גאוה בדרכי השם

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 30 יוני 2013
כמה שכר רב יש על מצווה אחת שאדם עושה בעולם הזה ולכן צריך להתגאות שאדם הולך בדרכי השם.
מסופר על אשתו של הגאון מוילנא וחברתה שהיו הולכות כל הזמן לאסוף כסף לתרומות, לצדקות. פעם הן הלכו לאסוף כסף לאלמנה או לכלה, לא זוכר בדיוק, הלכו לאיזה בית של עשיר גדול והוא לא היה בבית והיה להן צער, פתאום הן חוזרות ואשתו של הגאון רואה את אותו עשיר והיא אומרת, הנה הנה הוא, הלכו וקיבלו תרומה. לפני פטירתן הן עשו ביניהן הסכם, מי שתמות ראשונה תבוא לשנייה בחלום ותספר מה קורה איתה בעולם הבא, מה השכר. נו והיא נפטרה אשתו של הגאון מווילנא והיא באה בחלום לחברה שלה לפי ההסכם והיא אומרת לה, נו נו מה קורה שם? מה השכר שלך? היא אומרת לה, איך אני אגיד לך שכר של מצוות שעשינו, הרי על "הנה הנה הוא" שהצבעתי ושמחתי על השמחה הזאת ועל היד שהרמתי אני לא יכולה להגיד לך מה השכר, אז על מצוות אחרות מה אני אגיד לך.

כל תנועה פה אילו היינו יודעים מה עושים בעולמות העליונים, הרי אמרתי לכם יש ספר קבלה בשם "שער רוח הקודש", בפרק הראשון כתוב, אדם לומד גמרא ובאמצע הלימוד דופק על סטנדר, מהמכה נברא מלאך, במכה הוא בורא, הוא עושה תנועות בידיים שלו הרי אדם כולו מחובר בעולמות העליונים, כל תנועה שלו, אם זה תנועה לעבירה ואם זה לקדושה זה עושה רושם למעלה, זה משפיע למעלה. למה אדם עושה עבירות, אתם יודעים למה? בגלל שאדם מרגיש מה אני בכלל, מה אני כבר, שום דבר, זה ענווה פסולה, תדע לך שאתה גדול מאוד, אתה יש לך נשמה קדושה שמיליונים של עולמות תלויים בה, אם אתה הולך בדרך של קדושה וטהרה, תורה ויראת שמיים אז עולמות שלמים אתה מזעזע, אתה הולך לעבירות אז עולמות שלמים אתה מזעזע. "ויגבה לבו בדרכי ה'", זה גאווה חשובה, תגבה תתגאה, תדע לך אני אדם גדול, תגיד את זה לעצמך, יש לי נשמה קדושה שעולמות שלמות תלויים בה, אם אני מתקדש ומיטהר ולומד תורה אז אני חשוב בכל העולמות, אני יכול לבנות עולמות ואני יכול להרוס עולמות. רבי שמעון בר יוחאי, מה אמרו בשמיים? "מי זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות", עולמות שלמים זעזע, אז למה אתה יכול להגיע, לאיזה דרגות נשגבות ואתה הולך לפח אשפתות. התורה הקדושה, אוהב תורה לא ישבע תורה, הוא רוצה עוד ועוד ועוד, איזה עונג, איזה אושר, איזה שמחה ואיזה השראה אדירה. זה לימוד תורה, היא גם משנה אותך, אתה אדם אחר, אתה מדבר אחרת, מתלבש אחרת, מתנהג אחרת, יחס לאישה אחרת, ילדים, חינוך, בית, עולם של טוהר, עולם של אור, עולם של שכינה. בורא עולם יהי רצון שיעשה בינינו אהבה, שלום ורעות ואחדות, יהי רצון שבורא עולם יעזור שלא יהיה מפלגות ושבכולם יהיה ביניהם אהבה ושלום ורעות וכולם יזכו לתשובה ויראת שמיים טהורה אמן ואמן כן יהי רצון.