עיניים שואבות

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 26 מאי 2015
העיניים של האדם שואבות קדושה, ואפילו ראיית פני צדיק מאירה בנשמה.
תשאל איש בכל גיל וכל בחור מי לא רוצה אישה צנועה, כל החילונים תמיד אומרים תביא לי אישה חרדית, אישה בחוץ אין לה ערך ה' ירחם, יום פה ויום שם ה' ירחם, קלקולים נוראים, אני אומר את זה מכאב, חס וחלילה זה שאין תורה.

הכל מתחיל מהעיניים, עיניים קדושות כל הגוף קדוש, עיניים רואות ולב חומד, אם העיניים לא רואות הלב לא חומד, עיניים זה בעל הבית של כל הגוף, אם העיניים שלך שמורות כל הגוף שמור. איה הקדשה היא בעיניים, על הדרך. אמר אדמו"ר גדול איפה שנמצאת הקדושה והטהרה של האדם, בעיניים על הדרך, איך הוא שומר את העיניים בדרכים. אני לא אומר לך פעם ראשונה בדרשה לשמור את העיניים, זה ודאי לא קל, זה דברים קשים, אבל לפחות שידעו כמה חומרה של הדברים, מה זה עיניים בכלל אבל מי שוותיק פה יודע כמה חשוב להגיע לדבר הזה. עיניים קדושות שהעיניים שלו קדושות בדרך, בדרכים הוא שומר על העיניים שלו, אמר האדמו"ר גדול, אני מרגיש קדושה וטהרה בשמירה על העיניים בשוק יותר מבתפילה במקווה, תבינו מה זה. וכתוב בספרים, אדם ברחוב שיש לו ניסיון קשה מאוד, עוברת אישה ויש לו מלחמה אם להסתכל והוא מצליח להתגבר, אותו זמן זה שעת רצון ומה שהוא ירצה לבקש בשמים יתנו לו. והיה הרבה מספר סיפורים עם בני תורה כמו אחד שהיה חולה והתרפא והיה ניסים ונפלאות.

צריכים לדעת להבין שעת רצון, אדם שומר את העיניים צריכים לדעת שהעיניים שלהם כוח אדיר, העיניים יש להם כוח גדול, "ויהיו עינייך רואות את מוריך", כתוב שאדם שרואה פנים של צדיק הוא שואב מהקדושה של הפנים של הצדיק, כל הקדושה של האדם זה בפנים. סיפרנו לא פעם ולא פעמיים על רבי אלימלך מליז'נסק, מסופר עליו כל מי שראה את רבי אלימלך מליז'נסק פעם אחת לא היה יכול למות אם לא חזר בתשובה, לא עשה תשובה לא יכול למות. היה מעשה עם אישה אחת באה לרב בעיר שלה והיא אומרת לו, כבוד הרב תתפלל על אבא שלה שימות, אבא שלך שימות? איזה בקשה זאת?! היא אומרת שאבא שלה כבר קרוב לגיל מאה ועשרים, בריא כמו שור, כל היום שותה יין ומשתכר, כל היום שיכור ומקיא בבית, מה היא תעשה איתו. אומר, תגידי הוא שומר שבת או משהו? כלום, אין לו שום דבר עם הדת. הרב התפלא אז איזה זכות הוא חי כך כל כך הרבה שנים, הוא בריא ואז הוא אומר, תראי מחר איך שהוא קם, אני רוצה לבוא לבית לפני שהוא שותה, אני רוצה לבוא ולדבר איתו. אבא קם מוקדם, הרב ניגש אליו, אמר לו: שלום לך, תגיד לי איזה מצווה עשית בחיים שלך. אמר לו: כבוד הרב איזה מצוות, אני יודע מה זה מצוות?! שום דבר, כלום והרב התחיל  לחשוב לחשוב, אולי מברכה מצדיק, אמר, תגיד ראית פעם צדיק גדול, ראית מישהו? תחשוב... אז הוא חושב וחושב, כבוד הרב אני רוצה להגיד לך משהו, לפני שישים שנה הלכתי ברחוב ראיתי חסידים רצים ואמרתי אני גם אלך לראות לאן הם רצים, נלך... הלכו לבית מדרש גדול ומלא חסידים יושבים, בראש השולחן ישב צדיק גדול והפנים שלו אדומות, אבל החסידים הפנים שלהם לא היה כמוהו, כנראה היין שלהם לא כמו של הרבי, ככה אמר לו, הפנים שלו כמו אש. שאל אותו הרב: אולי אתה זוכר מי הצדיק הזה? אני לא זוכר, מתאמץ ושובר את הראש, עד שהוא אומר לו מלך... רבי אלימלך? כן כן, רבי אלימלך מליז'נסק. הרב נרגע כי הרב יודע שכתוב מי שראה פעם אחת פנים של רבי אלימלך מליז'נסק לא מת עד שיחזור בתשובה. למה? כי הפנים של רבי אלימלך מליז'נסק זה היה מנורה טהורה לא פגומה שהייתה כולה אש להבה קודש קודשים.

הרי מה שהעיניים רואות הם שואבות, מי שראה פעם אחת את הפנים של רבי אלימלך מליז'נסק לא יכול למות עד שיחזור בתשובה. הרי כתוב על אליהו הנביא, אשרי מי שראה אותו בחלום, לא דיבר איתו, רק ראה אותו, נו ראית אותו אז מה... אלא פנים של אליהו הנביא זה מנורה טהורה איזה לראות פנים של אליהו הנביא בחלום אתה שואב מהאור שלו, אתה מקבל אורות גדולים.