מה שהיה הוא שיהיה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 19 פברואר 2019
כל אדם נברא פרם אדם - התפקיד שלנו הוא להפוך את האייר פרא לאדם יולד!
כתוב בפסוק: "עיר פרא אדם יוולד", כל אדם נולד פרא. עם טבעים מגונים, מידות רעות, תכונות גרועות. יש אדם כעסן, יש אדם גאוותן, יש אדם קנאי, ויש אדם עם תאוות ויש אדם עם חמדת ממון, יש עצלן ויש שקרן. יש אדם שהוא פרא בשמונים אחוז, יש בחמישים אחוז ויש בעשרים אחוז. במה הדבר תלוי? ככל שאדם הוא יותר בעל מידות רעות, כך הוא יותר "פרא" וכמה שפחות מידות רעות הוא יותר "אדם". ולזה גם לזה יש תפקיד ומטרה בעולם, להפוך את עצמך מ"פרא" ל"אדם". וזה שאמר הכתוב: מ"עיר פרא" - "אדם יוולד", תפקידך לייצר אדם.
וזוהי חובת האדם בעולמו, לעשות מצוות ולעמוד בניסיון, חובת האדם לעבוד על עצמו, לשפר את ההרגלים שלו, ליישר את הדרכים שלו, לתקן את המידות הרעות!

איזה דבר נפלא זה, שאדם עובד על עצמו להיות מושלם. שאדם מתקן את הדבר היקר לו מכל, את עצמו.  וכיצד ניתן לתקן את המידות הרעות? רק באמצעות התורה והמוסר. וכמו שאומרת הגמ' (קידושין ל) אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בני, בראתי יצר הרע - בראתי לו תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמר "הלא אם תטיב שאת" ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו. וזו לא עבודה קלה, זו משימת החיים!
ורואים בעלי תשובה לאחר זמן בישיבה, נעשים בני תורה, איך הם נראים, איך עם הזמן האדם משתנה, הדיבור שלו, העדינות, ההתחשבות.

ומאידך, להבדיל, אנו רואים לצערינו את הדור הזה, רואים את הרחוב החילוני, כיצד הוא נראה. כי לחילונים אין כלים לתקן את המידות רעות, אין שום אפשרות כזו! הַראו לי חילוני אחד שתיקן מידות רעות, שהתהפך מרע לטוב, שהיה גאוותן ונעשה עניו, שהיה כעסן והפסיק - אין כזה דבר! רק תורה הק' שהיא תבלין ליצר הרע, יכולה לתקן את האדם, לעשותו כמו מלאך עלי אדמות!

כמו שאומרת שם הגמרא, אמר הקב"ה: בני אם פגע בך מנוול זה יצר הרע משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ שנא' הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע. אם פגע בך מנווול זה, אדם נכשל בעבירה, הוא מרגיש מושפל, חושב לעצמו "אין לי תקנה" בכל זאת התגבר ו"משכהו לבית המדרש" תמשוך אותו בכח. וזה לא קל, עיקר מלחמת היצר היא על לימוד התורה. ולמה? כי יצר הרע מפחד מתלמוד תורה, סם המוות של יצר הרע זה בית המדרש, דהיינו לימוד התורה והמוסר. צריך לדעת, יהיה מה שיהיה, אני לא עוזב שיעור תורה!

הרחוב הרוס, המשפחות הרוסות, כל זוג שני מתגרש, וגם מי שלא – גיהנום בבית. התרבות המערבית המציאה מושגים של הפקרות שהרסו כל חלקה טובה. המשחקים שלהם - כדורגל וכדורסל - כמה שנאת אחים זה יָצַר. שעות על שעות מבזבזים על תרבות יוון, בילויים – שם נרדף לפשע ריקנות הוללות וטומאה! מכשירי הצפייה – שומו שמים! כלי המשחית של השטן! ואפילו בתי הספר שלהם שכביכול באים לחנך משמשים חממה לרצח ופשעים חמורים, בקלמר לצד העיפרון והמחק יופיעו אולרים ודוקרנים. וגם משרד החינוך מודים שפשטו את הרגל.

לשם כך הקמתם מדינה?! לשם כך קרעתם מעם ישראל את מסורת התורה והמצוות?! כדי להרעיל אותם ממים המרים המאררים של התרבות החילונית הקלוקלת?! מספרים לי מורים בבתי ספר, שהם מפחדים מהתלמידים שלהם, מנהלים מפחדים מהתלמידים שלהם!
ככה זה. כשהולכים אחר הלב, הולכים ומתרסקים מיום ליום, יורדים מדחי לדחי. פחד פחדים! אני הולך ברחוב וליבי שותת דם, היכן זרוקים אחי ואחיותי. לאיזה שפל המדרגה הגיעו!!

איזה דבר נפלא זה! מעיר פרא שנולדת אדם יוולד, אתה עובד על עצמך להיות אדם שלם, להיות מלאך! תבוא לאדם בחוץ, אם הוא גאוותן בכל יום נעשה יותר גאוותן, קנאי יותר קנאי. המידות רעות מתגברות והולכות יותר ויותר. מה שולט בחוץ? הקנאה והתאווה והכבוד. איש את רעהו חיים בלעו. אדם רואה שלחבר שלו יש רכב חדש הוא לא יכול להרדם בלילה, אין שקט. עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד ד' הוא היחיד שחופשי. שנזכה להתעלות בתורה ולזכות להפוך לאדם השלם, אמן.