המלחמה השלישית

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 25 אוקטובר 2015
אנחנו נמצאים ממש ברגעים האחרונים של הגאולה, חייבים להתחזק כדי שנוכל לבקש מבורא עולם שישמור עלינו.
אנחנו שומעים את הדברים? "החרשים שמעו והעיוורים הביטו לראות", רבותיי צריכים להתעורר, המצב הוא לא קל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, כל רגע יכולה לפרוץ מלחמה כוללת, כל שנייה וזה כבר לא משחקי מלחמות שפעם זה היה משחקי קלפים, זה משחק ילדים, זה כלום. תראו היום יש סקאדים וסוריה יש סקאד משוכלל, לא 250 קילו חומר נפץ, 750 קילו חומרי נפץ, לא יודע מה זה ופרס מפה אנחנו לא יודעים מה יהיה הלאה. כתוב בנביאים שלושה פעמים יהיה גוג ומגוג, כך כתוב בנביאים ואחרי מלחמת עולם הראשונה אמר החפץ חיים, זה מלחמת גוג ומגוג הראשונה, הוא אמר עוד כמה שנים, הוא אמר אפילו מספר שנים, הוא אמר תפרוץ עוד מלחמת עולם גדולה שזה יהיה משחק, גן ילדים ליד זה ומלחמת עולם האחרונה ששתי המלחמות ביחד יהיו אפס אפסים ביחס אליהם, זה גוג ומגוג השלישי. אנחנו לא יודעים רבותיי, צריכים עכשיו שכל אחד יבין כשמגיע רגע הצרה האדם מתפלל, רבונו של עולם תציל אותנו. הקב"ה יגיד לו, איפה היית ביום רביעי ששמעת את הדרשה לשמור שבת, למה לא שמרת, עכשיו אתה אומר לי תעזור לי?! עכשיו אתה מבקש ממני עזרה?! למה שמעת דברים ולא הסקת מסקנות?! עכשיו אתה אומר תעזור לי? את שמעת כיסוי ראש, למה לא שמת? עכשיו את מבקשת עזרה?! אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה צועקים ואינם נענים ואחד מהם אדם שאשתו לא הולכת למקווה, יתפלל, יקרא תהילים ויבכה מהבוקר ועד הלילה ומהלילה עד הבוקר, צועק הוא לא נענה, השמיים סגורים לו, רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא אני אומר.

אנחנו שומעים? "החרשים שמעו והעיוורים הביטו לראות", הבעיה שלנו מה שהמדענים אומרים אצלנו זה קודש קודשים, לא טעון בדיקה, הכל 100% אבל מה שהתורה הקדושה אומרת הכל צריך בדיקה, כל דבר צריך לבדוק. שמעתי פעם קלטת, קלטת מהרב ראובן אלבז ה' יאריך ימיו, היה יהודי אחד פתח שיעור תורה בתל אביב ושם מודעות, מלא מודעות ובקושי באו אנשים, אחרי שבועיים שלוש הלך ושם מודעות, מודעות מפוצצות, "נפתחה חוג לידיעת החוכמה הסינית", לא היה מקום בבית כנסת. למד איתם פרקי אבות אבל במקום להגיע שמעיה אומר, אבטליון אומר, שמעון הצדיק אומר, אומר לו מאויצ'ו אומר, מה יאנאי אומר, צ'ינצ'י אומר וכולם וואי איזה חכמים הסינים, איזה חוכמה ובאמת כולם מתפעלים. טוב אחרי שגמרו אמר להם רבותיי ברוך ה' לעולם ועד אמן ואמן, סיימנו פרקי אבות. מה פרקי אבות?! אמר להם מאויצ'ו זה שמעון, צ'ינצ'י זה שמאי, יאנאי זה הלל, אה? מה קרה? לא זה משהו אחר.

קבוצה של תיירים באו פעם לקיסריה, איפה שכל החפירות הארכיאולוגיות וראו שם כלי חרס עתיקים, באו לשומר ואמרו לו, כמה שנים הכדים האלה? אמר להם, עשרים מיליון שנה ושבועיים. מה אתה חולה? מה זה שבועיים? אמר להם, לפני שבועיים היה אחד מגדולי הארכיאולוגים ואמר שהכדים לפני עשרים מיליון שנה ועבר שבועיים! קודש קודשים, הארכיאולוג אמר עשרים מיליון, גמרנו אבל התורה אומרת, מי אמר, מה אמר. ואתם יודעים מה זה מדע, מה שזה אומר האמת שלו זה השקר של מחר, זה אומר היום ככה וזה אומר ככה. אבל התורה הקדושה, קוצו של י' בתורה לא השתנתה וכולה קודש קודשים, כולה אמת. למה, בשעת צרה כל יהודי רץ לבית כנסת, כיפור כולם כמעט בבית כנסת אז למה אתה עושה צחוק מעצמך, איזה פרצוף יש לך לבוא ביום כיפור בבית כנסת אחרי שכל השנה אתה צוחק על התורה, צוחק על בורא עולם, רואה אחד חוזר בתשובה, מה התחרפנת? השתגעת? אתה צוחק עליו? אתה צוחק על הקב"ה, בוא תפתח את ההיכל ותגיד, ריבונו של עולם מי שמתחרפן חוזר בתשובה, רק מי שנגנב חוזר בתשובה, אותך לא מתאים ריבונו של עולם אנשים אינטליגנטים שיעבדו אותך, אנשים בעלי השכלה, אם מגהה, אברבנל, טוב נו. תגידו לי מישהו יכול להגיד את זה בהיכל? מי שיכול לומר כאלה מילים קשות בהיכל הקודש – אף אחד!