הכל בשביל ישראל

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 04 אוגוסט 2013
כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם אינו עושה אלא בשביל ישראל.
אנחנו יודעים יונה הנביא נסע באונייה, סערה בים והיא הולכת להישבר, עומדים לרדת למצולות, מי נמצא באונייה, גויים כולם גויים ויונה הוא היהודי היחידי, מה אומרים הגויים? "לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו", בוא נפיל גורלות ובוא נראה למה באה הגזרה הזאת. מה קרה, מה הם משתוללים? לא קורה שיש סערות בים? אז קרה סערה מה קרה לכם. גויים מבינים שאם יש סערה בים יש בעל הבית, סערה לא סתם באה, מישהו מאיתנו עשה מעשה לא טוב, מישהו מאיתנו לא בסדר, סתם אין סערה, גויים מבינים את זה. לכו ונפילה גורלות ונראה של הרעה הגדולה הזאת עלינו. מפילים גורל וייפול הגורל על יונה, מי אתה, אומר להם, "עברי אנוכי ואת ה' אלקי השמים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה", ממנו אני בורח.

שמעו את זה וייראו יראה גדולה והם מנסים אולי בכל זאת להגיע ליבשה (?) וזורקים את יונה לים ואז הים שקט. גויים מבינים סערה בים זה לא סתם, אין דבר בעולם קטן זז בלי השגחה מלמעלה כמו שאמרתי אנחנו נמצאים בחג החנוכה מסובבים את הסביבון, הסביבון מסתובב מלמעלה תדע לך שכל מה שקורה בעולם ובפרט בעם ישראל הכל מסובב מלמעלה. הרמב"ם כותב במסכת נדרים, דע לך יש שריפה בסוף העולם, בקליפורניה, יש פיגוע בסוף העולם, יש רעידה אדמה בסוף העולם, כל מה שנעשה בעולם בשביל ישראל נעשה, בורא עולם אומר תראו זה רחוק, זה רחוק מכם אבל יכול להגיע אליכם. כל זה התרעה לעם ישראל, תסתכלו זה רחוק אבל זה יכול להגיע אליכם, תמיד צריכים להבין כל מה שקורה בעולם לא נעשה אלא בשביל ישראל, איך כתוב, "אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תעשה הי הכל מעשי ידיו".

הכל, כל הבריאה כולה, כל מה שבבריאה, מהדומם, מהצומח, חי, מדבר, הכל מעשה ידיו, אין מי יאמר לו מה תעשה ומה יאמר לו מה תפעל. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אתה עובד ופתאום האצבע השתפשפה באיזה מסמר וקיבל שריטה אין זה לא מקרה, הכריזו בשמיים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, על אחת כמה וכמה שריפה כל כך ענקית. אין מקרה, סיפרתי לא פעם ולא פעמיים רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר בנו יוצאים מהמערה ורואים צייד יורה על ציפור חץ ושומעים בת קול, לחיים לחיים הוא לא פוגע בך, עוד ציפור עוברת ויורה ושומעים עוד פעם בת קול, למיתה ופוגע בה. אומר רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו אמן לרבי אליעזר בנו, ומה ציפור נגזר בשמיים מי יחיה ומי ימות, האדם אחת כמה וכמה שכל פסיעה שלו נגזר למעלה, אין מקרה בעולם והאדם צריך לדעת שאין דום דבר במקרה, הכל בהשגחה פרטית. הגמרא מספרת על רב פפא במסכת בבא בתרא דף י', עלה בסולם שליבה אחת וכמעט נפלה וכמעט הוא נפל ורב פפא בא לבית המדרש לא רגוע, כמעט נפלתי זאת אומרת אם היא נופלת זה כמו סקילה וסקילה זה חילול שבת, התחייבתי כמעט סקילה כמו מחללי שבתות והיה בצער גדול, איזה עבירה עשיתי. אנחנו יודעים בסולם שהיא נופלת בודקים מה קרה, מי הנגר שעשה את הסולם הזה.

תנאים בגמרא תבינו אצלם לא היה מקרה, אין מקרה בעולם, למה דווקא אני, למה לא עלה מישהו אחר לפניי, מה פתאום, יש עליי תביעה בשמיים ותדעו לכם חז"ל לא מכסים, עשרים וארבע אלף תלמידים של רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת, עשרים וארבע אלף איש, זאת אומרת כל יום שבעה מאות הלוויות תבינו שבעה מאות הלוויות. חז"ל יכלו להגיד, לכסות עליהם, הם תלמידי חכמים, אתם יודעים מי זה רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס היו תלמידים של רבי עקיבא, חמישה תלמידים נשארו מכל העשרים וארבע אלף, אם אלה התלמידים של רבי עקיבא שנשארו, איזה ענקים הם היו. היו יכולים לכסות, היה מגיפה, אין מכסים, חז"ל אומרים, למה מתו, כי לא נהגו כבוד זה בזה. תבינו שבשמיים אין דבר בא סתם, חז"ל לא מכסים על אף אחד, התורה הקדושה לא מכסה על אף אחד, תראו בתורה מי שעשה סתם היא לא הייתה כותבת אותו, התורה לא מכסה על אף אחד, צריך לדעת אין מקרה בעולם והכל בהשגחה פרטית, אוי ואבוי לו לאדם שחי וחושב שהכל מקרה ואין השגחה הרי הוא חי מסכן באוויר, הוא חי כל רגע בסכנה אין השגחה עליו, אדם שהוא לא מאמין שהוא מושגח אז הוא לא מושגח הרי הוא מופקר וחייו הפקר.