אור החיים הקדוש

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 26 יוני 2018
מי היה האור החיים הקדוש, כיצד הוא זכה להגיע לקדושתו ואילו נפלאות עשה בחייו.
השבוע תחול הילולה של איש האלוקים קדש הקדשים, אספקלריה המאירה המנורה הטהורה, רבינו חיים בן עטר בן משה, בעל האור החיים הק', זכותו יגן עלינו אמן. מרן האור החיים הק' התהלך בעה"ז כלפיד אש, היה כשרף חי, היה כל כולו אש להבה בוער באהבת ד' ויראת ד', דמות ענקית בעל רוח הקודש גדול. עוד בילדותו היה לומד ימים ולילות, עם סבו שעל שמו נקרא רבי חיים בן עטר הראשון. והיו לומדים שעות רצופות בעמל ויגיעה, ובכל חצות לילה היו עורכים תיקון חצות ובוכים בכיות נוראות כמי שמתו מוטל לפניו. אחד מגדולי החסידות בזמנו אמר עליו, הלוואי שהיתה נשמתי זכה כמו גופו של האור החיים הקדוש! איזה דרגות נוראות! איש אלוקים קדוש ונורא.

כך מרן האור החיים הקדוש ישב ועמל בתורה, עד שנעשה כלי מפואר, דמות ענקית, בקי בכל חדרי התורה בנגלה ובנסתר, וזכה לחבר חיבורים מפורסמים, ספרים נפלאים, שהמפורסם שבהם הוא האור החיים הק' על התורה שמפרש את התורה על פי פרד"ס פשט רמז דרוש וסוד.
בתחילה רבנו חיים בן עטר היה נסתר ולא ידעו עליו, מי שגילה אותו היה הבעל שם טוב הק' שקרא לו נר המערבי, ואמר אור גדול יש במרוקו!

 והיה הבעל שם טוב אומר, כי הוא עצמו בחינת נפש המשיח, ואילו האור החיים הקדוש הוא בחינת רוח של מלך המשיח, זאת אומרת שהאור החיים הק' היה בחינה גבוהה יותר. פעם אחת שלח לו לאור החיים הקדוש פריסות שלום, ושאל אם יוכלו להפגש. ענה לו רבי חיים הגד נא לי האם אתה רואה את השורש שלי בעולמות העליונים? אמר לו הבעש"ט רואה אני את כולך ואת העקבים שלך אני לא רואה, אמר לו אם כך הוא, אל תבוא, כי לא תפגוש בי. ובכל זאת ניסה הבעל שם טוב ליסוע אל האור החיים הקדוש, אולם סערה שפגעה בים החזירתו ומעולם לא נפגשו.

פעם אחת הבעל שם טוב הקדוש נטל ידיו לסעודה שלישית, ובסעודה אמר לסובביו: "כבה נר המערבי", היינו שנפטר האור החיים הקדוש. ואמר להם אין כאן רוח הקודש, אלא יש סוד גדול בעניין נטילת ידים, שמגלים אותו רק לצדיק הדור, ועד היום היה ידוע רק לאור החיים הקדוש, ועתה בבואי ליטול ידים נודע לי הסוד, הבנתי מזה כי כבה נר המערבי, שרבנו חיים בן עטר נפטר.

מעשה ביהודי שבא לאור החיים הקדוש והתחנן על פרנסתו ועל קשייו. נתן לו האור החיים הקדוש פתק, ואמר לו שים זאת בכותל המערבי. לקח את הפתק ובדרך היתה רוח סערה שהעיפה כמעט את כובעו, החזיק את המגבעת והנה עף הפתק. בא לפני האור החיים הק' ובכה, אמר לו כנראה מן השמים לא רוצים לתת לך פרנסה. אח"כ מצאו את הפתק ומה היה כתוב בו? "לכבוד השכינה הקדושה אחותי רעייתי יונתי תמתי, נא לתת פרנסה לפלוני בן פלוני". האם יש לנו אפשרות לאמוד את גדלותו? במי אנו עוסקים! איזה ענק שבענקים! האור החיים הקדוש פונה לשכינה הקדושה "אחותי רעייתי"!
מספר אני כל שנה סיפור זה מפני רגש תודה עצום שממלא אותי. בהיותי צעיר סבלתי נוראות מכאבי ראש, מרוב חולשה וכאב ראש הייתי מדבר עם הרב ולאחר מכן לא זכרתי מאומה, הלימוד היה חלש, התפילות, היה קשה עלי מאד הריכוז.

והנה  כל שבוע הייתי לומד את האור החיים הקדוש על הפרשה, וגם היה לי מנהג מידי פעם לעלות לציון שלו להתפלל. כך היה דרכי לדבוק בתורת האור החיים הקדוש, ולהתפלל על קברו. זאת כמובן לצד עיקר לימודי בישיבה בעיון ובקיאות.

שבת אחת בצהרים, אני חולם שאני הולך בתוך יער ורואה בית כנסת גדול, ואיש רואה אותי בחוץ ושואל אותי אתה רוצה לראות את האור החיים הקדוש? ואני אומר לו בוודאי. לקח אותי לבית מולנו, ושם נכנסתי עמו, האור החיים הק' יושב בצד ימין, יושב ולומד בניגון. נכנסתי וישבתי לידו, שאל אותי אתה לומד בישיבת פורת יוסף? השבתי לו כן. ושאל אותי מה אביך עושה? אמרתי לו. ושאל אותי אתה סובל מכאבי ראש?  ואמרתי כן. אמר לי יהיה בסדר, יהיה בסדר. אח"כ קם מהכסא ואני מלוה אותו והוא הולך ומנגן, ליויתי אותו ואז התעוררתי. היה זה חלום כ"כ ברור שלא היה נראה חלום אלא מציאות ממש. ומני אז הפסיקו לי הכאבי ראש וחלפו כאילו לא היו! כמה גדולים הצדיקים אף במיתתם.
זכותו תגן עלינו אמן.