חיה טורפת

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 24 אוגוסט 2015
כולם חושבים איזו גבר? מי שעושה מה שבא לו והולך לאן שבא לו, אבל המוסר קורא לאדם הזה - חיה טורפת!
אומר שלמה המלך: "ודרך חיים תוכחות מוסר", אם אתה רוצה דרך סלולה בחיים, "תוכחות מוסר", אל תעזוב ביקורת. כל מערכת מתוקנת בעולם יש לה בקרה, אפילו מדינה יש לה מבקר מדינה, בכל מכונה, חיילים, במחשבים, בצוללות ובמטוסים והדבר החשוב ביותר בעולם שלמענו נעשו הכלים האלה ואין לו מערכת בקרה זה האדם בעצמו. ברחוב מה שרוצה אוכל ומה שרוצה שותה, מה שרוצה לובש ואיפה שרוצה הולך, מה זה הגבר בחוץ, מה שהוא רוצה עושה - הוא גבר, הוא לא מתחשב באף אחד, עושה מה שבראש שלו והוא הולך עם הראש למעלה... אבל אתם יודעים מהו באמת? זה חיה טורפת!

בחוץ אין ביקורת, ביקורת יש בעולם הישיבות, בישיבות הקדושות, חוץ מלימוד מוסר שלומדים כל יום התלמידים סדר מוסר חצי שעה ביום ויותר מזה יש שיחה מוסרית של הרבנים, של המשגיח, של ראשי הישיבה מדי פעם, שיחה מוסרית, ביקורת וביקורת על כל צעד ושעל. זה מה שבונה את האדם, "ודרך חיים תוכחות מוסר" וכן ראינו כתוב בספרים הקדושים, "וכצורך האדמה למטר כן צורך האדם למוסר" כמו אדמה בלי גשם כולה בקעים וכולה קוצים היא נהרסת כך האדם נברא מן האדמה, בלי מוסר נהיה בהמה, נהיה פרא אדם, רואים ברחובות ה' ירחם בר מינן איזה פריצות, זימה, ניאוף, סמים, רצח ומה לא קורה, חיות טרף, אין מוסר ואין ביקורת.

התורה הקדושה מתחילה ב"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ". ידוע שכתוב בזוהר הקדוש שאדם בונה בניין יש לו מפה, מה הייתה המפה של הקב"ה שהוא ברא את העולם? הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, המפה של הקב"ה זה התורה וידוע הקב"ה ברא את העולם באותיות של התורה הקדושה לכן כל מה שיש בעולם יש בתורה, מה שיש בבניין יש במפה, "הפוך בה והפוך בה דכולא בה – תהפוך בתורה תמיד ותמצא בה הכל", אם זה הטבע והשמיים והכוכבים, אסטרולוגיה, הים והיבשה, הכל יש בתורה. ישנם 13 עיקרים שצריך להאמין בהם: אחד מהם שהבורא יתברך מצוי ומשגיח ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, צריך לדעת שיבוא משיח אדם יאכל את הבשר שלו, אדם יתפוצץ כמה מטומטם הייתי, כמה משוגע הייתי, איך ראיתי כזאת בריאה אדירה, כזה סדר נפלא, כזו חוכמה אדירה והייתי מסוגל להבין שהכל נעשה לבד, איך שיגעו אותי אנשים.

אומר הרמב"ם, כאשר יתבונן האדם בבריאה ונפלאותיה מיד הוא נרתע לאחוריו ומתאווה לידע את ה' יתברך ומתאווה תאווה גדולה להכיר את בורא העולם, להתקשר אליו, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ששרפים ואופנים וחיות הקודש רועדים מפניו ואתה תזכה להיות עבד שלו, קשור אליו, בן שלו, לא חבר של יוסי ושל שולי, לא חבר של אהוד, לא חבר של קלינטון בר מינן להבדיל אלף הבדלות, קשור למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יש טוהר נפלא מזה?! "עבד מלך מלך" אדם שהוא עבד הוא בזוי, אבל העבד של המלך – הוא ממש כמו מלך! ולא סתם מלך, מלך מלכי המלכים, כמה הדבר גדול.