בוחרים בתורה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 12 מרס 2015
מי שנותן יד לתורה שהיא נמצאת בסכנה - גם שהוא יהיה בסכנה התורה תתפלל עליו בשמיים, ואיך נותנים יד לתורה? בוחרים בתורה - בוחרים בש"ס!
השבוע ביום שלישי, על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להרים קרנה של תורה, ביד כל אחד מאיתנו יש את מאזני הצדק, אם להקים תורה או ח"ו לבעוט בה. עכשיו זה שעת המבחן לדעת מי באמת אוהב את התורה הקדושה.

לפני שנתיים, בערב בחירות, הרב אריאל אטיאס התקשר אלי מרן קורא לך, הגעתי מיד. עמדתי משתומם על המראה, ארבע ערימות של ספרים פתוחים זה על גבי זה, ממלאים את השלחן הענק, ומרן זיע"א באחרית ימיו ובשארית כחותיו עמל בתורה משוש ליבו. והוא פונה אלי, [בקשר להזוי שהקים מפלגה בתקוה להביא חמשה עשר מנדטים ונשאר עם חמשה עשר בנדיטים עימו] הוא אמר לי בקול בכי, עבד כי ימלוך, מה עשיתי לו? יש לש"ס אלפי מוסדות וניסיון של שלושים שנה, המוסדות האלו ילכו לאיבוד? [אמר לי פעם, כל מה ששס עושה זה זיכוי הרבים, דור העתיד של עם ישראל], החיים שלי הם המוסדות הללו, ואמר לי אין כמו לזכות את הרבים, ולכן אני כותב ספרים כדי לזכות את הרבים שזה יותר זכות מכל דבר אחר. ואותו אחד הצביעו עשרים ושמונה אלף איש, ולאמסלם שישים וחמש אלף איש! ואם כל זה היה בא לש"ס היה לש"ס עוד מנדטים, ולפיד לא היה יכול לעשות מה שעשה, והוא החריב את התורה, אם לא המחבלים הללו לא היה מצליח מעשה השטן.

הציבור הדתי הוא כמו אש לוהטת נגד אותם אנשים שהרסו לנו כל כך, ועוד פעם מתפרדים? לא די במה שנעשה כבר? מה יהיה?! מה עם המוסדות של מרן?! עוד הפעם?! המוסדות של שס היו החיים שלו, הוא יוותר על המוסדות שלו?! הוא יוותר על זיכוי הרבים?!

אינני יודע אם היה קלטת, אבל גם אם יש מתאים שינחם את הבכיין בדברים, כנראה אמרו למרן, שהיה מאד רגיש ובעל הכרת הטוב, שאלי ישי מאד פגוע... וכל מוסד ההקלטות המבוזה, מבזה את א"י בעצמו. והיכן הקליטו? הקליטו אותו בבית החולים, כשכל עם ישראל בוכה, הולך אדם ודואג למוסדות שלו, מרן על ערש דוי והוא בנכלולים מנסה להקליט אותו. דואג לעצמו וקורע את החרדים לשתים.

חילונים אומרים לי, הערבים מתאגדים ואתם נפרדים?!
היו אצלי כחמשה עשר בחורים בסעודת פורים, שמעו ויכולים להעיד: בא אצלי אברך הרב אבי לוין חסיד קרלין, הוא לא קשור לעניין, הוא מצביע כמובן ג'. הוא מספר שהיה עם מרן זיע"א בבית המדרש שלו בירושלים, אלי ישי יצא מבית המדרש רגע, מספרים למרן שאלי ישי הקים מפלגה, הוא בכה ואמר טוב תעזבו אותו...

מרן זיע"א הקים את המוסדות בדם ליבו, כל מקוה כל מוסד היה קרוב לליבו, איך אתה מסוגל להרוס מוסדות תורה, להרוס מסגרות רוחניות קיימות, רק בשביל בצע כבוד או כסף ונגיעות.

כאן הזמן, רבותי, להתגבר כארי, לעוז פנים כנמר, יש כמה ימים שניתן להפוך אבן על אבן, אספר לכם סדר יום שלי בראשון הבא, ביום ראשון בשבע בערב אסע לאשקלון, לבית כנסת שבות ישראל, ביבנה חופה לבחור בישיבה בשעטו"מ, אחר כך באשדוד בבית כנסת ברכת החיד"א ברח' יצחק נשיא, מסיים באשדוד נוסע לקרית גת. התורה היא החיים שלנו, איך יתכן שבני תורה מתלבט אם להצביע לאדם שעשה כזה פילוג בעם ישראל, החיים שלנו היא התורה, אדם כזה שעשה חילול ד' ומחלוקות!
והמחלוקת הזו  מביאה אסונות, אותיות חלק-מות גדולי ישראל נסתלקו ממנו, רבי שמעון חיררי צדיק יסוד עולם, כתב המון ספרים. וכן האדמו"ר מוהרא"ש שזיכה את הרבים יובל שנים בספרי החיזוק שלו.

וכמה רחמי שמים אנו צריכים, פוסק הדור מרן רבי שמואל הלוי בן רחל במצב קשה, וזקן האדמורים הרה"ק ר' יוחנן מערלוי, ד' ישלח להם רפואה שלמה במהרה ובריות גופא ונהורא מעליא.

אימרו לי בכנות, דיברתי עם אדם אחד אמרו לי שהוא פעיל של אלי ישי, שאל ואני עונה, שאלתי והוא ענה, שאלתי אותו, אם היה מקום ראשון בש"ס היה מקים מפלגה, אמר לי לא. אם כך למה הקים מפלגה? הכבוד שלו? הכבוד שלו חשוב יותר מכבוד התורה?! שאלתי אותו עוד, מה עדיף מפלגה אחת חזקה או שתיים חלשות, מתוך מחשבה שיהיו שנים.. אמר לי וודאי עדיף אחת חזקה. אם כך מה הוא עשה? אמר לי אותו איש, אם אני מצביע ש"ס הרב יברך אותי? אמרתי לו החוק לא מאפשר זאת, אבל אני נמצא במירון פעם בחודש עם מניין תלמידים קוראים את הזוהר כל הלילה, לומדים להצלחתך והצלחת אשתך. קרא לאשתו והיא הסכימה. אמר לי אני יגלה לך מי אני, אני פקיד שרוף של אלי ישי, חמישים איש פעילים תחתי, את כולם אני יהפוך לש"ס!!

רבותי! כל מי שמתחייב להצביע ש"ס אני יתפלל עליו במירון!!!

רבי יעקב אבוחצירה אומר, אם התורה בסכנה ואדם נותן לה יד, כשהוא חלילה בסכנה התורה נותנת לו יד.
הרימו את התורה! אני מבוקר ועד ערב מתקשר לאנשים להתרים לקמחא דפסחא, למאות משפחות בני תורה. לפני שאני מתחיל לדבר אני משפיע להצביע ש"ס. הייתי אצל רופא שיניים הרופא היה ליכודניק והעוזר בנט, יצאתי משם בשן וש"ס, שתי שסים.

הייתי בחופה השבוע, אנשים מבקשים ברכה, קודם כל אני שואל מה אתה מצביע, עשרים וארבע שעות אני אומר ש"ס. כי התורה היא החיים שלנו, וצריך למסור את הנשמה לתורה הקדושה.
הולכים לקלפי, לאחר ההצבעה לכו לבית הקברות, שימעו לי! עלו לציון של מרן זיע"א, עשינו רצונך, רצון הקב"ה, עשה את רצוננו! ואני אומר לכם לפרסם זאת בכל הערוצים ששומעים אותי, בקול מרן, בקול הלשון, בלויין. ובפרט אם רצה להצביע לאלי ישי ולתת את קולו לעושים מעשי זמרי .

כתוב בספרים הקדושים שלע"ל יהיה קשה האמונה כמו לטפס על קיר חלק, ואכן יש בלבולים, אפילו בנו של נ"ס מצביע ש"ס, איש אינו מבין. ו"רבים אשר עמנו" שבע מאות גדולי ישראל עמנו, ולהם אחד .

יה"ר שיהיה לנו פורים נוסף, להנצל משונאינו ומשטיננו, רודפי הדת, אשר לא הניחו פינה ומקום שלא חתרו תחת אושיות התורה והמצוה.
וכל אחד יעשה מאמצים להגדיל המצביעים לתורה הקדושה. וזכות רבינו זיע"א וזכות רבינו ישראל אבוחצירה יעמוד לנו ולזרענו ולזרע זרעינו, להגדיל תורה ולהאדירה.

אחינו האשכנזים עשו שכל אחד אחראי לכל הבנין שגר בו יצביעו ג', גם אנו נעשה כך, כל אחד יעבוד ויהיה אחראי על הבית שלו, על המשפחה הרחוקה. וד' יעזור לנו ויצילנו ממחלוקות ויגלה כבוד מלכותו עלינו מהרה.