שבת או מזוזה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 01 דצמבר 2015
מי שמפחד להכנס לבית ללא מזוזה צריך לפחד שבעתיים אם או לא שומר את השבת כהלכתה...
"ראשית חכמה יראת השם" - קודם כל יראת שמים, כשיש יראת שמים יש הכל, התפילה היא אחרת, ברכת המזון אחרת, השבת אחרת, הכל אחרת. אבל כשאין יראת שמים, רק דבר שיש סכנה הוא יעשה, מזוזה אצל כולם באמצע הלילה, כבוד הרב המזוזה שלי פסולה, איך אפשר לישון?! מה קרה, שבת יותר גרוע, אתה מחלל שבתות, אדם שמחלל שבת חי בנס רגע רגע, כתוב בתורה, "מחלליה מות יומת" זה אש שחורה על גבי לבנה, זה לא סתם מילים, אדם שמחלל שבת חי בנס כל רגע, נותנים לו צ'אנס, אולי יחזור בתשובה ואם לא יחזור לא יעזור לו כלום. שלא יגידו לא אמרתי, אני אומר את זה כמו אח אוהב, כמו אדם אוהב, מתוך אהבה שאדם יתעורר, יראת שמים זה דקדוק בהלכה, יראת שמים לדקדק קלה כבחמורה. מזוזה, אתה נבהל, מה קרה? למה ממזוזה אתה נבהל ומשבת אתה לא נבהל? עדיף לשמור שבת בלי מזוזות בבית מאשר שיהיה בבית מזוזות הכי מהודרות ולא לשמור שבת.

תראה חילוני אוי ואבוי הוא לא ישב בבית, הוא מפחד להיכנס הביתה בלי מזוזות, נכון כתוב בזוהר סכנה, בית בלי מזוזה, מזוזות אותיות זז מוות, בית בלי מזוזה זה סכנה אבל על השבת גם כתוב, תראה מה הזוהר כותב על השבת פחד פחדים, למה את זה אתה לא רואה? הקב"ה נותן לך ששה ימים בשבוע, צא, תטייל ולך לאיפה אתה רוצה. יום בשבוע אומר הקב"ה, בוא שב איתי, אני אבא שלך, בוא שב איתי ביחד. עם מלך מלכי המלכים, תבוא לבית כנסת, תתפלל, תשמע שיעורי תורה, בוא אליי יום בשבוע ותהיה איתי. ומה אנחנו אומרים לו: אין לי זמן בשבילך רבונו של עולם, אני לא יכול. אנחנו שומעים? מזוזה כולם, ראש כבש בראש השנה שתיים עשרה בשרים הוא קונה, לבטן מה השאלה, מזוזה? תביא את הכי פשוט, העיקר שיהיה כשר, לא חשוב, תפילין? תביא במאה מאתיים שקל, מה צריך אלפיים עזוב אותך. מה שנוגע לבטן לא מסתכלים כמה עולה, יש לו טלוויזיה בבית והוא רוצה הכי חדש הוא ייתן כמה שצריך, תפילין מהודרות זה עולם הבא שלך, זה השמירה שלך עשרים וארבע שעות ביממה, שומר עליך, תקנה את התפילין הכי יקרות שיש.

התורה הקדושה אומרת, במעמד הר סיני ראו את הקולות ואת הברקים, כל עם ישראל היו בהר סיני, כולם היו שם, הקב"ה אומר למה אני מראה לכם את המראות הנוראים האלה? "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", שיראת השמים תהיה על הפנים שלכם, מי שרואה את הפנים שלך רואה יראת שמים וכשיש יראת שמים על הפנים אין חטאים. הקב"ה לא אומר יהיה לכם תורה לבלתי תחטאו, יראתו, יראת שמים. אתם רואים את המעמד הגדול, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה שלא היה עוד דבר כזה, קולות וברקים, כל זה תראו ויחדור לכם בנשמה, בדם ובעצמות למה רק בשביל דבר אחד, "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", שהיראת שמים תהיה חדורה אצלכם בדם ובעצמות, למה? כדי שלא תגיעו לעוון ועבירה.

צריכים לדעת שבראש ובראשונה יסוד כל היסודות התפקיד שלנו בעבודת ה' זה להתחזק כמה שיותר ביראת שמים ויראת שמים פירושו לדקדק בהלכה קלה כבחמורה, להגיע לדרגות גבוהות בעבודת ה' אי אפשר בלי יראת שמים, תראו רבי חיים ויטאל אומר, זה כל פרטי פרטים שבין אדם לחברו, זה לשון הרע, זה רכילות, זה קנאה, כל המידות לעבוד עליהם, אי אפשר לעבוד על שום דבר בלי יראת שמים, זה הבסיס והיסוד של כל התורה כולה. ה' יעזור לנו יהי רצון יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור לנו גזרות טובות, אמן ואמן.