מה יקרה בימות המשיח

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 17 יולי 2019
מה יקרה בזמן ימות המשיח, מדוע תנאים קדושים התפללו שיזכו לא להיות בימים אלו?
הגמרא אומרת על ביאת המשיח "ייתי ולא אחמיניה" - שיבוא ולא אהיה שם. ולמה? כי תקופת ביאת המשיח תהא תקופה של ניסיונות קשים מבחינה רוחנית, בנוסף לרדיפת התורה ושנאת התורה. וכה מבואר בזוהר הקדוש רבי שמעון זקף ידוי, ובכה ואמר, אוי למי שיהיה בזמן המשיח ואשרי למי שיהיה בזמן המשיח. ולמה? כי בדור של רשב"י גם ילדים היו יכולים להיות בעלי רוה"ק, אבל בדור של הגאולה הניסיונות יהיו קשים מאד, ומי שאז בדור המשיח יהיה ימצא טהור כמה רב חלקו, אך מאידך אוי לו למי שיפול כי אפשר ליפול עמוק עמוק בגלל הניסיונות הקשים שיהיו בעקבתא דמשיחא. רחמנא ליצלן מזה.

וכמאמרם ז"ל שלעתיד לבוא תהיה קטיגוריה בת"ח וחכמת סופרים תסרח. פעם נסעתי ברכב, ושמעתי בתקשורת התקפות, למה בתהלוכת ל"ג בעומר כרבע מיליון ילדים היו בתהלוכה, ואמרו שמע ישראל, התקשורת התקיפה שזה "הסתה"... תקשורת עויינת. אבל אין לנו לפחד מהם, הם קמצוץ של אפר, שימו לב, יום הכיפורים קרוב ל-90 אחוז מעם ישראל מבקרים בבית כנסת, עם ישראל צוחק עליהם! הרי הם שונאי תורה ואויבי תורה, השמאלנים הללו שערכו יום זיכרון לחללי אש"ף, הבג"ץ פוחד מחוק ההתגברות, הדיקטטורים השמאלנים פוחדים על השלטון שיחמוק מהם. ומה פסקו הבג"ץ? ששר הבטחון יכניס 100 איש מעזה כדי להשתתף עם השמאלנים ביום הזיכרון לחללי אש"ף. איזה שלחן ערוך עם רגלים עקומות פסק לכם פסק מעוות כל כך?! על סמך מה אמרתם זאת? רק שנאה עצמית, שנאה לעם ישראל, שנאה לתורה!

איזה שנאה לדת! לא לומר שמע ישראל?! בצונאמי, צעקו יהודים שמע ישראל, ברגע של מצוקה הנקודה היהודית מתעוררת, למה שמע ישראל? תצעק את שיר התקווה, יהודי בעת צרה נזכר שהוא יהודי. השנאה מעבירה אותם על דעתם, גם כשראה"מ עושה דברים טובים, מוכיח קבל עם ועדה וחושף את הארכיון הגרעיני האירני, לא מפרגנים לו. פוטין הזמין אותו לרוסיה למבצע הצבאי, הם לא יאמרו זאת התקשורת, דיווח סתמי על פגישה בין רה"מ לפוטין. השמאלנים התרחקו כל כך מהדת, עד שיש להם שנאה עצמית, הם חסרי שורשים, עקורים מכל זיק אמונה אין להם אמונה בצדקת הדרך. כמה התקיפו את רה"מ על שהתקיף את אובמה בקונגרס, עכשיו כשנוכחו לדעת כמה ההסכם היה טעות, הם לא יודו על האמת.

אין אומה זו אלא בתורתיה. החינוך שלהם פשט את הרגל, בתי הסוהר מפוצצים, העם הרוס מכל כיוון. רק תורה ויראת שמים בונים את האדם, וחובת האדם בעולמו להאהיב שם שמים על הבריות, לזכות את הרבים ולהשיב רבים מעוון.  ומאידך, יש לנו את עץ החיים, עץ חיים היא למחזיקים בה, אלו הלומדים תורה ועמלים בתורה. וכפי שאנו אומרים תמיד, יש שחושבים שכל בן תורה הוא מלאך, אין דבר כזה, גם חרדים יש בגיהנום, כי לומדים תורה בלי מוסר, צריך לקבוע עיתים למוסר, כי בזה יווסר גבר ובזה תכנע נפשו לקבל טוב שפע אור התורה בתוכו. כמו שאחז"ל שאפשר להיות נבל ברשות התורה, נבלה בחותמת הבד"ץ. אין מציאות של תורה בלי מוסר, הלומד מוסר היראת שמים שלו היא אש יוקדת, הוא איתן! אבל הלומד בלי מוסר יכולים לראותו עושה דברים אסורים.

בני תורה שמחים בצאתם וששים בבואם, מלאים זיו ומפיקים נוגה, כמה נאה לראות את בני התורה העמלים בה יום ולילה, עובדים עבודת ד' בתפילה, ומתקנים ומשלימים את עצמם בלימוד המוסר! אנחנו רואים אנשים שבאים פה לדרשה פעם בשבוע, איזה שינוי עושים תוך זמן קצר! משתנים מהקצה אל הקצה! פושטים צורה ולובשים צורה! כל בעלי התשובה הבאים לכאן, אתה רואה את הילדים שלהם, איזה חינוך! איזה נחת יש להם מהילדים! ואם זה מדרשה של פעם בשבוע, משיעור פה ושם, קל וחומר מי שלומד תורה יומם ולילה, שמשנה את כל טבעו עצמו ובשרו, והופך להיות בן תורה! חיי עולם נטועים בתוכו!