הר ציון שמם

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 20 יולי 2015
כל אחד מאיתנו יושב בביתו ומרגיש בטוח אבל לקב"ה אין בית והשכינה נמצאת כל יום בצער.
אדם חי את חייו, יש לו בית, יש לו הכל, יש לו כסף, הוא מרגיש ברוך ה' אני מסודר. איפה השכינה נמצאת, על זה היה דוה לבנו ועל אלה חשכו עינינו, על זה דוה לבנו על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו. איזה צער יש לה' יתברך, שתי בתי מקדש נחרבו באותו יום, כמה צרות היו לעם ישראל בגלויות, יום תשעה באב איזה צרות, איזה אסונות, וכל זה על חטא המרגלים שבכו באותו יום, רבותיי צריכים לשבת ולבכות ולעשות תשובה, אני אמרתי לא פעם ולא פעמיים מעל שישים שנה עובדים עלינו במדינה הזאת מרמים אותנו ומשקרים אותנו, מאז שקמה המדינה ניתקו אותנו מזרם התורה הקדושה, הקימו בתי ספר חילונים והורידו לאנשים זקנים ופאות, אמרו להם ה' ירחם אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, איזה ראש ממשלה שהיה זה המשיח בר מינן מה עשו לנו, אין בתי מדרשיות, לא בית מדרש ולא שום דבר. רבותיי מה עשו מהבנים והבנות, איפה הבנים והבנות שלנו זרוקים היום, שירימו ידיים ויגידו טעינו, רמסו את התורה ועקרו את התורה מישראל, מיליון ורבע ילדים בבתי ספר חילוניים, לא שבת ולא תפילין, לא ציצית, לא יודעים מה זה שמע ישראל, מי חלם שנערים ירצחו. בהודו זרוקים עשרת אלפים ילדים אם לא יותר, ברחבי העולם מה קורה, בתי כלא מפוצצים, איזה בתים הרוסים... במקום להגיד "טעינו" מה הם עושים? כל היום מתקיפים את החרדים. הולכים להתקיף את מרן עובדיה יוסף: למה חרדים לא עומדים בצפירה? מה הם רוצים מאיתנו בכלל?! הרי בשואה הלכו גדולי תורה, אריות תורה הלכו בשואה ואז פתאום הם למגיעים החרדים, הם כל הזמן נלחמים בחרדים, מי הלך בשואה?! רובם חרדים היו, רובם גדולי תורה, כל הזמן נלחמים בישיבות, פתאום מגיעים החרדים?! הכל צביעות, הכל שקר, הכל רמאות, שר התורה איש אלוקים קדוש, איש ירא שמיים מדקדק קלה כבחמורה ילך ויפגע באנשים שהלכו בשואה? לא מבינים את הדברים שלו, הם עמי ארצות הרי, מה הם מבינים בגלגולי נשמות, עמי ארצות על מה אתם מדברים אלא הם מחפשים איך לנגוח את עולם התורה, איך להילחם בעולם התורה, כל מילה עם זכוכית מגדלת אבל לא יעזור להם, על אפם וחמתם כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם.

אנחנו צריכים לדעת אסור לנו להיות שאננים, עם ישראל בסכנה רוחנית נוראה ואיומה, יותר גרוע מהשואה, בשואה הרגו את גופות ופה שורפים נשמות, ילדים נשרפים לנו בידיים, בתי ספר חילוניים לא שבת ולא תפילין ולא ציצית, מצווה ללכת להציל ילד ילד, כל אחד שכמה שביכולתו, ללכת ולהשפיע על הקרובים, הידידים והחברים, אנחנו נמצאים אין לי ספק כל הסימנים שהמשיח בדלת ומה הגמרא אומרת בסוף מסכת סוטה, זו אחת הסימנים "חוכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו", דברים נוראים, רואים את החרדים מאוסים בידי אנשים אבל להגיע עד כדי כך, גדול הדור?! אומר הגמרא סוף מסכת כתובות, "דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים", אומר רש"י הקדוש, הרבה משטינים ומלמדי חובה יקומו עליהם. אומרת הגמרא, תדע לך, קרוב לגאולה יקומו הרבה משטינים ומלמדי חובה יקומו בתלמידי חכמים ולא סתם תלמידי חכמים אלא גדולי הדור, הסתה חמורה עד כדי כך שאדם רוצה ללכת לרצוח, הסתה פרועה ימים ולילות אבל עם ישראל, "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", זה הסגולה של עם ישראל כמה שנלחמים לעקור תורה אנחנו צריכים להתחזק יותר ויותר בתורה ויראת שמיים ובדקדוק בהלכה קלה כבחמורה.

רבותיי עם ישראל איזה גלויות עברנו, איזה אינקוויזיציות עברנו, איזה מסעי צלב עברנו ועם ישראל שועט ודוהר קדימה, לא עצרו אותו מסעי צלב, לא עצרו אותו רדיפות, ולא שום דבר, עם השבת והתפילין קדימה קדימה, שואה לא עצרה אותנו דוהרים קדימה, אין כוח בעולם שיכול לעצור תורה, אין כוח בעולם שיכול לעצור את בורא העולם אבל צריכים לדעת יש לנו אחים ואחיות ה' ירחם תינוקות שנשבו שלא יודעים בין ימינם לשמאלם, זה התפקיד שלנו היום להאיר להם את העיניים, להתקרב לתורה ויראת שמיים, להתקרב לבורא עולם.