השמירה של הבית

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 27 אפריל 2015
השמירה האמיתית של הבית היא הצניעות של האישה, אם האישה צנועה היא אהובה בשמים ויש עליה חוט של חן וחסד בעיני כל רואיה.
אישה צנועה היא בגדר סוד, סוד יש בו ערך, סוד כולם רוצים לדעת אותו, סוד זה דבר יקר, דבר גלוי אין לו ערך. אישה הולכת ברחוב ומסתכלים עליה, למה מסתכלים עליה, בגלל שאת טובה?! בגלל שאת מעבירה בהם את היצרים. הולך שורק לה, אהבה ממבט ראשון, איזה אהבה ממבט ראשון?! אולי היא עמלק, אולי היא כעסנית, אולי היא עצבנית, אולי היא אישה אלימה, מה קרה? היא יפה, היא לובשת פרוץ, היצרים שלו בוערים, שרפה אותו, זה שקר, אבל אישה יפה באמת זו אישה צנועה.

"שקר החן והבל היופי אישה יראת ה' תתהלל", היראת שמים זה הנותן חן, החן האמיתי של האדם זה היראת שמיים, "וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו", מי שיש לו יראת שמיים חן ה' עליו, חן השכינה עליו, אישה צנועה חן יש עליה, אהובה למעלה, נחמדה למטה, חן בעיני כל רואיה, כולם אוהבים אותה ומשבחים אותה, איזה כבוד. אישה גלויה היא בזויה, אין לה ערך, כלבים הולכים ערומים, חתולים הולכים ערומים, אנחנו בני אדם הולכים ערומים? הרי הרחוב הולך מיום ליום מדחי אל דחי, מורידים את הבגדים יותר ויותר, כמה שהאישה מגלה עצמה יותר היא יותר משובחת בחוץ. אסור לנו ללכת אחרי התקשורת, אחרי אנשי הטלוויזיה שהם אנשים של תאוות ויצרים שהם מחפשים את היצרים שלהם, לא מחפשים את טובת האישה, הם מחפשים שיהיה להם מה להסתכל ומה לעשות שיהיה להם קל.

רבותיי נשים יקרות תהיו  אריות, תהיו חזקות, לכו עם יראת שמיים. אתם תראו אחרי מאה עשרים שנה אתם תבואו לבורא עולם ותגידו לו, תן לו לדבר עם רבי דניאל זר להגיד לו תודה רבה שהציל אותנו. האדמו"ר מקאליב שליט"א היה אומר: אישה שלבשה פרוץ ולובשת צנוע, כל החתיכות בגדים שהיא מוסיפה ממה שהיה חסר לה, שמים לה את זה במשקל הזכויות בעולם הבא. צניעות! מי היו אימותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, הסבתות שלנו, האימהות של הסבתות, איך התלבשו, אני זוכר עוד שהייתי ילד סבתא שלי בעפולה באה עם מטפחת ראש ככה בקושי ראו את הפנים שלה, איזה צניעות... אם כבר הזכרתי אותה אני אגיד לכם משהו, אותה סבתא שאני מספר לכם עליה היא הייתה האימא של הסבא שלי עליו השלום, הסבא והסבתא שלי סיפרו לי שבחתונה שלהם האבא של הסבא, בעלה של האישה בחופה הוא נפטר. איפה חתונה, איפה שמחה, בא רופא וקבע את מותו, בדקו אותו והיה בלגאן, עובר חצי שעה והוא קם, הוא היה מקובל גדול, צדיק גדול היה. כולם נבהלו, אמר להם, תדעו לכם בגלל החתונה שלכם כדי לא להרוס את השמחה נתנו לי עוד חצי שנה לחיות, איזה חתונה הייתה, תחיית המתים. עובר שישה חודשים וסבא שלי אז היו עובדים בשדות, פרות, כבשים, לא עשו חשבון שש חודשים, פתאום האבא שלו אומר לו, תקרא לכולם שיבואו אני צריך אותם. הלך, סבא אמר לקרוא אז כולם באים. אומר, תגידו איתי ביחד קריאת שמע, ככה קריאת שמע באמצע היום, אמרו איתו קריאת שמע, אמר וידוי, עלה על המיטה נשכב והלך, שש חודשים.

רבותיי נשים יקרות אנחנו לא באנו לפה לאכול ולשתות, לא באנו לפה לבלות, תסתכלו שיש אסון בבית, צער בבית, ילד נפגע כולם רצים לכל הצדיקים, לכל הרבנים, אל תחכו לרגעים האלה, אל תחכי לאסון, אם את צנועה הבית שמור, המטריה אווירית זה הצניעות של האישה, מה שמציל את הבית זה הצניעות של האישה, את צנועה יש הגנה אווירית וגם אם חס וחלילה יקרה משהו את מתפללת התפילה שלך בוקעת רקיעים ואת צנועה, אישה צנועה שערי שמיים פתוחים לפניה. אישה שהיא לא צנועה לא רואים אותה בשמים, למי אין צרות, למי אין בעיות, לחכות לצרה?! היו גדולים שאמרו, למה אני קוראת תהילים כדי שאני לא אצטרך לומר תהילים. שמעתם מה זה? אני אומר תהילים כדי שאני אצטרך לומר תהילים בשעת צרה, זאת אומרת שאני לא אצטרך להגיע לצרה כדי להגיד תהילים, התהילים שאני אומר עכשיו תהילים זה ישמור אותי שלא יבוא צרות, אני יהיה צנועה כדי שאני לא יגיע למצב שיהיה אצטרך להתפלל. צניעות זה שמירה, צניעות זה ברכה, זה הצלחה של הבית, איך אישה יכולה ללכת שלא בצניעות.