מעלת המוסר והביקורת

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 01 ינואר 2019
כמה חשוב המוסר לאדם שבלי תורה ומוסר הוא כחיית טרף ההולך על שתיים ויכול לעשות דברים הגרועים מהחיות הטורפות.
עברנו בחסדי ד' יתברך, את הימים הנוראים: אלול, ר"ה, עשי"ת, יוה"כ, וב"ה אנו זוכים להתחיל שנה חדשה, של ביקורת, של התבוננות. האמת שזה החיים של האדם, כמו שאמר שלמה המלך ע"ה: החזק במוסר אל תרף, נצרה כי היא חייך. משל למי שעומד חלילה לטבוע בים, זורקים לו חבל ואומרים לו החזק היטב, אם אינך מחזיק אתה טובע. כך אומר שלמה המלך: אתה רוצה לחיות חיים מתוקנים, אל תעזוב ביקורת, אל תרפה ממוסר! החיים שלך תלויים בזה.

אם אתה רוצה דרך סלולה, למד מוסר. אדם המחפש ביקורת הוא אדם חכם. ואמרו בספרים הקדושים: כצורך האדמה למטר כן צורך האדם למוסר. אדמה בלי גשם כולה חרולים, עלו קמשונים קוצים ודרדרים, כך אדם בלי מוסר נעשה מושחת ורע ופרא אדם.
הביקורת, הבקרה היא חלק בלתי נפרד מהחיים. לכל מערכת תקינה בעולם יש מערכת בקרה, לכל מפעל יש מבקר, לכל מטוס אוניה וצוללת חלליות ומכוניות. למדינה יש מבקר מדינה, לצבא, לבית המשפט. כי בלי בקרה המפעל קורס, בלי ביקורת יש חורבן.

אולם האסון הגדול, כי לדבר החשוב ביותר, שלמענו נעשו כל הדברים האלו, אין מערכת בקרה, ומי הוא? זה האדם בעצמו! מה שהוא רוצה עושה, מה שבא לו הוא מדבר, מה שהוא רוצה אוכל, עם מי שהוא רוצה הוא הולך. "אני יעשה מה שבא לי" אין מי שיאמר לו מה לעשות, אין מי שיבקר אותו.
ומזה באים לכל הקלקולים שיש היום, כל החורבן שיש ברחוב, הקנאה התאווה והכבוד. אנחנו במאה העשרים ואחת... ומה אומר הקב"ה? אני מחפש מחשבים? אני מחפש מטוסים? איפה הבנים שלי?! איפה הבנות שלי?! אותם הוא מחפש! אחד מחכמי אתונה, הלך בעוד היום גדול ואבוקה בידו. כאשר שאלוהו למה הוא מחזיק אבוקה בצהריים השיב: בן אדם אני מחפש! יש היום הכל, כל הכלים שבעולם, אבל אין בני אדם!

כולם מכירים את הפרופסור המפוזר, שכתב לעצמו לפני שהלך לישון היכן נמצא כל דבר, המשקפיים פה, הפנקס פה, העיפרון פה. "ואני במיטה". כשקם בבוקר חיפש את עצמו ולא מצא. אנחנו כל הזמן "שם" ו"שם" אבל איפה אתה? מה יצא לך מבידור כל היום, מכדורגל כדורסל, מה אתה עושה כאן בעולם? מה עשית למען בורא העולם?!

משל לאדם שקיבל מרצדס חדשה עם הנילון מודל 2019 והוא שמח על הבית הקטן שיש לו עם חלונות ואפילו מוזיקה ומזגן. אבל הוא לא יודע שזה רכב, הוא יכול ליסוע איתו בנוחות לכל מקום, להגיע רחוק. הקב"ה נתן לנו גוף, ואדם רואה את הגוף ומתפעל, אני יכול לבלות בו וליהנות, שטיא!! יש לך מכונה שאתה יכול להשתמש בו להעלות את הנשמה לעולמות העליונים, להקדש ולהטהר, להגיע למעלות העליונות שבשבילם נברא האדם. מה אתה כבש? פרה? וכי מפני זה ניתנה בך נשמה כ"כ קדושה ועליונה, שהיא גדולה יותר מן המלאכים? כדי לאכול שוקיים צלחת מלאה, רוץ לשיעורי תורה, לבנות את עצמך, לבנות את הבית, את העתיד, התמלא ביראת שמים, שיהיו בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך.

כל אחד ואחד יש לו נשמה גבוהה ונשגבה ששרשה בגבהי מרומים, את מרומים תשכון! רק צריך לצחצח אותה ולהבהיק אותה, ואז היא דבקה בצור העולמים לחיי עד!
נתחיל ברגל ימין את השנה, ונתפלל שיהיה חורף כשר וטהור, ולא נוותר על שיעורי התורה והמוסר, נשמור על נקיוננו מיום הכיפורים.
שבת שלום ומבורך.