הברכה של הבית

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 18 מאי 2015
כשהאישה צנועה גם בבית, היא מביאה את כל הברכות והשפע אל הבית ובעלה וילדה מתברכים בזכותה.
נאמר "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך". אומר הזוהר, מתי אשתך כגפן פוריה? מתי היא מביאה ברכה לבית? מתי היא מביאה שפע לבית? "בירכתי ביתך" - כשגם בבית היא לא מתבלטת, בבית היא צנועה, בבית היא בירכתים. אורחים שבאו לבקר יושבים יחד ומדברים, הרי זה חורבן. הרי כתוב בפרקי אבות "ויהיו עניים בני ביתך" ואחר כך כתוב "אל תרבה שיחה עם האישה, שכל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו ובוטל דברי תורה וסופו יירש גיהינום". שואלים מה הקשר "יהיו עניים בני ביתך" ואחר כך "אל תרבה שיחה עם האישה", מה הקשר? כתוב בספרים הקדושים, "יהיו עניים ביתך", תדע לך תשתדל להביא לבית שלך אנשים שאין להם מה לאכול, תאכיל אותם. תמיד תשתדל שיהיה לך אורחים בבית שיהיה להם מה לאכול. עכשיו אדם יגיד טוב אני עושה מצווה, באים אורחים, באים בעל ובאה אישה אבל אני אשב ואדבר איתם, לא, תן להם לאכול אבל תיזהר אל תרבה שיחה עם האישה, אני עושה מצווה, אני אדבר איתם ואצחק איתם, שום דבר, אל תרבה שיחה עם האישה שכל המרבה שיחה עם אישה גורם רעה לעצמו, הוא בוטל מדברי תורה וסופו יירש גיהינום, אשתך תדבר עם הנשים ואתה תדבר עם הגברים.

אומר הזוהר הקדוש, שהשיער של האישה שהוא גלוי גורם לדינים, זאת אומרת מידת הדין שולטת על הבית, לכן אומר הזוהר שהאישה תשתדל אפילו ליד הקירות של הבית לא יראו שערות ראשה. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך שמקור הברכה של הבית זה הצניעות של האישה. אישה שצנועה גורמת ברכה לבעלה, תראו מה כתוב בהמשך, גורמת שהשכינה תשרה בבית, כמו שהיא לא צנועה, היא פרוצה ושערות ראשה גלויים גורמת לטומאה לבית, דינים לבעל הבית, אומר הזוהר, וכן להיפך אישה צנועה גורמת שהשכינה תשרה בבית, גורמת שיהיה ברכה בבית, כמו שאומר החיד"א הקדוש, "אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף" היא מביאה כסף, ברכה והצלחה בבית.

ממשיך הזוהר, היא גורמת שהבנים שלה יהיו צדיקים, "אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך ובניך כשתלי זיתים סביב שולחנך" שהיא גורמת שהבנים שלה הם כמו שתלי זיתים, שיהיו צדיקים וחשובים בדור כמו עץ הזית, תמיד עלים עליו, אף פעם לא תראה, עץ הזית עץ היחיד כל הזמן יש לו עליו עלים, בקיץ, בחורף, אין אצלו עניין שהעלים נופלים, כל הזמן. כל הזמן הילדים יהיו מחוברים להורים, קשורים להורים, ילכו בדרכים של ההורים, "בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך", איזה נחת תראו מהם.

רבותיי שומעים נשים יקרות מי מאיתנו לא רוצה ילדים צדיקים, אתם רואים מה קורה ברחוב, הורים בוכים. אני זוכר פעם היה אצלי בן אדם בוכה, אומר לי, כבוד הרב תחזיר את הילד שלי בתשובה, שאלתי מה קרה, הוא אומר תשמעו טוב טוב, יום אחד הבן שלי מדבר עם אשתי ואני נכנסתי באמצע הדיבור, ילד בגיל שש עשרה, הילד מתרומם על הכיסא ומסתכל על האבא מהשולחן מלמעלה ואומר, תראו תראו גדל הילד, נכנס לי באמצע הדיבור. אמר, אני הייתי המום, באתי לענות לו והוא אומר, אבא אם לא תשתוק שאני אהיה חייל אני בא הביתה ויורה לך כדור בראש. אתם שומעים מה זה? מגדלים בבית נחשים, לא ילדים, כשבבית אין צניעות, אין קדושה, אין טהרה, ילדים יוצאים פראי אדם, יוצאים חיות, איזה הרגשה נוראה זו, לך תגדל את הילד ותוציא את הנשמה שלך עליו ובסוף שתוק, גדלת פתאום, אני אתן לך כדור בראש, נורא נוראות פחד פחדים.