מאה על מאה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 07 מרס 2016
סיפור מזעזע שמראה כמה אדם יכול להיות חכם בתורה אבל אם לא תהיה לו יראת שמים מאה על מאה הוא יכול להגיע לעברות החמורות ביותר.
אומר בעל ה"באר מים חיים", יראת שמים זה הדבר ששומר על האדם, זה המסגרת ששומרת על האדם מכל דבר רע, מכל עוון ועבירה. וידוע שכוחות הטומאה, הסטרא אחרא נקראים שעירים מלשון שערה. אומר ה"באר מים חיים", רבי חיים מטשרנוביץ, שאדם ביראת שמים צריך להיות לא 90% ולא 99% אלא מאה על מאה, בבחינת "כולך יפה רעייתי ומום אין בך", ויריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא, אין יוצא ממנו לסטרא אחרא ואין בא מהסטרא אחרא אליו, כולו קודש קודשים. למה? הסטרא אחרא מחפש שהאדם חוט השערה ייתן להם, קצת קצה אחיזה אז הם מכשילים אותו בכל עוון ועבירה. ולכן אומר רבי חיים מטשרנוביץ, למה סטרא אחרא נקראים שעירים? מלשון שערה, הם מחפשים, תן לנו חוט השערה ואנחנו כבר נטפל בך.

היה מעשה נורא, מזעזע, היו שני אחים, אחד היה עשיר גדול ואחד היה עני מרוד. העשיר הזה היה דתי, ואח שלו היה יהודי חסיד וקדוש, יהודי צדיק, צדיק אמיתי והייתה לו אישה יפת תואר, צדקת, יראת שמים לא פחות מבעלה. נכנס יצר הרע אצל האח העשיר, האח העשיר הזה העיניים שלו על האישה של אחיו, מה עושים, קורא לאח שלו, שמע המצב שלך בבית קשה ואין לך מה לאכול, נכמרו רחמיי עליך הרי אתה אח שלי אחרי הכל, קח סחורות, קח כסף וסע לחוץ לארץ, מה שתרוויח הכל שלך ותפסיק לחיות בצער. אמר לו, אשתך תבוא לגור אצלנו וכל מחסורה עלינו, אנחנו נדאג לה אין לך מה לדאוג. טוב, הוא דיבר עם אשתו והוא נוסע, אשתו באה לגור שם והנה מתחיל יצר הרע, הוא בא אליה לפתות אותה והיא אישה צדקת, צוחקת עליו, מה שהיה עושה לא היה הולך לו. אז הוא החליט להתנקם בה. מה הוא עשה? הוא הזמין יום אחד הרבה אורחים הביתה, אנשים חשובים והוא אומר לכמה מהמשרתים שם, באמצע הסעודה, אני אבקש ממנה שתביא יין מהמרתף, אתה תלך אחריה, היא תיכנס למרתף תיכנס אחריה ותסגור את הדלת, תצעק ואחר כך תעלה למטה תבוא ותגיד שהיא ניסתה לפתות אותך לעבירה ואני אגיד לכולם למטה את מה שהיא ניסתה לעשות וככה היה, הזמין אנשים חשובים בכוונה כמה שיותר לבזות אותה, אנשים שאהבו את בעלה ובאמצע הסעודה ביקש ממנה יין והיא ירדה, הייתה צדקת בעלת חסד, היא יורדת למטה והוא יורד אחריה ועשה מה שעשה וצעק והשתולל למעלה, העשיר הזה קם בכעס ולאותם אנשים אמר בואו איתי יחד והוא הרביץ לה מכות רצח והיא בכתה מסכנה בכיות נוראיות, יצאה מהבית והלכה, הלכה לשדות, מסכנה לאיפה תלך, ראתה איזה ביתן של אחד מהשומרים של השדות אבל אף אחד לא היה שם, ישבה בתוך אותו ביתן.

היא יושבת שם ומתחיל להיות שעות של לילה ועוברת שם שיירה ובשיירה הזאת היה יהודי צדיק, תלמיד חכם ענק וצדיק גדול, האיש חנה באיזה מקום והוא מסתכל והוא רואה יש איזה בקתה, איזה ביתן והוא רואה אש עד השמים, הוא מתפלא מה זה, הוא אומר "אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה", מה זה, מי יושב שם, מה זה כזה אש גדולה. הולך ורואה אישה צעירה יושבת שם ובוכה, מי את בתי, מה יש לך? היא סיפרה לו את כל הסיפור והוא אומר לה, אני רואה שאת צדקת, לא צדקת פשוטה, הוא ראה אור כזה גדול. אומר לה, בואי לבית שלי עד שבעלך יחזור, כל מחסורך עליי. אמר לה שהוא נשוי כבר הרבה שנים, אמר לה אותו צדיק, אולי בזכותך, בזכות הצדקות שלך אני גם אזכה להיפקד בבנים והיא הלכה איתו יחד, היא גרה אצלו ודאג לה ובאמת איך שהיא באה אצלו הביתה אשתו נפקדה. אחרי תשעה חודשים נולד להם בן ועשו שמחה גדולה, איך כיבדו אותה ואיזה בגדים קנו לאותה צדקת, כמו מלכה והנה יום אחד הוא ואשתו צריכים ללכת והוא אומר לאותה אישה, תראי אנחנו מצטערים ומבקשים ממך סליחה אם אפשר אנחנו חייבים לצאת לאיזה מקום, אם את יכולה לשמור על הילד עד שנחזור, וודאי איזה שאלה. הם יוצאים והם הולכים, אחרי כמה שעות אותו רב, אותו צדיק שכח ספר בבית והוא שולח תלמיד שלו לבית לבקש את הספר. הוא בא לבית והוא רואה את אותה אישה יפת תואר ונכנס בו יצר הרע. תשמעו טוב הוא מנסה לפתות אותה, שום פנים ואופן שבעולם. מה עשה? תפס את התינוק ביד ואמר לה, או שאת שומעת לי או שאני חונק אותו ואני אגיד שהוא בכה ומהכעס שלך את הרגת אותו ואז יטפלו בך. היא אומרת לו, אני לא אשמע לך, לאבד את העולם הזה ואת העולם הבא וללכת לגיהינום, תעשה מה אתה רוצה. הוא תפס את הגרון של התינוק נחנק ומת, ואז הוא ברח, גם מהפחד שלו והיא התחילה לבכות בכיות נוראות.

מה אמרה אותה צדקת, מה אעשה עכשיו, אז עוד הפעם ברחה לשדות. היא בורחת לשדות והיא רואה בצד השני מישהו בא אליה. אומר לה בתי מה לך? והיא בוכה, אומר לה, תדעי שאני אליהו הנביא, אין לך מה לדאוג, הקב"ה ראה את המעשים שלך, ראה את הצדקות שלך ואת היראת שמים שלך, בואי בעלך כבר הגיע ואני לוקח אותך לבעלך. הולכים אצל בעלה ואומר לו, תדע לך כך וכך היה אשתך מיום שהלכת ועד היום ואל תחשוד בה למה כי אני אליהו הנביא, מהשמים שלחו אותי במיוחד, תדע לך זכית באישה צדקת גדולה, מהיום והלאה תהיה בטוח שלא יחסר לך כלום כל החיים, אין לך מה לנסוע לשום מקום והכל בזכות אשתך. זה המעשה שהיה, מעשה נורא ועכשיו שימו לב זוהי אישה צדקת, יראת שמים, איזה ניסיונות אחד אחרי השני היא עומדת. תלמיד הרב הוא למד תורה, לא סתם תלמיד אבל היראת שמים שלו הייתה פגומה, יכול להגיע לרצח של תינוק גם כן בגלל שלא הייתה לו יראת שמים מאה על מאה. לפני לימוד תורה היסוד הגדול צריך יראת שמים יוקדת כאש להבה, שהאדם צריך להיות בבחינת "כולך יפה רעייתי ומום אין בך", אין גישה ממנו לסטרא אחרא ולא מהסטרא אחרא אליו. תלמיד, לומד תורה, אם אין יראת שמים הכל יכול לקרות.