מסירות נפש לתורה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 14 אפריל 2013
המצוות של האדם נמדדות לפי המסירות נפש איך הוא עשה את המצוה.
כל מצווה בעולם שהאדם עושה היא נמדדת לפי הקשיים, לפי העמל, לפי המסירות, זה לא סתם, ."מקום של בעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד", זה לא פרוטקציה, לבעל תשובה זה יותר מלחמה, זה הקרבה, זה הרגל חיים, קודם כל הוא מצד החיים שלו, 20 שנה, 30 שנה עם הרגל חיים אחר לגמרי ופתאום לשבור הרגלים, לשבור תאוות ולשבור מידות, לשבור את מה שהוא 30 שנה חי, זה מלחמה קשה, זה קשה מאוד. מצד שני הסביבה, התקשורת, הכל נגד תורה והוא אמור ללכת נגד הכל, ללכת לשיעורי תורה אז כמה הקרבה צריך, כמה מסירות צריך.

איך כתוב בזוהר, בכה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, אוי לו למי שיהיה בזמן המשיח ואשרי מי שיהיה בזמן המשיח. מה זה אוי ומה זה אשרי? או אוי או אשרי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אוי לו למי שיהיה בזמן המשיח למה כי קרוב לגאולה האמונה בבורא עולם תהיה קשה מאוד, תהיה רדיפת התורה ושנאת התורה, היום אדם רוצה לחזור בתשובה כולם קופצים עליו, היום ברוך ה' קצת יורד קצת יורד אבל התקשורת וואה וואה, אתה רואה מה זה, התקשורת כבר כמו הר געש, מיום ליום הם מתפוצצים, יותר ויותר משתוללים, מחפשים מה לדבר על בני תורה, הם רואים שעולם התשובה הולכת ומתעצמת, הולכת וגודלת אז זה שורף להם, אלה השמאלנים, הם שונאי תורה, הם לא יכולים לראות תורה בעיניים שלהם אז הם מוציאים את כל מה שיש להם כדי להילחם בתורה, לעקור תורה אבל הם לא יודעים אין עצה ואין תבונה לנגד ה' יתברך, נגד בורא עולם אי אפשר להילחם. אז הם משתוללים, הם מוציאים את כל מה שיש להם כדי להילחם בתורה, מה יש להם למכור לנו, מה יש לכם למכור, תראו לי מה יש ברחוב היום, החינוך הקלוקל שלכם, פריצות, זימה, ניאוף, סמים, אלימות, ירידה מהארץ, מה קורה היום הכל מושחת, מה טוב בעולם החילוני, מה עשיתם להם וההגנה הכי טובה זה התקפה. חרדים כסף, לא עובדים, מי לא עובד? 30,000 בני תורה, 970,000 עובדים ויש היום בארץ אומרים חצי מיליון או יותר מזה חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה שהם עובדים. נו כמה חרדים עובדים, הם לא עובדים, על מי אתם עובדים?! על מי אתם מרמים?! אבל התקשורת בידיהם, לא עובדים לא עובדים, הכסף של המיסים לא משלמים בחורי ישיבות, אתם לוקחים כסף שלנו לכל מיני מקומות של טינופת.

זה לא עובדים עלינו בעיניים? זה לא מרמים אותנו? חמישית מן העם הם חרדים, הם דתיים, הם בעלי תשובה, מיליון, קחו חמישית כסף מהמיסים ותעבירו למוסדות תורה, איך הם יתפתחו ואיך הם ישגשגו, יהיה שפע אבל הם לוקחים את הכספים שלנו, מינימום 30,000 בני תורה שעליהם על ישראל עומד, כבר דיברנו על זה בהרחבה, הם מקיימי העולם, איך אומרת הגמרא, עיר שאין בה עשרה בטלנים אסור לדור בה, מה זה בטלנים? אומרת הגמרא, שבטלים ממלאכה ועוסקים בתורה, שיושבים בבית מדרש ולומדים תורה, אם אין ישיבה בעיר ואם אין תלמוד תורה אל תגור שם, אם יש מלחמה, יש סקאדים, סכנה, אז כל העיר בסכנה, אין מי שיגן על העיר. איך אמר החזון איש, בני ברק בכל מלחמה כדור לא ייפול בה, איפה יש עיר של לומדי תורה כמו בבני ברק, הסקאדים עקפו את בני ברק מסביב, סקאד אחד לא נפל בבני ברק, עיר שכולה תורה, בית מדרש ותלמוד תורה בית מדרש ותלמוד תורה. אומר רש"י הקדוש על הפסוק בתהילים, "כי טוב יום אחד בחצריך מאלף", אומר רש"י הקדוש זה פסוק בתהילים, אומר דוד המלך עליו השלום להקב"ה, ריבונו של עולם טוב לי יום אחד לשבת בבית מדרש ללמוד תורה כל היום ולמחרת למות מאשר אלף שנים של תענוגות ובילויים ברחובות. מה אני אגיד, הקב"ה יבוא ויגיד לי, דניאל יש לך ברירה, או מיליון שנה לחיות כל התענוגות של העולם או אתה שעה, לא יום שלם, לומד גמרא והולך לעולמך, אני בוחר בשעה. מי שלא טועם טעמה של תורה הוא לא יבין, אין גיהינום גדול יותר מאשר לא לחיות חיי תורה, אין עונג ואושר רוחני בעולם יותר מאשר לטעום טעמה של תורה.