כל הפושט יד נותנים לו

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 12 מרס 2019
מה מיוחד בחג פורים, מדוע צריך להרבות בצדקה ומה זוכה מי שנותן ביד רחבה...
הרבה אנשים חושבים שפורים זה חג של הוללות, חג של פורקן, לשתות ולהשתכר, אבל צריכים לדעת ולהחדיר בראש עמוק עמוק, כל חגי ישראל אין בהם שום חג של הוללות ופורקן, כל החגים שלנו הם קודש קודשים. אצל הגויים החגים הם פורקן והוללות, אבל אצלינו אפילו פורים ששותים ומתחפשים, רוקדים ושמחים, נאמר על פורים שהוא יום עצום. יום כיפורים שהוא קודש קודשים, יום הדין בימי השנה, נקרא כ-פורים, כלומר כיפור הוא כמו פורים, זאת אומרת שפורים יותר קדוש מיום כיפור. ומדוע? יום כיפור זה עבודה מיראה, כי אדם מתפלל, צם, מי יחיה ומי ימות, פחד. פורים זה עבודה מאהבה, שמחים ורוקדים. ידוע אדם שעובד את הקב"ה מאהבה מדרגתו הרבה יותר גבוהה מדרגתו של אדם העובד מיראה.

אדם שעובד מיראה אז עבירות גדולות הוא לא יעשה אבל עבירות קטנות הוא יגיד לא נורא, עונש קטן לא יקרה כלום והוא יעשה אותם,  אבל אדם שהוא אוהב את המלך לעולם לא ימרה פי המלך, גם בדברים הקטנים ביותר. אדם שהוא אוהב אין לו תירוצים, באמצע הלילה, שלג, קר, הוא קם וקופץ מהמיטה, כשיש אהבה, אוהבים מישהו לא רואים בעיניים, לא מעניין אוכל ולא מעניין כסף, לא מעניין זמן, יום או לילה, הוא רץ. אהבה לבורא עולם זה הדרגה הגבוהה ביותר, כשאדם אוהב את הבורא יתברך "ואהבת את ה' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" זה הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות, אבל אדם שהופך את פורים להוללות אז הוא הופך את העולמות.

בפורים כתוב כל הפושט יד נותנים לו, פשט ההלכה, כל אדם שמבקש צדקה לא בודקים אחריו, עני הגון או לא עני הגון, נותנים לכולם. אבל כתוב בספרים הקדושים, יום פורים זה יום שבו כל שערי שערים פתוחים, זה יום רצון גדול מאד, כל אדם שפושט ידו לבורא עולם ומבקש בקשה, תן לי אישה, תן לי ילדים, תן לי פרנסה, נותנים לו משאלות לבו. לכן כתוב בספרים הקדושים שביום פורים צריך להרבות בלימוד תורה, וככה עושים בישיבות ואצל צדיקים וגדולי תורה, צריך להרבות בלימוד בתורה, להרבות בתהילים. אדם רוצה זיווג, אדם רוצה ילדים, דירה, פרנסה, ירבה בתהילים, ירבה בצדקות וירבה בתפילה ביום פורים ויבקש, כל הפושט יד נותנים לו, תבינו מה זה יום פורים, איך צריך לנצל את היום הגדול הזה, יום רצון גדול מאוד. תראו מקומות בבני ברק ביום פורים לומדים כל הלילה בחורים, אברכים, עד הבוקר יושבים ולומדים.

ויש שמפרשים אחרת, מה זה כל הפושט יד נותנים לו? כל אדם שפושט ידו לתת לכל אחד בפורים צדקה נותנים לו משאלות לבו, כל הפושט ידו לתת צדקה לעניים ולנזקקים אז נותנים לו כל משאלות לבו לטובה. בפרט יום הפורים שזה עיקר המצווה לשמח לב עניים. אדם צריך להרבות בצדקה על ימין ועל שמאל, זה הזמן לתת צדקה, זה יום גדול, יום של סיעתא דשמיא גדולה. כתוב בספרים שצדקות ביום פורים עושים תיקונים גדולים ונוראים בעולמות העליונים. רבי חיים פלאג'י היה צדיק יסוד עולם, הוא כותב שבפורים מצווה להרבות צדקה יותר מכל החגים, מדוע? כיון וגזרת המן לא התבטלה כי אם לפי שעה". מה המן אמר: "עשרת אלפים כסף אשקול על ידי עושי המלאכה" המן רצה לשחד את אחשוורוש בעשרת אלפים כסף, אומר רבי חיים פלאג'י הגזרה של המן התבטלה רק לאותו רגע אבל לא לגמרי לכן כל פורים צריכים להרבות בכסף לתת לעניים כדי להגיע בכסף של כל עם ישראל ביחד לעשרת אלפים כסף שנותנים לעניים כדי לבטל את הגזרה של עשרת אלפים כסף של המן, כמה חשוב לתת צדקה ביום קדוש זה.
שנזכה להרבות בצדקה ומשמים ישפיעו עלינו שפע של ישועות בכל מה שאנו צריכים, אמן.