להתבטל למלך

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 05 ספטמבר 2016
בראש השנה הדבר היחיד שאנו צריכים לעשות הוא להמליך את הקב"ה ולבקש ממנו למלוך על כל העולם.
אנחנו אומרים בראש השנה שהקב"ה אומר: "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם", עיקר העיקרים של יום הדין, "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם". אנחנו אומרים בתפילה, "וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ובכן תן פחדך ה' אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים; ותמלוך אתה הוא ה' אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך", ריבונו של עולם תמלוך אתה. רבותיי תבינו מה זה "אמרו לפני מלכויות", יום הדין עיקר העיקרים זה להמליך את הקב"ה עלינו, ריבונו של עולם אתה מלך ואנחנו עבדים שלך, להתבטל אליו. הרי מה זה אלול? ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, אני לבורא עולם ובורא עולם אליי, מה זה אני לדודי? אני מבטל את כל האני שלי לבורא עולם. הרי מה גורם לאדם לחזור בתשובה, תשמור שבת, לא אני רוצה ללכת לכדורגל, אבל הקב"ה לא מרשה לחלל שבת, אבל אני כן רוצה, זאת אומרת אני קודם לבורא עולם, הוא לא יקבע לי, אני רוצה ללכת למועדון, אבל בורא עולם אומר אסור, לנסוע בשבת זה חילול שבת, אני קודם לבורא עולם, זאת אומרת אני יותר חשוב מהקב"ה, זה עבודה זרה הגדולה ביותר שיכולה להיות, האני של האדם. אני לדודי, מה זה אני לדודי? ריבונו של עולם אני מבטל את האני שלי, אני לא קיים - הרי הרצונות שלך זה הרצונות שלי, אני לא קיים, אני מתבטל אליך.

אתם יודעים מה זה להמליך את הקב"ה בראש השנה? זאת אומרת התבטלות! מה זה מלך, אדם מתבטל למלך. הגמרא אומרת, אדם שאומר למלך, אתה מלך עלי ואני שומע לך בכל הדברים חוץ מדבר אחד, זה לא מלך. אם אתה יכול בדבר אחד לא לשמוע למלך אז מחר אתה לא תשמע לו בכלום, מלך זה התבטלות, מלך אומר אז עושים, לא מערערים אחריו אלא עושים, זאת אומרת תמליכוני עליכם, יום הדין זה יום של להמליך את בורא עולם עלי, אני מתבטל להקב"ה, לבקש ריבונו של עולם אנחנו כבר לא יכולים, לא רוצים אף אחד, ריבונו של עולם רוצים אותך, קרבנו לעבודתך וליראתך, רוצים להתקרב אליך, לחדש ימינו כקדם, רוצים את המלכות שלך כדי להרגיש אותך קרוב אלינו כמו ביציאת מצרים, שנאמר שם "ואשא אתכם על כנפי נשרים", כבר סובלים מספיק כבר אלפי שנים, אנא רבונו של עולם קרב אותנו לעבודתך ויראתך.

וזה עיקר הבקשה צריכה להיות, הרי הזוהר הקדוש כותב, בראש השנה אנשים באים ומה עושים יום הדין, יום כיפור, ראש השנה, להבדיל כמו כלבים: הב הב, מה זה הב הב בארמית? תן תן, תן לי בית, תן לי אישה, תן לי ילדים. אומר הזוהר הקדוש, מה אתה מבקש, תן לי תן לי הרי שימו לב מלך שהבן שלו בגד בו, הבן שלו ציער אותו, פגע במלך, המלך אומר לשרים, קחו אותו לאיזה קיבוץ רחוק שיעבוד ברפת כמה חודשים ככה שירגיש מה זה ואחר כך ידע איך להעריך את המלך. לקחו אותו ושמו אותו באיזה קיבוץ אצל רפתן אחד או לא יודע, היה עובד בבוץ, בביצה ובטינופת, כולו בגדים מלוכלכים, אחרי חצי שנה המלך אומר, נלך לבקר את הבן שלי והמלך נוסע בכרכרה עם השרים, הוא מגיע לשם והוא רואה את הבן שלו הולך עם איזה נעליים בתוך הבוץ, נכנס ויוצא הרגל בלי נעל, עם נעל, הוא כולו מטונף והבן רואה את המלך, אבא אבא, מחבק את האבא, המלך אומר לבן שלו, יש לך בקשה ממני? כן אבא. איזה בקשה? אבא תעשה לי טובה, בקשה גדולה יש לי אליך, אתה רואה אני עובד פה בבוץ, אין לי שרוכים בנעליים וכל פעם שאני נכנס לבוץ הרגל יוצאת והנעליים בתוך הבוץ, תשלח לי שרוכים. רבותיי התחיל האבא לבכות... התחיל המלך לבכות איזה בכיות נוראות, אומר המלך לבן שלו, בני לאן ירדת לאן ירדת, שישה חודשים אתה בבוץ, לאן ירדת, מה אתה מבקש ממני שרוכים?! תגיד אבא תחזיר אותי אליך לארמון, תחזיר אותי לארמון, אני מלך, אתה נסיך ואתה מבקש ממני שרוכים, מה אתה מבקש ממני. אומר הזוהר, אותו הדבר ביום הדין במקום לומר, רבונו של עולם תשיבנו, תמלוך עלינו, תגלה מלכותך במהרה שכל העולם ידע, "וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו", ריבונו של עולם קרבנו לעבודתך שכל העולם יראה מי זה עם ישראל ואז יהיה לנו הכל. אז מבקשים בית, מבקשים מכונת כביסה, מבקשים שטויות ודברים בטלים כמו אותו אחד שמבקש שרוכים, פחד פחדים. בורא עולם בוכה, מה אתם מבקשים ממני נעליים, מה אתם מבקשים שרוכים, תגידו לי תחזור אלינו, תבנה את בית המקדש, תגלה אלינו, תגלה את המלכות שלך עלינו, זה ראש השנה, ראש השנה זה עיקר העיקרים זה להמליך, תמליכוני עליכם, להרגיש את המלכות של בורא עולם, ריבונו של עולם אנחנו לא רוצים כלום, רק אותך רוצים, קרב אותנו אליך וזהו זה, אם קרובים למלך אז אין דאגות. ראיתם אדם קרוב למלך חסר לו משהו? אם המלך נוסע בכרכרה ברחוב, כל הרחוב יוצאים לראות ועל ידי המלך יושב בחור, ילד והמלך מחבק אותו והבגדים של הילד קרועים, מישהו יעיז להגיד איזה מסכן הילד?! מסכן? אם המלך מחבק אותו הוא מסכן אז חכה מה יקרה שהוא יגיע לארמון, תראה מה הוא יקבל, איזה בגדים. אתה רואה בן תורה, אתה רואה בעל תשובה, יש לו קשיים ובורא עולם מחבק אותו, תראה מה מחכה לבן אדם הזה, זה נסיך, זה בן של מלך, בורא עולם לא ייתן לו לסבול, הוא ירים אותו בסופו של דבר ויתן לו הכל.