מצלמת וידאו

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 04 ינואר 2016
מה זה יראת שמים? שהאדם יודע שכל רגע ורגע הוא עומד לפני המלך וכל תנועותיו מחושבות, וכל דיבורו מחושב.
אנחנו נמצאים למעשה בעולם שאתה נמצא בשטח של האויב, העולם זה השטח של הגוף, פה כל התאוות וכל היצרים, אנחנו לא נמצאים בשטח של הנשמה. אתם יודעים גם בכדורגל יש משחק בבית ויש משחק בחוץ, בבית זה אחרת ובחוץ זה אחרת, אנחנו פה במשחק חוץ, אצל יצר הרע, לא בעולם הבא, נשמה היא מלמעלה והיא נמצאת בחוץ בשטח של יצר הרע, איך זה? איך אפשר לנצח הרי זה קשה מאוד, האמת שזה קשה מאוד, יצרים הרי תשימו לב החברה, התקשורת, הסביבה, הכל נגד התורה והיצרים שלך והגוף והפריצות איך אפשר? התשובה היא שתי מילים, יראת שמים.  אם יש יראת שמים אפשר להכניע כוחות הגוף תחת הנשמה, אם אין יראת שמים אי אפשר להכניע כוחות הגוף תחת הנשמה. כמו שאמר הרב שך זצ"ל, אומר אף על פי שידע ויבין האדם מה מטרתו בחיים, אף על פי כן אם אין לו יראת שמים הוא לא יכול להשליט את השכל שלו על הגוף והגוף יאכל אותו. כשיש יראת שמים יש שמירת המצוות, דקדוק בהלכה, מקפיד קלה כבחמורה, אם אין יראת שמים אז מה שבא לו יעשה, מזוזה זה קל אז הוא ישים מזוזה, קידוש בשבת לא מפריע לי, נעשה קידוש מה יכול להיות, בשר וחלב נו אבל לא ללכת לכדורגל בשבת? לא ללכת לים בשבת? לא לנסוע בשבת? דברים שעוצרים אותו זה כבר לא. יראת שמים זה הבסיס של כל התורה כולה, אדם שיש לו יראת שמים כל המצוות בידו, אין לו יראת שמים הכל נשפך, הכל לאבדון. יראת שמים זה היסוד והבסיס של כל עבודת ה' יתברך, שכל הלימוד תורה וכל המצוות והמעשים של האדם, הבסיס של הכל זה יראת שמים.

שבונים בניין מאה קומות, מאתיים קומות, כל הבטון זה ביסודות, צריכים לדעת שהיראת שמים זה הבטון של התפילה שלנו, של ברכת המזון שלנו, של השבת שלנו, כל המצוות שלנו היסודות שלהם, ברגע שיש לנו את הבטון החזק אז האדם הזה מתרומם כמו טיל, רק עולה ועולה בלי הפסקה. "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", הקב"ה אומר, תראו מעמד הר סיני היה המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, קולות וברקים, כל השופר חזק מאוד ואש שוכנת על ראש ההר, הקב"ה אומר, את כל זה למה עשיתי? "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", שהאדם יהיה לו יראת שמים, שהאדם יזדעזע מפחד ה', יהיה לו פחד פחדים מעוון ועבירה אבל אם אין לו יראת שמים הוא בגדר חיה טורפת.

הלכה ראשונה בשולחן ערוך "שויתי ה' לנגדי תמיד" הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדבורו במושב המלך". אין ישיבת האדם שהוא יושב בבית שלו עם משפחתו, כמו שהוא יושב לפני מלך, אדם לפני מלך כל תנועה שלו מחושבת, כל תזוזה הכי קלה הוא חושב פעמיים, לפני מלך, כל דיבור שלו הוא חושב עשר פעמים על מה הוא ידבר אבל בא הביתה עם אישה והילדים, עושה מה שרוצה, עושה מה בא לו. הוא אומר, כשאדם מרגיש כל הזמן "שויתי ה' לנגדי תמיד", כל הזמן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלו, אדם מתנהג אחרת, מדבר אחרת, מתלבש אחרת, הכל אחרת.

הייתי פעם בחתונה וישבתי בשולחן של החתן ואני רואה שולחן אחד איך אוכלים בלי העין הרע, מה זה, כולם עם הקישון והמעדר, ממש צו 8, לא רואים לא ימינה ולא שמאלה, אף אחד לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, הכל לפני כלל התנועה, אוכלים בלי העין. טוב אחרי כמה דקות הסתכלתי עוד הפעם לכיוון שלהם ופתאום אני רואה כולם אוכלים בעדינות, לאט לאט, מסודרים, עד שתופסים את המזלג, אמרתי מה קרה, חזרו בתשובה? הסתכלתי עליהם מה קרה, כזה כוח יש למבט שלי? מה קרה ומה אני רואה, ברוך ה' המצלמת וידאו הגיע לשולחן שלהם, הגיע הוידאו, ישתבח שמו איזה תירוץ, מלאכים, עכשיו אנחנו בני אדם חביבי, בעדינות, כבר לא עם קישון, חביבי איך הוא אוכל כמו איזה אדמו"ר, הוא פותח את הפה שלו לא קילומטר, בקושי פותח את הפה, בקושי אוכל חתיכה קטנה. רבותיי זה ההבדל בין אדם שיש לו יראת שמים לאדם שאין לו יראת שמים, "דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים", אנחנו כל הזמן יודעים שיש עלינו וידאו, מצלמים אותנו כל תנועה, כל דיבור, שאדם יודע את זה – זה יראת שמים.