שרשרת של יראת שמים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 09 נובמבר 2015
האדם הוא חיה טורפת, ויש בו את כל הטבעים הכי מושחתים שיש בעולם ורק יראת שמים היא השרשרת שלו לעצור אותו.
צריכים לדעת כמה חשובה היא יראת השם, שכבר אמר הרב ש"ך: גם אם יהיה ברור לאדם מה תפקידו בעולם, ברור לי כשמש בלי יראת שמים אי אפשר להכניע רצונות הגוף תחת הנשמה, אם תבוא לו איזה תאווה קשה הוא לא יתגבר עליה והיא תאכל אותו. הרי אפילו אדם בא לדרשה ומתחזק ושומע דרשה פצצה, הוא מקבל כוח, הוא לא ממשיך לבוא לדרשות ובאה לו תאווה ליצר הרע, ניסיון קשה לעבירה כמה שהוא יודע שזה חמור הוא לא מחזיק מעמד, הוא נופל, למה? יראת שמים חלשה, יראת שמים פגומה.

ובואו תראו דבר נורא שאני אומר לכם עכשיו, אומר הזוהר הקדוש, כתוב במעשה בראשית, "נעשה אדם בצלמנו". מה זה נעשה, למי הקב"ה מדבר? תראו מה אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, אומר הזוהר הקדוש, הקב"ה פנה לכל הבריאה הרי האדם נברא ביום השישי אחרי שנבראו כל החיות והבהמות, הקב"ה פנה לכל החיות שכל אחד ייתן מהטבעים ומהתכונות שלו לאדם הראשון. האריה חלק מהתכונות שלו והטבעים שלו, הדוב, הנמר, השועל, כל אחד, אף הנחש. אומר הזוהר הקדוש, הרי חיה טורפת צריך שרשרת לקשור אותה ואם לא היא בסכנה, אם כן אין לך חיה טורפת יותר מן האדם, כל התכונות של כל החיות בעולם נמצאים אצלו ויותר מזה אומר הזוהר, יש לו עוד כוח משחית גדול, הדעת והדיבור - "מוות וחיים ביד הלשון", אם משתמשים בלשון לדברים רעים בר מינן הורסים עולמות הרי אין לך חיה רעה יותר מן האדם, איפה השרשרת שלו?! אומר הזוהר הקדוש, שהקב"ה ברא את האדם ברא לו גם שרשרת, ברא לו שרשרת שלא יהיה חיה טורפת ומה היא השרשרת? אומר הזוהר הקדוש, שתי מילים: יראת שמים! שמעתם דברים נפלאים?! שמעתם דברים עצומים?! יראת שמים זה שהאדם לא יהיה חיה טורפת זה השרשרת של האדם. אדם יהיה חכם כמו אפילו אריסטו, כמו אפלטון, יהיה החכם הגדול ביותר בעולם, ברגע שבאה אליו תאווה אם אין לו יראת שמים הוא נופל. שימו לב זה שאומר אברהם אבינו, כשבא לארץ מצרים, שאלו אותו המצרים מי זאת (שרה), ואמר אחותי היא, לאחר מכן שהתברר ששרה היא אשתו שאל אותו פרעה למה אמרת אחותי היא? ענה לו אברהם: "כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני", אם אין פה יראת שמים אז יהרגוני על דבר אשתי. מה אתה מדבר אברהם, מה יראת שמים, יש פה משטרה, יש פה מלך, יש פה שומרים, מה אתה מדבר. אומר אברהם שום דבר לא יעזור, כשאין יראת שמים זה האדם הוא חיה טורפת ובלי שרשרת לא משטרה ולא שומרים ולא מלך לא יעזור.

ואנחנו רואים את זה היום על ימין ועל שמאל, אתה יכול לנסוע ברכב, אתה יכול לעקוף בן אדם ולא מוצא חן בעיניו והאדם הזה יכול להיות שהוא אינטליגנט ולמד השכלה והוא יכול לצאת אליך עם מברג. איך זה הולך ביחד, השכלה עם מברג? אתה יכול לומר לו מילה לא במקום ואתה רואה מה קורה איתך, איך זה הולך ביחד? כשאין יראת שמים – לא יעזור לאדם כל ההשכלה שלו – הוא פרא אדם! תראו בזמן בחירות, אנשים כביכול נבחרי עם, חברי כנסת, איזה מילים מלוכלכות יוצאות מהפה שלהם, איזה טינופת גועל נפש. אתה שואל את עצמך, זה נבחרי עם? אלה מרומים מעל? התשובה היא כן, זה חיות טורפות בלי שרשרת. חרדים, חברי כנסת חרדים לא תשמעו אותם אף פעם אומרים מילים מלוכלכות, לא בזמן בחירות ולא בזמן אחר, אלו חיות עם שרשרת, אלה קשורים ביראת שמים. אדם שאין לו יראת שמים, בני טובים, איך יכול להיות בני טובים ורוצחים נהג מונית? רבותיי זה טעות נוראה, אין בני טובים מהגדול ועד הקטן שאין יראת שמים אפשר לרצוח, הורים רוצחים ילדים שלהם, ילדו רצחו הורים, דברים מזעזעים שהשכל לא מעכל. אם אין יראת שמים האדם הוא חיה טורפת בלי שרשרת, יראת שמים זה כל המחסומים, זה כל הגדרות, ברגע שאדם בלי יראת שמים ובלי מחסום זה כמו חיה טורפת בלי שרשרת. מה שבולם את האדם, מה שעושה את האדם לאדם זה רק יראת שמים.