התבונן בבריאה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 18 יוני 2019
כיצד זוכים להכיר את הקב"ה - ע"י התבוננות בבריאה, לשבור את הרגלי הטבע ולהתענג על ה'.
טבע האדם להתפעל ולאהוב דבר שלם, כששומעים על אדם צדיק השלם בכל או להבדיל על מדען מיוחד, או אפילו בעל כח מיוחד, כיון שהוא מושלם באיזה דבר אנו מתפעלים ממנו, על אחת כמה וכמה שכשאדם יתבונן בגדלות הבורא יתברך, בטובו וחסדו, בחכמתו שאין לה קצה וסוף, בגבורתו שאין לה ערוך ודמיון, בוודאי יבוא מזה לאהבה ולהשתוקקות ותאוה גדולה כלשון הרמב"ם ולכיסופים להכיר את הקב"ה עוד ועוד, ולהדמות לו ככל היכולת. וזה מה שאמר דוד המלך 'צמאה נפשי לאלוקים'!
ארץ ישראל על המפה בקושי נראית, הערים הגדולות לא נראות כלל על המפה, רחוב או שכונה? אין מה לדבר, מהו אם כן אדם מול הגלאקסיות האדירות הרחוקות זו מזו מיליוני שנות אור, אדם כזה הוא אויר לא קיים כלל, ובכ"ז דרכו של אדם להתגאות ולחשוב לי יאורי ואני עשיתיני, אני ואפסי עוד. התבונן, אתה הקטן ביותר – מול הגדול ביותר, שכל הבריאה כולה מול הבורא עולם כגרגר חול באמצע האוקינוס. יבין האדם מזה כמה הוא קטן מול הקב"ה.

חז"ל אומרים על המפגש עם יוסף והשבטים, אבא כהן ברדלא אמר, "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" יוסף קטנן של שבטים היה ובכל זאת לא היו יכולים אחיו לעמוד בתוכחתו. דורשים חז"ל  "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו", אם האחים הגדולים פחדו מיוסף הקטן שבאחים, על אחת כמה וכמה לאחר מאה ועשרים עמוד אנחנו, הקטנים ביותר יעמדו מול הגדול ביותר הבורא עולם ית', היש לנו פנים בכלל? איזה פחד נורא ואיום. אומר הרמב"ם, התבונן וראה איזה אבא גדול, איזה אבא ענק, איך אפשר שלא לאהוב אותו, ואיך אפשר שלא לירא מפניו.
אומרים חסידים: בראשית ברא - אלוקים, על ידי שתתבונן בבריאה תגיע לאמונה באלוקים! מדענים כנים עם עצמם, התבוננו בבריאה וגילו את הקב"ה, כמו שהבאנו מכבר ציטוטים מדברי מדענים דגולים שאמרו: כאשר חוקרים אנו את התבל ומתפלאים למראה הודה והסדר הקבוע בה, אנו באים להכרה בכח עליון, העולה על כל אשר ישיג שכלנו המוגבל. האמונה בבורא עליון הכרחית! ולפי חוקי ההסתברות לא קיימת אפשרות שיזדמנו כל הגורמים יחד במקרה ליצור עולם, לפי תורת החשבון: להשם הארץ ומלואה! האמנתי כי אדבר – דבר בענייני אמונה והאמונה תחקק בעצמותיך!

לאחר השואה, אנשים מזי רעב, יש שלא הכירו את הדרך לבית שלהם, ויש שהיו במצב גרוע יותר שלא הכירו את אבא ואמא שלהם, לאחר התאוששות חזרה להם ההכרה. עם ישראל מכיר את הקב"ה, אבל רעב רוחני החליש את האמונה, תן להם אמונה, תן להם תורה ומצוות, והם יחזרו לאבא שבשמים.
הנביא מקונן: "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן". אם הכנסתי בטבע השור והחמור להכיר את מי שמחיה אותו, את הבעלים שלו, א"כ ישראל שהם נזר הבריאה וכל העולם נברא בשבילם, בהם לא הטבעתי ההכרה והאמונה בד'?! ודאי שכן! אלא ש"עמי לא התבונן" לא רוצים לעצור ולחשוב בענייני אמונה! אלא שכשהתאוות מול העיניים הוא לא רואה כלום, גוף קשה פחד שוברו (ב"ב י) כשמפחד בעת צרה אז מתגלה יופי פנימיותם, אז הוא רץ לרבנים, הוא רץ לרבי שמעון בר יוחאי, מתחזק בתורה ובמצוות. "עמי לא התבונן"  לא רוצים להתבונן! תחשוב, תתבונן, אם אדם יחשוב יגיע לאמונה.

הרגל – נעשה "טבע"! האסון של האדם זה כח ההרגל, התרגלנו מיום שנולדנו, שהשמש זורחת ושוקעת, עלינו להתבונן ולהבין כי ד' בדברו מעריב ערבים, הוא בחכמה פותח שערים, הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, לראות את יופי הבריאה והחכמה האדירה!
אם יוולד אדם כשהוא מפוכח עם שכל, כבן עשרים, והיה רואה שמש ירח וכוכבים, ושואל מי עשה את כל זה? היינו אומרים לו ככה זה הטבע.. היה אומר לנו משוגעים אתם?! כ"ז נעשה לבד? טבע?! אלא שהרגל נעשה טבע ומאבדים את ההתפעלות מהבריאה הנפלאה! צריך לחזור ולדבר, לחזור ולחשוב, על ענייני אמונה, וכך להתחזק עוד ועוד באמונה. זו מטרתנו בעולם הזה, בו אכן אתה קל מסתתר!