לעיניים".

העיניים, מי לא זוכר את המעשה עם רבי מתיא בן חרש, מתיא בן חרש מסוגל לעוור את העיניים שלו, לשרוף את העיניים כדי לא להגיע לחשש ספק אולי יכשל בראייה אסורה, למה כי רבי מתיא בן חרש ידע מה עיניים ואדם יראה בספרי קבלה מה זה שורש העיניים בעולמות העליונים היה רועד מפחד. אומר האריז"ל הקדוש, אילו היו בני אדם יודעים בקריצה לעבירה, אם האדם היה יודע בקריצה לעבירה כמה הוא מקלקל בעולמות העליונים מהפחד לא היה זז כל ימי חייו, ככה אומר האריז"ל, מהפחד לא היה זז כל החיים שלו. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", אבל היום מה המצב ברחובות, "ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובת הנה וייקחו להם נשים מכל אשר בחרו", כמו דור המבול על ימין ועל שמאל, לא חשוב גויה, לא גויה, אשת איש, לא אשת איש, ה' ירחם נורא ואיום, נורא נוראות. ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובת הנה וייקחו להם נשים מכל אשר בחרו", אנדרלמוסיה איומה ונוראה, פריצות, זימה, ניאוף, סמים, אלימות, רצח, בתי סוהר מפוצצים, נורא נוראות ואחרי הכל תראה ברחוב הכל חושך, הכל התדרדרות נוראה ואיומה, הכל הרוס ברחובות ומה עושים כל הזמן משמיצים את עולם התורה, משמיצים את העולם החרדי. זה אומר הנביא, "הוי השמים אור לחושך וחושך לאור, מר למתוק ומתוק למר", היום עושים את החושך אור, האור הוא חושך ואפלה ותאוות, ופריצות, זימה וניאוף ובתקשורת עושים הכל עושים מזה אור גדול, עולם התורה הקדושה עולם של זוהר, עולם של קדושה, עולם של טהרה עושים ממנו חושך וראינו את דברי רבי נחמן מברסלב, הוא אומר שאדם צריך להיות בבחינת מנורה טהורה, מנורה יש לה שבעה קנים וגם לאדם יש שבעה קנים.

מה זה השבעה הקנים שבאדם, אומר רבי נחמן מברסלב, זה שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים, אף והפה, שבעה קנים. האדם צריך שיהיה לו עיניים קדושות וטהורות, לא יסתכל במקומות שאסור לו להסתכל, לא יסתכל בתמונות תועבה ובסרטים שמגיע גיהינום, העיניים שלו צריכים להיות קודש קודשים, אוזניים קדושים וטהורים, לא לשמוע באוזניים דברים אסורים, אף קדוש, לא להריח ריח בשמים של אישה. נוסע באוטובוס, במונית, סתום את האף לא להתבייש. אומרים חז"ל, מוטב לאדם שיקרא שוטה כל ימי חייו, יקראו לו משוגע, לא נורמאלי ולא יהיה רשע רגע אחד לפני הקב"ה. פה קדוש, פה שלו שיהיה קודש קודשים, לא ידבר דברים אסורים, פריצות, זימה וניאוף, לא לשון הרע או כל דבר אסור אחר, בבחינת מנורה טהורה קודש קודשים.