אין הברכה שורה אלא בעבור האישה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 11 מאי 2015
כשהאישה צנועה בבית, יש ברכה בבית, יש קדושה בבית ויש שלום בבית.
החיד"א הקדוש כותב על הפסוק בשיר השירים: "אחות לנו קטנה ושדים אין לה", ואחר כך כתוב, "אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז". מה זה אחות שלנו, חומה, דלת, מה זה אחות קטנה ומה זה דלת? תשמעו, אומר החיד"א הקדוש שתי דברים, במה זוכה האישה לבעלה בעשירות, איך אישה יכולה לגרום לבעלה שיצליח בעסקים, שיהיה לו פרנסה ושיהיה לו עשירות? בהליכותיה בצניעות, שתהיה בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה. אם האישה תהיה בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה, מה אמרנו זה כל כבודה בת מלך פנימה? זאת אומרת שכל הזמן היא מחפשת להיות בפנים הבית ולא לחפש להסתובב ברחובות. "כל כבודה בת מלך פנימה", אז מה יהיה? "ממשבצות זהב לבושה", אז יהיה משבצות זהב בבית, יהיה עשירות בבית, כך כותב החיד"א הקדוש, הלבוש של האישה זה השורש והסוד של הברכה של הבית.

ממשיך החיד"א הקדוש ואומר, אפשר לרמוז זאת בזה שנאמר, אם חומה היא, מה זה חומה? אם צנועה האישה וניצבת בירכתי ביתה כמו חומה, האישה היא כמו חומה בצורה יציבה, היא לא יום ככה ויום ככה, אני צנועה סוף פסוק, אני כמו חומה בצורה אף אחד לא יזיז אותי, אני חומה אני צנועה, "אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף", אז כסף וזהב ירבו לו מאוד בגללה, היא תגרום לברכה לבעלה. אבל "ואם דלת היא", מה זה דלת? היא נפתחת ונסגרת, אם האישה הזאת היא לא יציבה, היא לא כמו חומה אלא כמו דלת שנפתחת ונסגרת, יום צנוע, יום לא צנוע, יום ככה ויום ככה היא לא יציבה, היא כל הזמן משתנה. אומר החיד"א הקדוש, לא רק זה שהיא לא יציבה, שהיא נפתחת החוצה ובביתה לא ישכנו רגליה, היא כל הזמן הדלת של הבית שלה נפתחת, היא נכנסת ויוצאת ונכנסת ויוצאת, הולכת ובאה, מטיילת ברחובות שיראו אותה, "נצור עליה לוח ארז", מה זה ארז? עץ ארז לא עושה פירות. עץ שאינו עושה פירות, אין הברכה שורה בביתה כי הכל ממנה.

אומרים חז"ל, עיקר הברכה מצויה בביתו של האדם אלא בעבור אשתו. אם האישה צנועה והאישה יראת שמיים, הברכה בבית, הבית שמור אבל אם האישה לא צנועה, לא שמורה, לא שומרת על עצמה, אין ברכה בבית, אין הברכה מצויה בביתו של האדם אלא בעבור אשתו. נשים יקרות אני לא אומר לכם דברים שלי, אני בסך הכל צינור שמעביר דברי הבורא יתברך, דברי התורה הקדושה, לכו בדרכה של תורה כמו אלפי עשרות הבנות שחזרו בתשובה עד היום, שהקימו בתים לתפארת, ילדים לתפארת ובאים עם הילדים אצלי, הילדים הם תלמידי חכמים, גדולי תורה, איזה נחת. תגידו בנות יקרות, איזה בתים יש ברחוב? באה אליי בחורה השבוע הזה, בחורה בוכה, שבורה, אני יצאתי איתו שלוש שנים ועכשיו הוא לא מדבר איתי, אני מתקשרת והוא לא עונה לי, אין לי לילה ואין לי יום, היא לא יכולה לאכול, לא לישון, שלושה ימים לא אכלתי אוכל, אני ירדתי במשקל, שבורה, היא בוכה ובוכה. ככה אתן יכולות להיות? ככה זה ברחובות, כמה ניסו להתאבד בגלל דברים כאלה, הוא עזב אותי או היא עזבה אותי, כמה ניסו להתאבד. לפני חודש היה אצלי אבא אחד מפתח תקווה, יש לו בן בגיל שבע עשרה, מה קרה? הבן שלי ניסה להתאבד. מה קרה, אמרתי, מה קרה גיל שבע עשרה להתאבד?! הוא לא התחיל את החיים שלו, חברה שלו עזבה אותו. ישבתי ודיברתי עם הבן, ברוך ה' ילד טוב, דיברתי איתו, על הדברים והוא בא לדרשות וברוך ה' והנה השבוע קיבלתי טלפון וברוך ה' השתנה.

הרחוב ה' ירחם זה סם המוות של החיים של האדם, עץ הדעת טוב ורע, זה חורבן. תבינו נשים צדקניות אל תכשילו בחורי ישראל בהסתכלות אסורה, ה' ירחם כמו שאומר הנביא, בעבור מה נופלים בחורי ישראל בגבולות, בעבור מה חיילים מתים במלחמות? "בעבור אשר תלכנה בנות ציון נטויות גרון וברגליהן תעכסנה" - הולכות עם ראש גבוה ועוד דופקות ברגליים ברצפה, עם עקבים כדי שגברים יסתכלו עליהן, איזה נורא ואיום. ועל כל אדם שהיא הכשילה אותו בהרהור עבירה היא תיענש אז כמה צריכים מהר לעשות תשובה, כמה צריכים למהר ללבוש צנוע, ללכת בדרכה של תורה, לרוץ לדרשות, לשמוע דברי חכמים, לשמוע דברי חז"ל הקדושים, מה התורה הקדושה אומרת, איך בונים שלום בית, איך בונים אהבה בין בעל לאישה, הכל.