איך מתפללים על זיווג

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 26 ינואר 2015
נלמד איך מתפללים על כל דבר בחיים, על זיווג או על עסק, על דירה ועל רכב, צריך לדעת להתפלל בצורה נכונה ולא להפציר לחינם.
צריך מאד להזהר בתפילה, כי יש מקרים שאסור לבקש דבר מסוים, אדם לא יודע מה טוב בשבילו, צריך לדעת להתפלל. באים אליי הרבה, כבוד הרב תראה יצאתי עם מישהי והיא לא רצתה אותי, תעשה משהו שהיא תרצה אותי, או הפוך, יצאה עם מישהו, נו תעשה משהו. רבותיי הדבר הזה אסור בתכלית האיסור, גם אם היה אפשר, זיווג הוא מהשמיים, מה' אישה לאיש. אם אתה הולך עושה איזה משהו, כוח תורה, כוח סגולות, כוח כישוף, שההוא ירצה אותה הרי זה לא רצון ה', הגמרא אומרת, למה נקרא שמם כשפים? שמכחשים כוח של פמליה של מעלה, מחלישים כוח של פמליה של מעלה, אם זה לא מהשמיים הם יתגרשו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, את יוצאת עם בחור, אתה יוצא עם בחורה, אם היא שלך יהפך העולם היא תהיה שלך, אם נגזר בשמיים שהיא שלך יהפך העולם היא תהיה שלך, לא שלך לא היא שלך ואתה רוצה להכריח. ועוד, אסור לאדם להתפלל לקב"ה, ריבונו של עולם תן לי את האישה הזאת, תן לי את הבית הזה, תן לי את המכונית הזאת, תן לי את העסק הזה, אסור להתפלל כך, למה כי האדם לא יודע מה טוב לו, נראה לו טוב וזה רע אלא צריך להתפלל, ריבונו של עולם אם זו האישה שלי, אם זה הבעל שלי והוא מתאים לי ונקים בית כמו שצריך, בית שיעמוד ולא גט, לא גירושים, תן לי אותו, תן לי אותה ואם לא אז קח אותו ותביא את שלי. שמעתם? אדם רוצה עסק פורח, יבקש מהשם תן לי, אבל ריבונו של עולם אם אתה יודע שאני אצליח בעסק הזה תן לי אותו, ואם לא תעשה מכשולים, תקלות, שלא יצא לפועל העסק, כך מתפללים.

יש מעשה בגמרא, פעם רב אחד בבית המדרש רואה תלמיד, בחור הולך למדרש בוכה והולך וחוזר, הולך חוזר ובוכה, שאלו מה יש לך? מה אתה בוכה? אומר לו, כבוד הרב אני מתפלל על בחורה אחת שאני רוצה להתחתן איתה, זאת הכלה שלי, היא הכלה שלי. אומר לו הרב, ככה לא מתפללים, מי אמר שהיא הכלה שלך, תבקש, ריבונו של עולם אם אשתי תיתן לי אותה ואם לא תיקח אותה ממני, אולי זה לא שלך. אמר לו התלמיד: לא, כבוד הרב, רק היא. בסוף הם התחתנו, ושוב רואה הרב את התלמיד בבית מדרש בוכה, הולך וחוזר, שאלו מה יש לך עכשיו? מה אתה בוכה? קיבלת את מה שרצית! אמר לו התלמיד, עכשיו אני מתפלל שהשם יקח אותה ממני!

אתם יודעים כל מי שבא אליי, בחורה עם בחור, כבוד הרב אני מרגישה זה הזיווג שלי בשמיים, זה הזיווג שלי, הוא מרגיש, מתלהבים בטח מרגישים, כל מי שמתלהב הוא מרגיש, ויותר מזה אני רוצה להגיד לכם, הרבה באים אצלי ומספרים לי דהלכו לאיזה רב והרב אמר, אתם זיווג מן השמיים, כל רב שאומר את זה הוא שקרן!!! אף רב לא יודע מה הזיווג, אף רב לא יודע, רק רב בסדר גודל כמו באבא סאלי יכול להגיד לך זיווג מן השמיים או לא זיווג מן השמיים. ומה שבודקים בשמות, אני אלוף בזה, בשמות זה לא מראה על הזיווג, זה רק מראה על ההתאמה, בשמות אלפים יכולים להתאים לך ואלפים יכולים להתאים לה. ואני אומר לכם הרבה פעמים באו אצלי בחורים ובחורות וסיפרו לי שכבר הלכו והזמינו אולם, היה הזמנות, הלכו לרב אחד ואמר להם אתם לא זיווג, ביטלו את הכל. רבותיי הסטייפלר, הרב עובדיה יוסף , כל גדולי הדור צועקים על זה, אסור לבדוק בשמות. כל הבנות שלי שהתחתנו, בדקתי בשמות שלהם? לא בדקתי, אני התחתנתי לא בדקתי. רבותיי שימו לב כל השמות זה מראה על התאמה, כשאתה יוצא עם בחורה מה אתה מחפש? יראת שמיים, מידות, קיבלת תקשורת טובה, בחורה טובה, מידות טובות, תתחתן, מקסימום אם קורה שיש אי התאמת בשמות אחרי החתונה אז מוסיפים שם לו או לה שיתאים וזהו אבל לפני החתונה לא נוגעים בשם!!!

אמרתי לכם קודם, לא בריא לנגוע בשמות, לא בריא ללכת לפי שמות, רק אם אין ברירה אבל ללכת, אתם יודעים כמה פעמים באים אליי, כבוד הרב, אין דיוק, שקר. אני אומר לכם רב שאומר שאתם זיווג מהשמיים הוא שקרן, אף אחד לא יודע, צריכים להיות בשמיים כדי לדעת, באבא סאלי יכול להגיד, אף אחד לא באבא סאלי היום! למה אני אומר את זה, כי הרבה זוגות והרבה בתים נהרסו בגלל הדברים האלה, לקחו הזמנות, חתונות, אולמות ופיצצו את הכל, הרב אמר אנחנו לא זיווג, שקרן והוא ייתן את הדין בשמיים, אתה הרסת בית בישראל, הרב ייתן את הדין. הסטייפלר זצ"ל, היה קודש קודשים, צעק צעקות נוראות על הדברים האלה, איזה שאגות הוא צעק. הסטייפלר אומר, ברגע שנעשה אירוסין, נעשה קישורים, בשמיים כל המערכת עובדת למעלה מדרך הטבע, זה כבר עולם אחר, מה זה לבדוק, מה זה להסתכל. שאתה מתפלל תבקש, ריבונו של עולם אם היא המזל שלי תן לי אותה ואם לא קח אותה ממני, כך צריכים לבקש, כך צריכים להתפלל, כך זה על בית, דירה, עסק, כל דבר תבקש, ריבונו של עולם אתה יודע מה טוב לי, אני לא יודע מה טוב לי, לי נראה טוב אבל יכול להיות שזה רע, לי נראה רע ויכול להיות שזה טוב, אני מבקש ממך ריבונו של עולם, אתה יודע אני קטן ולא מבין, אני מבקש ממך אבא אל תכשיל אותי, תעזור לי שאני לא אכשל, תן לי עסק טוב, תן לי אישה טובה. כך מתפללים, ואני אומר לכם מי שהולך לשאול רבנים על זיווג הוא יכשל.