מתיקות התורה הקדושה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 05 דצמבר 2016
התורה הקדושה היא לא סתם מקצוע חולין אלא היא אורות עליונים שהקב"ה הטמיע בתוכה ומי שלומד בה זוכה להרגיש את אותם אורות קדושים.
לרמח"ל יש ספר קדוש הנקרא "דרך עץ חיים", זה הקדמה לספרי הקבלה של רבי חיים ויטאל. הוא כותב שם: "וזה תראה כי שנים הם בתכונה אחת נבראו : שכל האדם והתורה המשכלת אותו, הלוא כה דברי כאש נאום ה, וכפטיש יפוצץ סלע". מה הוא רוצה לומר? פסוקים זה לא סתם מליצות מילים יפות בעלמא, לא, "והודיענו בזה, שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו", התורה הקדושה היא ממש אור, לא סתם מילים יפות, "כי לא כחכמות הנכריות וידיעות החול", כל מקצועות החול לומדים בעולם וידיעות החול כמו שאמרנו פעם אדם לומד גמרא, אדם לומד תורה, קורא תהילים הוא מתנענע, מה קרה? "נר ה' נשמת אדם", הנר כל הזמן לא נח, הוא כל הזמן הולך מפה לשם. השמן, האוכל של הנשמה מהו? זה לימוד תורה, זה התהילים, זה החומש, זה הזוהר, הוא רק מתחיל ללמוד הוא לא נח. ראיתם פעם מישהו קורא ידיעות או מעריב ומתנענע? ישלחו אותו לגהה ישר, אדם ילמד אלגברה בבית ויזוז יגידו מה קרה לו זה, משהו אצלו השתבש. אבל אדם שילמד תורה ולא יזוז זה משהו פה לא בסדר... אדם שלומד תורה הוא זז כל הזמן.

אני אספר לכם דבר, לפני כארבע עשרה שנים בערך, בא אליי בחור מירושלים, היום הוא גר בבני ברק, בשם דוד חלווה, היה גר בירושלים בקטמונים. בא לישיבה בשבת, היה לו חבר בישיבה בשם אברהם פרץ, הזמינו אותו לשבת. לקראת מוצאי שבת שם דיברנו אז הוא אומר לי, מי אומר שהתורה היא אמת, ככה הוא שואל אותי. אמרתי לו, אני עכשיו לא בא לתת לך הוכחות, דבר פשוט, כי לא היה לי זמן לדבר הייתי חייב ללכת, אמרתי לו, אני אומר לך דבר פשוט, תאר לעצמך שאתה יודע לקרוא אנגלית ואתה לא מבין אנגלית. אני נותן לך ספר אנגלית לקרוא, אתה לא מבין אנגלית אז כמה אתה יכול לקרוא? דף, שני דפים גג. הוא אומר, נכון, אם אני לא מבין מה אני אקרא, גם דף בקושי ואולי. אמרתי לו, אני אתן לך משהו מהתורה לקרוא, אתה לא מבין כלום, לא תבין כלום ואתה תרגיש סיפוק ואתה תרגיש הנאה ואתה לא תוכל להפסיק. והוא אומר לי זה לא יכול להיות, אם יש דבר כזה אני חוזר בתשובה. אמרתי לו, קח איתך את ספר הזוהר הביתה, הזוהר הקדוש כתוב בארמית, הוא לא כתוב בעברית, אתה יודע ארמית? הוא אומר לי לא, אני לא מבין כלום. לך הביתה אמרתי לו וחודש ימים תקרא כל יום רבע שעה זוהר. האריז"ל הקדוש שהיו באים אצלו רשעים לחזור בתשובה היה אומר להם חודש ימים תקראו זוהר כל יום רבע שעה או חצי שעה ואחר כך תבואו אליי. (במאמר המוסגר צריך לדעת שזוהר זה לא קבלה, זה שתי דברים, קבלה זה על הזוהר. הזוהר מלשון זוהר, הזוהר הקדוש מצחצח, מבריק ומלטש את הנשמה של האדם ולכן מותר לקרוא זוהר אף שאסור ללמוד בספרי קבלה). והוא אמר, אני מקבל, אני רוצה לראות והוא נסע הביתה לירושלים. ואחרי חודש הוא מרים אליי טלפון ואומר לי, כבוד הרב, אין לי מילים, אני כל יום קורא חצי שעה זוהר ואני לא יכול להפסיק לקרוא... אני כבר שומר שבת ומניח תפילין. שימו לב הוא הפך את הקטמונים, היה מארגן שמה עצרות התעוררות של מאות אנשים והרבה בזכותו חזרו בתשובה, היום הוא אברך נשוי וגר בבני ברק.

ואני אגיד לכם יותר מזה אמרנו מקודם לא נראה אדם בגיל תשעים לומד אלגברה, בגיל שמונים לומד אלגברה, תן לו לראות טלוויזיה, מה הוא יעשה, אתם יכולים לראות בז'בוטינסקי כל יום פה בגינה שם ספסלים מלאים באנשים מבוגרים בגיל שמונים וגיל שבעים יושבים סופרים כמה מוניות עברו, כמה אוטובוסים עברו, סופרים אולי איזה מאתיים או אלף עוברים ביום. מי שלומד תורה, מי שהוא תלמיד חכם בטוח לעולם לא ישב בספסל כזה, מי שלומד תורה לעולם לא יספור אוטובוסים. ויותר מזה יש אדם בעולם שמסוגל ללמוד אלגברה, פיזיקה או לא יודע מה, כל מקצועות החול יום שלם? תגידו אתם, יש? לא! יש אחד יכול ללמוד חמש שעות רצוף? הוא יקרא את הספר מעצבים, יש לו מבחן בגרות אז אין לו ברירה אבל בסוף הוא יקרא את הספר מעצבים. תורה לומדים בישיבות מהבוקר עד עשר בלילה ואין בישיבות לא מבחני בגרות ולא מבחני בערות, בעשר וחצי הולכים לישון, לך לישון אין מבחנים, יושבים עד שתיים בלילה לומדים. אתה מהבוקר יושב ולומד, לך לישון. ליל שישי בישיבות, יום חמישי בלילה עד הבוקר יושבים לומדים. למה? כי זה לא מקצוע חול, התורה הקדושה זה אורות עליונים שמצחצחים את הנשמה ומי שעוסק בה מרגיש אור גדול, כמו שאומר האור החיים הקדוש: אם היו בני אדם מרגישים וטועמים את מתיקות התורה הקדושה היו משתגעים אחריה, ולא היה שוה בעיניהם כסף וזהב בערך קיום מצוה אחת של התורה הקדושה.