מה רבו מעשיך השם

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 03 פברואר 2016
הבריאה כולה נבראה מאלפי פרטים מדוייקים ללא שום פגם - א"כ איך אפשר לומר שהכל נברא לבד מפיצוץ?
התורה הקדושה כותבת: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים", התורה הקדושה מעידה שהקב"ה התעלה והתרומם והוא ברא את השמים וכל אשר בהם והשמש והירח והכוכבים והשרפים והאופנים ומלאכי הקודש, והארץ וכל אשר עליה, מהדומם, מהצומח, מהחי והמדבר, הכל בורא העולם ברא. לנו המאמינים בני מאמינים אין לנו בעיה, אדם שלא מאמין יש לו בעיה גדולה מאוד איך להסביר את כל המציאות של כל היקום הזה. וזה לא עולם דפקטים, עולם שלם עם חכמה אדירה ופלאים אדירים שהמדענים עד היום לא מצליחים לסוף החקר המדע והטבע, הם יוצאים מדעתם, איזה פלאי פלאים של חכמה.

כמו שאומר דוד המלך "מה רבו מעשיך אלוקים את כולם בחכמה עשית", מה זה הדגש כולם בחכמה עשית? הרי בעולם יש מיליארדים של פרטים, אלפי סוגים של צמחים, אלפי סוגים של ציפורים, אלפי סוגים של חיות, של בהמות, של דגים וכל הגלקסיות האדירות האלה, מיליארדים של כוכבים, כל מה שיש בבריאה התורה פירטה כל דבר ודבר, באוויר, ים של דברים... והכל תשימו לב, מה אומרים כולם? העולם בא במקרה, פיצוץ, יכול להיות אני שואל אתכם שאדם נורמאלי יגיד לי, במקרה יברא בריאה של מיליארדי פרטים ובאחד הפרטים אין דפקט, בכל פרט חכמה אדירה. אין מציאות כזאת. הג'וק, היתוש, הפיל, ציפור, כל חיה, פרח, פרחים, כל אחד בחכמה פלאי פלאים. במקרה? בריאה אדירה, מיליארדים של פרטים וכל אחד בחכמה אדירה, אין דבר אחד עם דפקט, נראה מישהו עושה לי משהו במקרה ויוצא דבר טוב, יש מציאות כזאת? זה מה שדוד המלך חושב, "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית", כל הבריאה כולה בחכמה אדירה מהפרט הקטן ביותר ועד הגדול ביותר פלאי פלאים של חכמה אז איך אדם חי עם ראש בקיר, איך אדם לפחות לא מתבונן, "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", תרים את העינים לשמים ותסתכל מי ברא את כל הבריאה האדירה הזאת.

דוד המלך אומר, "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה מה אנוש כי תזכרנו". איזה פלא פלאים של בריאה, איזה פלאי פלאים של חכמה, איזה גדלות של בורא, איזה אבא גדול יש לנו, צריכים לרקוד שנזכה להתקרב אליו. הוא רוצה להשפיע עליך שתחזור בתשובה, אתה צריך לרקוד מתי אני אזכה להיות קרוב אליו, מה מקרב אותי אליו? שבת אני רץ, תפילין אני רץ, שיעור תורה אני רץ, איך אני יכול להתקרב לכזה מלך גדול. תגיד לאדם בוא תהיה קרוב לאובמה, בטח אובמה, הוא ירוץ אליו. מי זה אובמה, ואתה הולך?! צריך לקפוץ ולרקוד, לרקוד שאני זוכה להתקרב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איזה גדלות, איזה פלאי פלאים. אנחנו קוראים תהילים, תתבונן, דוד המלך כל כולו "ברכי נפשי את ה'", כל המזמור כולו.."הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. תשת חושך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער" ויש עוד עשרות מזמורי תהילים שהוא מדבר על הבריאה ועל בורא העולם ועל הגדלות של בורא העולם. יש ספר שמקרב את האדם לבורא עולם כמו תהילים, יש ספר שמעורר את האדם לתשובה כמו תהילים, רק תתבונן מה אתה קורא, זה לא להשים תהילים על המשקוף ולא יכנסו גולים, תתבונן מה כתוב בתהילים, מה זה תהילים, מי זה בורא עולם.

אדם ברחוב יש לו בעיה גדולה להסביר איך כל כך מיליארדים של פרטים בעולם ואף אחד מהם אין בו פגם, קח את החילוני הכופר הגדול ביותר בעולם ואני אשאל אותו, תאר לך זורקים בעולם כמה פצצות אטום, אין אנשים, אין חיות, אין בהמות והכל הולך, אני אומר באופן תיאורטי, הכל נעלם. תשאל אותו אם תקום מהאדמה איזה צ'יטה, אם יקום איזה אדם מהאדמה, איזה קוף, איזה נמר, איזה אריה. הוא יגיד איך הוא יקום, הלך, הוא לא נורמאלי אם הוא יגיד שיקום, כמו שאתה מסתכל קדימה ואתה מבין שלא שייך שיקום קרנף, נמר, איילה, צבי מהאדמה לבד, אז איך אתה מסתכל אחורה מאז בריאת העולם ואתה אומר שהכל נברא לבד? חייב להיות יד בונה, חייב להיות מישהו ברא אותו, זה לא רק סוג אחד של חיה, זה אלפי סוגים של חיות, אלפי סוגים של ציפורים, אלפי סוגים של זנים, אלפי סוגים של דגים. תתבונן ותסתכל איך בא לבד?!