שבת קודש

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 15 דצמבר 2019
מה מיוחד ביום שבת קודש ומדוע התורה כל כך החמירה שמי שמחלל שבת אינו נקרא יהודי?
מה מיוחד ביום השבת? שב"ת ראשי תיבות: שבת ברית מילה ותפילין. המכנה המשותף של שלשתם הוא שהם "אות" הם סימן שאנחנו יהודים, בנים של הקב"ה. ושלוש אותות למה? הרי על פי שני עדים יקום דבר?! אלא שבכל יום יש לנו שתי אותות, שתי עדים, תפילין ומילה, בשבת שאין מניחים תפילין יש שתי עדים את השבת והמילה. ליהודי כל יום יש שתי אותות, כל יום! מה זה אות? אות הוא כמו טבעת של כלה, סימן למי אנו שיכים, למי אנו מקודשים. שבת קודש היא טבעת הנשואין ביננו לבין בורא העולם.

תארו לכם, אדם מזמין אולם יקר ביותר, גן פורח, אולם זורח, מנות גורמה, כל מנה במחיר זהב, כולם לבושים ומריחים, ומגיע הרגע הקריטי, הצלם בהיכון, הרגשות גואים – מחכים לקידושין, החתן מוציא את הטבעת ומכניס לאצבע ופתאום והכלה מוציאה את הטבעת, זורקת אותה בפני החתן ואומרת לו: לך לא רוצה אותך! הוא היה מעדיף להבלע באדמה, וכזו בושה! השקיע מאות אלפים וככה היא עושה לו. אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה, מי שמחלל שבת הוא גרוע מזה, אדם שמחלל שבת הוא כמי שאומר לבורא העולם, לך אינני רוצה עסק אתך ח"ו! פחד פחדים!

כתוב בזוה"ק שמי שמחלל שבתא לית ליה חולקא באלקי ישראל. הוא מנותק מהקב"ה, ואיך יבקש ממנו יתברך דבר כשיצטרך, והוא בז לקשר עם הבורא ית'. אדם שיהיה מיליארדר, מחזיק את כל מוסדות התורה והחסד כל היתומים והאלמנות, והוא לא שומר שבת, אין לו חלק באלוקי ישראל! ובאמת אסור להעלות אותו לקריאת התורה, והתירו זאת רק מפני דרכי שלום. וכשמוסיפים אותם בדרך כלל זה רק כהוספה. אדם פסול מלעלות לתורה! מי שמחלל שבת היין שלו אסור בשתייה, לכן שומרים על היין שאדם כזה לא יגע ביין. ואדם כזה לא מצטרף למניין. לית ליה חולקא באלוקי ישראל!!

כתוב בזוהר הקדוש שכל השישה ימים של השבוע יונקים מהשבת, כמה שעוסק בתורה ומצוות, שמח וטוב לב במשך השבת, כך משפיע לו לכל השבוע. וממשיל זאת הזוהר הקדוש לששה עלים היוצאים מגבעול אחד, שהם מושפעים ממנו וחיותם תלויה בו. תוריד את הגבעול הם יתייבשו. כך היא השבת! ששת ימי השבוע שיונקים מהשבת. אם אדם שמח ורגוע ובא לשיעורי תורה בשבת קודש, יזכה שיהיה לו כך כל השבוע של הצלחה. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה, מקור הברכה וההצלחה של האדם היא השבת קודש.

השטן עושה הכל כדי שהשבת תהיה מקולקלת כי כך כל השבוע יהיה מקולקל ח"ו. כל הסייעתא דשמיא היא משבת קודש, אדם יכול להרוויח כסף רב, ולהפסיד אותו בגלל חילול שבת. שבת היא כמו קמיע ששומר על האדם, וקמיע של פרנסה וברכה. כי שבת קודש היא מקור הברכה, היא החיות של האדם ונשמתו. תארו לעצמכם שרשב"י בא לכאן ומניח ידיו על החלות ואומר, מי שיאכל מהחלות האלו יתברך, אנשים ימכרו את הדירה שלהם כדי לקנות את החלה הזו. את השבת קודש מי בירך? הקב"ה בכבודו ועצמו בירך את השבת!

לפני כמה שנים, לאחר הדרשות ביום רביעי אני מקבל קהל, לפעמים עד ארבע וחצי לפנות בוקר. לילה אחד נכנס אלי בחור שהגיע מהצפון שחזר כאן בתשובה, והביא עימו בחור חילוני, אמרתי לו אני רוצה ממך מתנה, איזה מתנה הרב רוצה? את השבת הקרובה אני רוצה שתשמור. רק שבת אחת? כן. אמרתי לו תבטיח לי שבכל מקרה אתה שומר שבת. הוא הבטיח, הרב אמר אני מתחייב יהפך העולם ואני שומר שבת. והנה אני נוסע פעם בחודש למירון קורא עם תלמידים האדרא רבה ואדרא זוטא מתפללים ותיקין וחוזרים לבני ברק. והנה חצי שנה לאחר המקרה הנ"ל, אני עומד בציון וקורא בזוהר, אותו בחור שהביא אותו נוגע לי בכתף ואומר לי: זוכר את הבחור שהיה איתי אצלך במשרד? אותו בחור הוא מספר, הוא הדומיננטי ביותר בשכונה שלנו, הוא מארגן בכל ליל שבת את כל החבר'ה ונוסעים לכל מיני מקומות. בשבת הזו הוא סרב ללכת איתם למקומות של חילול שבת, ואמר להם כי הבטיח לרב, החברים שלו רק שמעו את המילה 'רב' החלו לחרף ולגדף, אולם הוא עמד במילה שלו ולא נסע. בסוף החברים כולם נסעו ונהרגו בתאונת דרכים קטלנית והוא חזר בתשובה. היום הבחור ירא שמים ובן תורה יקר שביקרים. שנזכה לשמור את השבת בקדושה, אמן.