חכמת התורה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 07 נובמבר 2016
בתורה הקדושה יש עמקות נפלאה של חכמה אלקית ומי שעמל בה זוכה להיות אדם חדש.
אומר הזוהר הקדוש שהתורה הקדושה כולה אורות וצחצחות עליונים, צריך לדעת שהתורה הקדושה היא כור היתוך לנשמה של האדם שמוציאה ממנו את כל הסיגים והפסולת בבחינת "יופיפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותיך", שמחים בצאתם וששים בבואם מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם. משה רבנו היה בשמיים ארבעים יום ארבעים לילה, ירד למטה, לא יכולים להסתכל על הפנים שלו מרוב אור שבקע ממנו, "קרן עור פני משה". מה קרה, מה הוא עשה שם, הוא אכל על האש בארבעים יום? כמו שיש יום העצמאות למדינה, כל המדינה על האש, על האש, בטן בטן, תאכל, זה היום של המדינה. מה עשה משה רבנו בשמיים? למד עם ה' יתברך כל התורה כולה, כל סודות התורה, שעוסקים בתורה הקדושה הנשמה הקדושה מאירה, זוהרת, מבריקה, איפה נמצאת הנשמה? במוח, הפנים מאירות, חכמת אדם תאיר פניו. איזה חוכמה, של מתמטיקה? פיזיקה? או דברים אחרים? לא ראינו אף פעם אחד שבא מהאוניברסיטה ואמר איזה פנים יש למרצה, איזה פנים מאירות, איזה אור יש לו על הפנים, לא שומעים דברים כאלה אבל אנשים שראו צדיקים קדושי עליון, לא פעם ולא פעמיים לקחתי אנשים לצדיקים קדושי עליון אם זה האדמו"ר מלעלוב עליו השלום הקודם או אדמו"רים אחרים או האדמו"ר מבוקרשט, היו רועדים מהתרגשות, איזה פנים, פני מלאך, מה יש? זה התורה הקדושה, מצחצחת, מבריקה, מלטשת את הנשמה של האדם. "קרן עור פני משה ויעמדו וייראו מלגשת אליו", היה צריך להשים מסכה על הפנים כדי שיוכלו להתקרב אליו לדבר איתו.

רבי שמעון בר יוחאי שגילה את סודות התורה לתלמידים שלו, רבי אבא מספר שם בזוהר שהם לא יכלו להסתכל בפנים של רבי שמעון בר יוחאי מרוב האור שבקע ממנו והתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי שיצאו לרחובות אנשים ברחוב לא יכלו להסתכל בפנים של התלמידים מרוב האור שבקע מהם. האריז"ל הקדוש כמה היה גדול, כמה היה ענק שמעיד עליו תלמידו הגדול, רבי חיים ויטאל שהיה לומד עם אליהו הנביא פה אל פה, הוא אומר מפיו שמעתי הדברים והוא אומר עוד יותר מזה, הוא אומר, אדם שעוסק בחכמת הקבלה הוא רואה את העומק הנפלא שבחכמת הקבלה, הוא אומר האדם רואה דברים כאלה עמוקים ונוראים אי אפשר לחבר בשכל אנושי אם לא על ידי גילוי אליהו הנביא הזכור לטוב, זוהי התורה הקדושה שמצחצחת ומבריקה ומלטשת את הנשמה של האדם.

צריכים לדעת שאין מצווה בעולם שמקרבת את האדם לה' יתברך כעסק התורה הקדושה, אין דבר בעולם שמבריק ומצחצח את הנשמה של האדם כעסק התורה הקדושה, אין דבר בעולם שבונה ומייצב את האדם כעסק התורה הקדושה. רציני, ביקורתי, בן תורה כמו שאמרנו אדם לומד מתמטיקה, לומד פיזיקה, לא אומרים תראה זה בן מתמטיקה, זה בן פיזיקה, זה בן פסיכולוגיה, לא אומרים זאת, הוא למד מתמטיקה, למד, יודע  אבל אדם שלומד תורה קוראים לו בן תורה, למה? אדם שלומד תורה זה יצירה חדשה, הוא נולד מחדש, זה ברייה אחרת, זה יצירה אחרת, זה דיבור אחר, זה הנהגות אחרות, זה לבוש אחר, בן תורה זה לא מה שבחוץ, אנחנו בנים של ה' יתברך, "בנים אתם לה' אלוקיכם", לא בנים של שר, לא בנים של חבר כנסת, לא בנים של ראש ממשלה, לא של מלך, בנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ואנחנו יודעים מלך שיש לו בן, המלך לא ייתן לבן שלו ללמוד בבית ספר רגיל, הוא לא ייתן לבן שלו ללבוש בגדים רגילים, הבן שלו כולם צריכים לדעת זה נסיך, זה בן של מלך ולכן יש לו בגדים מיוחדים, יש לו לימוד מיוחד, חכמה מיוחדת, זה בן של מלך ואנחנו הבנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמלאכים שרפים ואופני הקודש רועדים ממנו, הוא ייתן לנו תורה קדושה שנהיה גנובים איתה? פרימיטיביים איתה? לא נורמאלים? בורא עולם ייתן לנו תורה קדושה שכל העולם יראה ויסתכל, כי חכמתם ובינתכם לעיני העמים, תלכו בין הגויים ותראו להם איזה חכמה אדירה יש בתורה.

הרבה בעלי תשובה פגשתי שהיו בהודו או לא יודע איפה היו, גויים אמרו להם שם, כל הכוח שלנו, כל מה שיש לנו זה מהתורה שלכם, אתם באים אלינו?! הגויים יודעים מה זה חכמה של עם ישראל, יודעים מה זה תורה של עם ישראל, אנחנו בעצמנו יהודים ודורכים על התורה שלנו, כי חכמתם ובינתכם לעיני העמים, ה' יתברך אוהב אותנו, נותן לנו תורה קדושה כדי לקדש אותנו, לצחצח אותנו, תבנה אותנו. אתה לומד תורה, תורה קדושה שבונה אותך, אתה אדם אחר, אתה יצירה אחרת, שובר יצרים, שובר תאוות, שובר הרגלים, שובר מידות, הולך ובונה את עצמך להיות אדם השלם, שלם בתורה, שלם ביראה, שלם במידות.