גשמי ברכה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 26 אוקטובר 2017
מדוע הקב"ה לא מביא גשמים ללא תפילה, ומדוע הקב"ה רוצה שתמיד נתפלל אליו גם שהוא יודע את צרכנו?
אילו היינו יודעים מה ערכה של תפילה, מה כוח של תפילה היינו מנצלים כל רגע ורגע לתפילה, בדרכים, בכל פינה שאתה הולך, בעבודה, תעסוק בדברים ואתה יכול לדבר עם הקב"ה. יש לך בעיה, רבונו של עולם תעזור לי לפטור את הבעיה ואתה רואה ניסים, אתה רואה שהקב"ה מקבל את התפילה. אומר המהר"ל מפראג, אם אדם לא מתפלל ומשמים רוצים לתת לו משהו טוב, גם אם מגיע לו - אם לא יתפלל הוא לא יקבל. תראו דבר נורא, גם אם מגיע וצריך לתת לו הוא לא יקבל! וזה מוכח בתורה, בפרשת בראשית כתוב "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה". תראו מה כתוב פה, למה אין עשבים? למה אין צמחים? "כי לא המטיר ה' אלוקים", הקב"ה לא הוריד גשם. ולמה לא הוריד גשם? "ואדם אין לעבוד את האדמה" האדם לא נמצא. תראו מה אומר רש"י הקדוש: מה הטעם שהקב"ה לא הוריד גשם? לפי שהאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים, אין מישהו שנמצא שידע להעריך מה זה גשם. וכשנברא האדם, וידע שהגשמים הם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו הגשמים וצמחו האילנות והדשאים. זאת אומרת אף על פי שה' יתברך יודע שהעולם חייב גשם וצריך גשם אבל כל עוד שאדם לא מתפלל על הגשם אני לא נותן, שנדע להעריך מה זה גשם.

האדם הראשון חטא, הוא נענש, אשתו נענשה והנחש נענש. כולם מבינים שהעונש של הנחש הכי קשה מכולם, הרי לכאורה איזה עונש קיבל הנחש, עפר תאכל כל ימי חייך? כל מקום יש לו עפר, אפילו על הגג יש לו עפר, הוא מוריד את הראש שלו הוא אוכל. אדם כדי לאכול צריך לחרוש, לזרוע, לטחון, עשר פעולות עד שמגיעים ללחם, כמה עמל, כמה צער... והנחש כל מקום יש עפר א"כ מה הקללה? אלא הקב"ה אומר לנחש, אני איתך לא רוצה עסק, כל מקום יהיה לך אוכל, לא רוצה שתתפלל אלי, לא רוצה לשמוע את הקול שלך, אתה רוצה אוכל תוריד את הראש תאכל! אבל האדם, אתה חורש, זורע, צריך גשם, אתה צריך להרים את הראש לשמים, "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי", מתפלל לבורא עולם.

כתוב בספרים, אין דבר שיכול לחזק את האמונה של האדם כמו גשם, למה? כל החוקים בטבע הם חוקים קבועים, מים מכבים את האש, האש שורפת, האדמה מצמיחה. יש דבר אחד בטבע שאין לו חוק קבוע וזה גשם, יכול שיהיה גשם כל החורף, יכול להיות בצורת קשה מאוד שנים, אתה לא יכול לדעת כלום. הגמרא אומרת, שלוש מפתחות ביד הקב"ה: מפתח של תחית המתים, מפתח לידה ומפתח גשמים. רוצים גשם? צריכים להתפלל ואדם רואה שמתפללים ויורד גשם, פלאי פלאות. הקב"ה אומר לאדם "בזעת אפך תאכל לחם", אני רוצה איתך קשר, אתה תחרוש, תזרע, תתפלל אליי, אני רוצה קשר איתך. אבל הנחש, אל תתפלל אלי, זה הקללה הגדולה ביותר, להיות מנותק מהקב"ה.

תפילה זה חיבור, זה התקשרות לבורא עולם, ולכן רואים שיש רשעים שהם עדיין לא רשעים גמורים, ואם עדיין באים לרשע יסורים או מכות סימן שהוא עדיין לא רשע גמור, למה כי הקב"ה אומר, אני נותן לך מכות, תתפלל אלי, תחזור אלי, תתקרב אלי. רשע שהוא מיליארדר, וילות, בית, בריאות, הצלחה, הכל חלק אצלו ואין לו שום בעיה זה כמו הנחש, זה הרשע בדיוטה התחתונה ביותר, הקב"ה לא רוצה איתך עסק, אל תתפלל אלי, אל תרים את הראש שלך אלי, קח הכל, בית, כסף, הכל חלק, לא רוצה לשמוע את הקול שלך, נורא נוראות!
ולכן חז"ל אומרים שאין גשם סימן שמידת הדין מתוחה על עם ישראל. מצד שני אומרים חז"ל, גדול יום ירידת גשמים מיום תחיית המתים. גדול יום ירידת גשמים כמתן תורה. ולמה? אם יורד גשם סימן שהשמים פתוחים, מידת הדין לא מתוחה ובורא עולם מתקרב, גשם מתקרב, צריכים לרקוד, אבא מתקרב אלינו, אבא קרוב אלינו. אם אין גשם זה פחד. לכן צריך הרבה להתפלל על הגשם ולבקש גשם, כמה חסר מים במדינה, ובמקום להתפלל הם רוצים להביא מים מתורקיה, להתפיל מהים, מה הם לא רוצים לעשות והעיקר לא להתפלל. אבל אם נלך בדרך התורה אנחנו נוכל לספק מים לתורקיה, לאיטליה ולכל המקומות בעולם, נעשה את רצון ה', ונזכה לכל הישועות אמן.