בין הלב והמוח

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 24 פברואר 2019
מדוע המון העם מזלזלים בשבת אבל מפחדים מלאכול חזיר, והרי שבת קודש חמורה הרבה יותר מאכילת חזיר?
עיקר העבודה של האדם, היא להכניס עמוק בליבו ועצמותיו פנימה "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד". זאת אומרת, הקב"ה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה. כמו שכתוב בזוהר. אדם צריך לחשוב על זה, להתבונן בזה שוב ושוב, לצייר זאת בציורים רבים ובדיבורי אמונה מחזקים, כי עיני ה' משוטטות בכל הארץ, אין עוד מלבדו - אפס זולתו! כל היתר – דימיון. מי שחי כך רואה ניסים, אלוקי אברהם בעזרו. כמו שאמרו חז"ל ה' צלך מה הצל הזה כשאתה בוכה, הוא כנגדך, וכשאתה שוחק לנגדך, כן ה' כביכול הוא הצל שלך, לפי ההתעוררות של האדם כן הקב"ה בא לנגדו.
וידעת היום והשבות אל לבבך, וכי יש ידיעה בשכל שהיא לא ידיעה בלב? אין בתורה מילה מיותרת ח"ו. אלא אומרים הספרים: בין הלב והמוח כמרחק שמים מארץ, ואמרו שכמו שתפקיד השמים להוריד גשם והארץ תפקידה להצמיח, כך המוח שומע את הידיעה השכלית, והחכמה שהוא צריך להוריד את הדבר אל הלב לחיות את הידיעה!

ראיה לזה. הנה, כולנו מכירים חילונים רבים מחללים רח"ל שבת, אבל לא יאכלו חזירים. ולמה? הרי חומר האיסור של חזיר לעומת חילול שבת, זה כמו קפצון לעומת אטום! אלא, ששבת הם יודעים שאסור לחלל, אבל אינם מרגישים, לעומת זאת חזיר מושרש להם מילדות, חדור להם עמוק בחדרי הבטן, שחזיר זה תועבה, לכן את זה הם לא יאכלו! שבת הוא יודע שאסור, אבל בלב שלו זה רחוק.
אדם בא לדרשה, הוא ידע שאסור לחלל שבת, יוצא מהדרשה מתחיל בס"ד לשמור שבת, מה השתנה אצלו? הידיעה כבר היתה? השתנתה ההשבה אל הלב. ידיעה אמיתית היא כזאת שמושרשת בלב, כך שהאיברים יפעלו לפי אותה ידיעה.
הכל בגזירת עליון, ואני בוטח בו גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, זה נקרא אמונה, ובטחון. זה התפקיד שמוטל עלינו, להחדיר שוב ושוב בלב, כי איש לא יכול לעשות לנו כלום, רק הוא יתברך הכל בידו.

מבואר בתורה בנביאים ובכתובים, בדברי התנאים והאמוראים, כי אין טוב לאדם כל הימים, אין דבר בעולם שנותן לאדם ברכה והצלחה, כמו להיות דבוק בתורה הקדושה, לקבוע שיעורי תורה כל יום! ואמרו חז"ל גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות! בורא העולם אומר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי! כל הבריאה כולה מתקיימת רק בגלל לימוד התורה עשרים וארבע שעות ביממה.
מאיימים על גיוס בני הישיבות. אוי ואבוי לשונאי ישראל אם חלילה וחס יסגרו ישיבות, ואם חלילה וחס יקרה כדבר הזה, צריכים מיד לעזוב את הארץ! אם אין תורה בארץ אין הגנה עליה, ה' ירחם מה שיכול להיות פה, הרי אנחנו כבשה בין שבעים זאבים.
אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר, אם לא לימוד התורה אין שמירה למדינת ישראל. עיר שאין בה עשרה תלמידי חכמים אסור לגור בה, כך אומרת הגמרא!

כמו שאמר הקב"ה לאברהם אבינו ויאמר ה' אם אמצא בסדום חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם. הערים הכי מושחתות בעולם, סדום ועמורה, יכלו להינצל, אילו היו שם עשרה צדיקים. וכל שכן מאות ואלפים, כמה הם מגנים על עם ישראל! כמה גזירות הם מבטלים!
הבג"ץ יכולים לפסוק בזה?! מה להם ולתורה?! הם לא אוביקטיבים כלל, מה להם ולתורה?! ראו מה כותב רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, על לימוד התורה. מה בג"ץ החילונים מבינים בזה?! שונאי התורה, כופרים בבורא עולם, הם יפסקו לחלל שבת, לסגור ישיבות?!
בלי תורה אין עם, בלי כל גדולי התורה בכל הדורות לא היה עם ישראל. אומתנו איננה אומה אלא בתורותיה,  בלי תורה העם הולך לאיבוד. הקמים על הישיבות אומללים המה בעולם העליון. כמה צריך להתחזק בתורה כנגד הקמים עלינו ורק כך נזכה לשמירה גדולה ולכל הישועות.