בילבולציה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 26 נובמבר 2019
האם העולם נברא מפיצוץ, מה אומרים המדענים, והאם גם הם מודים שיש בורא לעולם?
כתוב בפסוק (ישעיה מב): החרשים שמעו והעיורים הביטו לראות. שואל הזוה"ק איך ישמעו החרשים? איך יראו העיורים? אומר הזוה"ק מי הוא חרש? זה אדם ששומע מוסר, מבין שלא משתלם לו להבין, אז הוא מתעלם ובורח! אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין! (משלי טו) אדם ששומע מוסר ומקבל את הדברים הוא חכם! הוא שומע ומסיק מסקנות. מה זה העיורים הביטו לראות? איך יביטו העיורים? אומר הזה"ק, מי שרואה את הבריאה ובכל זאת חושב שמעצמה נבראה, הוא עיור! כל העולם כולו כ"כ מושלם, אלפי מיליארדי יצורים בלי שום דפקט! רק יד ד' יכולה לעשות זאת! וזה שכתוב "הביטו לראות", כלומר, תתבוננו בבריאה הנפלאה שאתם רואים!

כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. ארץ ישראל על המפה, בקושי רואים אותה, ניקח עיר בארץ ישראל, בקושי נקודה, רחוב או בן אדם ברחוב, אפס אפסים! לא רואים אותו במפה בכלל. גרגר חול בים! ומה גודל היקום? יש כוכבים הרחוקים מזה לזה שנות אור, מהירות האור בשנייה כשלוש מאות אלף קילומטר! שבע וחצי פעם היקף כדור הארץ בשנייה! כמה גדולה הבריאה! התבונן בגודל הגלאקסיות כולם, ביחס לכל הבריאה האדם הוא אפס, בטל ומבוטל! יש לו במה להתגאות?! וכתבו המקובלים שכל הבריאה כולה בפני בורא עולם כגרגיר חול בים אוקינוס! האדם חולה במחלה קטנה והוא לא שוה כלום, ילד קטן צריך להגיש לו כוס מים איפה כל הגאווה?!

כשיתבונן האדם בזה יבוא גם לדעת אחרית דבר מראשית, למה ברא הקב"ה את כל זה? אומר הנביא: אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים לא שמתי! לפני למעלה מאלפיים שנה כבר ידעו חכמי הזוה"ק, שהכדור עגול. ומדוע? אומר הזוה"ק כדי שלא יהיה ביטול תורה בעולם, בחצי הכדור אור וחצי הכדור חושך כדי שבכל רגע נתון ילמדו תורה ויקיימו מצוות!

מדענים רבים הכירו את הקב"ה כתוצאה מהמבט האמיתי של הבריאה. נביא מעט קטעים מגדולי המדענים מאומות העולם:
פרופ' ג'יימס ג'ינס: התיאוריה הפיזיקלית המודרנית מכריחה אותנו לראות את פעולת הבורא מחוץ למרחב ולזמן, שהם רק חלק מהבריאה שלו. כשם שהצייר נמצא מחוץ לציורו (המרחב של העולם ויסודותיו).
ופרופ' סמרט האסטרונום המלכותי בגלסגו כותב: האם הצליח המדע באמת לגלות את סוד הבריאה, יותר מהסיפור העברי הנשגב? כמדומה אני שהתשובה מוחלטת: לא! (בספרו התהוות הארץ) ומסיים: כאשר חוקרים אנו את התבל ומתפלאים למראה הודה והסדר הקבוע בה, אנו באים להכרה בכח עליון, העולה על כל אשר ישיג שכלנו המוגבל. האמונה בבורא עליון הכרחית!
פרופ' מק קיי בספרו עולם המספרים לפי חוקי ההסתברות: לא קיימת אפשרות שיזדמנו כל הגורמים יחד במקרה ליצור עולם, ומסיים: לפי תורת החשבון להשם הארץ ומלואה!

ויש מדענים שעושים מעצמם צחוק, בנו תיאוריה בלי שום בסיס. מלבה רותחת של אלפיים מעלות צלזיוס התקררה האדמה זה לוקח כך וכך שנים... התקופה הפליאוזואית – "הופעת צמחים" הופיעו צמחים, מה זה תיאטרון? מטורפים! פופ-קורן? כל גרעין יצא אחרת, זה פיל זה גמל זה גירפה... הירוקים בכל העולם שומרים על בעלי החיים, שלא יכחדו, אם ימשיכו לצוד שנהבים לא יהיו פילים בעולם. מה הם מודאגים? "יופיעו" אחרים?! ואח"כ הכי מטורף שיש: "הופעת בעלי חיים של היום והאדם!" כפתור ופרח, פתרו את חידת הבריאה!

הקב"ה ברא את העולם לפני כששת אלפים שנה, את כל התהליכים שאמורים להתגלגל במשך מליארדי שנה, ברא הקב"ה בששה ימים. רק כדי להשקיט את המצפון, הם רוצים לומר שאין בורא ומנהיג, ואיש הישר בעיניו יעשה. מעדיפים לחשוב שטויות שהבריאה היתה פעם... והעיקר לא לחשוב. לא מזמן היה מורה שסרב ללמד את השטויות האלו, ופיטרו אותו. כופים – להאמין בקופים. אבל אנחנו נתחזק ונאמין שאין עוד מלבדו והקב"ה היחיד שמנהל את העולם.