כי זה כל האדם

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 15 נובמבר 2015
רק תורה ויראת שמים יכולה להפוך את האדם מחיה טורפת לאדם מלאך עלי האדמות.
שלמה המלך מתחיל את ספרו קהלת במילים: "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל". אומר שלמה המלך: אני קהלת בן דוד, הייתי מלך בירושלים, אני לא סתם בן אדם שמדבר אליך, אחד עני שאין לו כלום, אני שלטתי בכל העולם, תראה מי אומר לך את הדברים, מלך ששלט בכל העולם ומושל בכיפה, היה לי כסף וזהב וגם זה הבל, נשים גם זה הבל, בריכות מים גם זה הבל, ארמונות מלכים גם זה הבל, אני כבר עברתי את החיים והכל ראיתי בחיים שלי אבל תדע - הכל הבל. מה המסקנה, אז מה כן? שורה אחרונה בספר שלו שני פסוקים אחרונים מה הוא כותב? "סוף דבר", מה המסקנה שלי? "הכל נשמע, את האלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", יראת שמים זה כל האדם, אם אין יראת שמים אין כאן בן אדם, זה חיה טורפת.

מה זה "כי זה כל האדם"? יש שתי פירושים, "כי זה כל האדם" - כל מה שעושה את האדם לאדם מלאך עלי אדמות זה תורה ויראת שמים. "את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", שלמה המלך לא אומר, את מצוותיו שמור ואת האלקים ירא, קודם את האלקים ירא ואחר כך את מצוותיו שמור, למה? לא שייך בעולם לקיים מצוות בלי יראת שמים, הרי מה זה לקיים מצוות? בא לי לתת צדקה אני נותן, בא לי זה אבל יראת שמים זה נקרא לדקדק בהלכה, איך יודעים לאדם יש יראת שמים או לא? לא מהמגבעת שלו, לא מהזקן שלו ולא מהכיפה שלו ולא מהכובע שלו אלא איך האדם מדקדק בהלכה. יש לך בחורה ואתה יוצא איתה, אתה רוצה לדעת יראת שמים או לא, זה לא הבגדים שלה ולא הצניעות שלה, זה אומר וזה מראה על משהו אבל זה עדיין לא מספיק, היא יכולה להתלבש כי אמרו לה ללבוש אבל יכול להיות שהיא אוכלת מאכלים לא כל כך כשרים, תשאל אותה, איזה כשרות את אוכלת? תשאל אותה, אתה רואה טלוויזיה? תבדוק אותה איך היא מדקדקת בהלכות שבת, פה היראת שמים. איך האדם מדקדק בהלכה, שם נבדקת היראת שמים. אדם יכול שיהיה לו זקן וחליפה ומגבעת והיראת שמים שלו גרועה מאוד, למה? האדם לא לומד מוסר עקבי, יהיה אפילו אדמו"ר הוא נופל. לא שייך יראת שמים בלי ביקורת, בלי מוסר עקבי, נוקב בלי פשרות, מוסר עם רגש, עם דמעות, יראת שמים כמו שצריך לא יכול להיות.

זה פירוש אחד, מה זה פירוש שני, "כי זה כל האדם"? כל מה שאדם נברא, כל מה שאדם בא לעולם זה לעסוק בתורה ויראת שמים, "כי זה כל האדם" – בשביל זה האדם בא לעולם! וזה גם רמוז בתורה הקדושה, בפסוק הראשון בתורה. הרי ידוע התורה היא "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" – כמה שתחפש בתורה תמצא בה הכל, פשט, רמז, דרש וסוד, כל מה שאמרנו עכשיו מה שאדם נברא, גוף ונשמה ויראת שמים הכל בפסוק הראשון של התורה. איך? התורה הקדושה אומרת, "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים". אומרת התורה הקדושה, "בראשית ברא אלוקים את השמים", מה זה השמים? זה מרמז על הנשמה הקדושה שבאה מהשמים, "ואת הארץ", זה מרמז על הגוף שבא מן הארץ, מן האדמה והתורה הקדושה ממשיכה, "והארץ הייתה תוהו ובוהו", מה זה והארץ הייתה? דע לך בן אדם אם אתה הולך אחרי הארץ, אחרי הגוף שלך שזה סוס, כולו תאוות וכולו יצרים אתה נעשה תוהו ובוהו. מה יש ברחובות היום, תוהו ובוהו, ברחוב אין נשמה, רק גוף, תאכל, תשתה, תעשה חיים, תהנה. חיות טורפות, חיות בלי שרשרת, צריכים לשבת על הרצפה ולבכות על הבנים והבנות שלנו, ילדים בבתי ספר בסמים, בתי ספר מלאים סמים ואוניברסיטאות קרוב ל-50% סמים, בתי סוהר מפוצצים, בשביל זה באנו לארץ? במרוקו ובעיראק ואיפה לא היינו, איפה היית מוצא יהודי בבית סוהר, אחד לאלף, שם לא היה את כל ההשכלה, שרי חינוך, שר לא יודע, שר של שיגעון?! לנו אין שרי חינוך, בעולם החרדי אין שרי חינוך, שר החינוך שלנו זה התורה הקדושה, איזה חינוך, איזה יראת שמים, איזה ילדים, איזה פרחים, איזה שלום בית, איזה בתים. ברחובות ילדים עם דוקרנים, ילדים עם אולרים, ילדים היום מפחדים ללכת לבית ספר, המורים פוחדים מהתלמידים, יש  שוטרים בבתי ספר, מה קרה? עשרת אלפים בהודו אם לא יותר, איפה נמצאים ברחבי העולם, מה קרה? אין תורה, אין יראת שמים.  "וחושך על פני תהום", ממש חושך, ענן וערפל, התורה הקדושה ממשיכה, תראו איזה דבר נפלא, "ורוח אלוקים מרחפת", מה זה רוח אלוקים? זה הנשמה שבגוף של האדם, הנשמה הקדושה, מה זה מרחפת? מתי הנשמה שלך מרחפת על הגוף? שולטת על הגוף? מובילה את הגוף? "על פני המים" אין מים אלא תורה, בלי תורה ויראת שמים אתה נעשה תוהו ובוהו, רק תתחבר לשיעורי תורה, תתחבר למוסר, זה מה שעושה את האדם לאדם, התורה הקדושה.