הקב"ה מנהל את העולם

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 24 דצמבר 2018
כל הבריאה כולה צועקת שרק הקב"ה ברא את העולם וממשיך לנהל אותו בחכמתו יתברך.
כל הבריאה כולה ברא הקב"ה בששה ימים, את כל הבריאה כולה מהחי הצומח הדומם והמדבר. והנה חלילה אם אבקש מאדם למחוק אות אחת מהתורה, רעד וחלחלה יעבור בו. מי שאומר שהעולם "טבע" הוא לא מוחק רק אות אחת אלא מוחק את כל התורה כולה!
אחד מגדולי חכמי ישראל היה רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זיע"א הסבא קדישא [בעל שו"ת מהרש"א], פעם היתה רעידת אדמה קשה בעולם, ובסעודת סיום מסכת שהשתתף בה הסבא קדישא, ישבו גם שתי סטודנטים והסבירו את הרעידה לפי הטבע. הסבא קדישא קם בתקיפות וזעק: מה טבע? הכל ברצון השם, אם ירצה ה' עכשיו יהיה עכשיו רעידת אדמה. ובאותו הרגע רעדה כל תורכיה מרעידת אדמה!

צריך לדעת כי יש בעל הבית המנהיג את הבירה, העולם אינו מתנהל בהפקר, הכל מעשי ידיו יתברך והכל מתחת ידו מושגח. למה ה' ברא שמש אחת בדיוק, למה לא שתיים? אם הייתה עוד שמש היינו שניצלים... אפילו אם היה המרחק של השמש מעט פחות היינו נצלים!
קחו את הכופר הכי גדול, ואומרים לו: תאר לעצמך פצצת אטום מחסלת את כדור הארץ, מחסלים את כל היקום, אין אנשים ואין חיות לא עצים ולא כלום. תגיד לי, האם יקום מהאדמה איזה דב, איזה פיל... למה אתה כן מאמין שפעם לפני שנים רבות קמו מהאדמה מעצמם... אלפי סוגי דגים, ציפורים, מעופפים פרפרים, חיות ובהמות.

דוד המלך ע"ה אומר: מה רבו מעשיך ד' כולם בחכמה עשית. מה הדגש "כולם". תארו לעצמכם שנופל כלי זכוכית ענק ומתרסק, האם יצא מזה כפית? מזלג? יכול להיות שיצא מזה סט מפואר של סכו"ם?! איך יכול להברא עולם מושלם כל כך, בלי שום דפקט, בלי הבורא ית' שברא אותו בחכמה ובתבונה. וזהו ההדגש כולם בחכמה עשית! המוח. כמה מרתק הוא מחקר המוח! לא מסוגלים לרדת לקצה חכמת הבריאה, "אשר יצר את האדם בחכמה".

ואיתא במדרש (תמורה השלם פרק ה), ומעשה שבא מין אחד ואמר לרבי עקיבא העולם הזה מי בראו אמר לו הקדוש ברוך הוא אמר לו הראני דבר ברור אמר לו למחר תבא למחר בא אצלו אמר לו מה אתה לובש אמר לו בגד אמר לו מי עשאו אמר לו האורג אמר לו איני מאמינך הראני דבר ברור אמר לו ומה אראה לך ואין אתה יודע שהאורג עשהו אמר לו ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך הוא ברא עולמו. כשהלך אותו המין אמרו לו תלמידיו מהו הדבר ברור אמר להם בניי כשם שהבית מודיע על הבנאי והבגד מודיע על האורג והדלת מודיע על הנגר כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו!
מעשה בבית ספר בקיבוץ שמאלני שהמורה אמרה לתלמידים, אתם רואים את השלחן? סימן שיש שלחן. רואים את החלון? סימן שיש חלון. רואים את הקב"ה? סימן ש.. קם תלמיד אחד, תימני וביקש רשות לדבר, חברים, אתם רואים את הלוח? כן. סימן שיש לוח. אתם רואים את התקרה? סימן שיש תקרה. אתם רואים את העיפרון? סימן שיש עיפרון. אתם רואים את השכל של המורה? לא. סימן שאין למורה שכל.

יש אנשים שיאמינו אמונה עיוורת במדענים, ולא מאמינים בתורה הק'. מעשה באתר ארכיאולוגי בקסריה, שאלו את השומר בן כמה שנים הכד הזה? אמר להם בן עשרים מיליון שנה ושבועיים. צחקו ושאלו מה זה השבועיים? הסביר להם: לפני שבועיים היה כאן ארכיאולוג גדול, והוא אמר שזה מלפני עשרים מיליון שנה, עברו שבועיים מאז...

איך אפשר להגיע לאמונה? לחזק את התורה והמוסר בלבו. לאחר השואה היו אנשים שאיבדו את הזיכרון שלהם מחולשה ורעב. היו ילדים שלא זיהו את הוריהם מרוב חולשה. האם לא מכירים אותם? ודאי מכירים הם את אבא ואת אמא, אלא שכעת הם חולים ואינם מזהים, תן להם אוכל, יתחזקו ותחזור ההכרה שלהם לגמרי.
אף נשמת ישראל משתוקקת לבורא העולם, חלושה היא מרעב של תורה ומצוות, תן לה תורה ומוסר, תן לה אוכל לנשמה, ותראה ותיווכח איזה לפיד אש הם נעשים! שבת שלום.