סגולה של בוקר

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 05 ינואר 2015
אדם יוצא מביתו ולא יודע אם הוא יחזור או לא, מה עושים? מתפללים כל בוקר שהקב"ה יהיה איתנו ויחזירנו לשלום.
אני זוכר בששת הימים כתבות שראיתי אנשים מהשומר הצעיר שלא יודעים מה זה תפילה, לא יודעים מה זה תורה, שמע ישראל צעקו שם בפגזים, מאיפה זה בא? יהודי תוך תוכו יש נשמה, הוא יודע אמת זה בורא עולם, יום כיפור תראה אותו בבית כנסת, הוא יודע ששם נמצאת האמת אבל כל השנה מסכנים הרחוב מלא פריצות, מלא תאוות ובלבולים, כל התקשורת משגעת אותם, העיתונות, תאוות ויצרים תאוות ויצרים, מסכנים לא מוצאים ידיים ורגליים, כל כך הרבה תאוות ה' ירחם, הרי זה לא פשוט בקיץ לעבור ברחוב ולחזור בשלום, זה ניסי ניסים, צריך לזה הרבה תפילה. היה גדול אחד שהיה אומר לפני התפילה אני מתפלל, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם שתעזור לי להתפלל בכוונה, שמעתם? תזכה אותי להתפלל אליך בכוונה בלי מחשבות זרות. ואחרי התפילה היה אומר: אני מודה לך ריבונו של עולם שזיכית אותי להתפלל אליך בכוונה, כדי להגיד לך שהכל תלוי בתפילה.

אתה יוצא מהבית כל בוקר, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם שיהיה לי יום מבורך, יום מוצלח, תשמור אותי בדרכים, שמור אותי ברוחניות ושמור אותי בגשמיות, לא תאונות, לא לפגום בעיניים, שלא יקרה לי שום דבר רע, תחזיר אותי הביתה בשלום. תשמעו מה אני אומר לכם, אדם שכל בוקר שם יד על המזוזה ומתפלל את התפילה הזאת, תנסו ותראו, יראה הצלחה ויראה ברכה, יראה פרנסה, אם האדם הזה מתמיד ומתפלל כל בוקר מקירות הלב, לא יקרה חס וחלילה שהוא יתרגל לתפילה הזאת הרי תבינו התפילה הזאת האדם מתפלל לא מתוך ספר, מהמילים שלו הרי וודאי שכל יום זה לא אותם מילים. אדם מתפלל שמונה עשרה הוא יכול לא לכוון אבל שאדם מתבודד, מדבר עם השם במילים שלו, אין דבר כזה שהוא לא יכוון, למה? כי הוא לא מתפלל מתוך סידור אלא במילים שלו לקב"ה, מדבר לקב"ה, כל מילה היא בכוונה. אז אתה מקפיד להתפלל כל בוקר, מתפלל לקב"ה ואתם תראו ניסי ניסים, אדם יקפיד להתפלל כל בוקר והוא יראה ברכה וכל דבר אין לי ספק.

הזוהר הקדוש כותב: אדם יוצא מהבית הוא לא יודע אם הוא חוזר הביתה או לא חוזר, הוא לא יודע אם זה הפעם האחרונה שהוא רואה את המשקוף של הבית, הוא לא יודע כלום, הרבה הלכו למכולת לכמה דקות או לבקר חבר כמה דקות והם נשארו על הכביש, הוא לא חלם שזה הפעם האחרונה שהוא יראה את אשתו או את אמא או אבא, הוא לא חלם אבל אם אדם כל פעם היה שם את היד על המזוזה כל יציאה מהבית ומבקש מהקב"ה, תשמור אותי היום, תציל אותי היום בכל העניינים בין אדם לחברו ובין אדם למקום, יבקש כל בוקר והאדם הזה יראה כמה הקב"ה קרוב אליו, הוא יראה כמה השגחה יש במעשים שלו, הוא יראה פלאי פלאים.

רבותיי זה דברים בדוקים, זה דברים ברורים, אדם יקפיד בדבר יום יום, אם מחר יבקש ולא קיבל, אה הרב אמר, רגע חכה תתפלל ותמשיך להתפלל עוד פעם ועוד פעם. תדעו לכם תפילה, אדם אומר התפללתי ולא עזר, תשמעו אדם רוצה לעשות חור בקיר, דופק במקום מסויים וממשיך לדפוק באותו מקום, אבל אם כל פעם הוא יעבור למקום אחר אף פעם לא יהיה לו חור בסוף. כך בתפילה, אדם צריך להתפלל, ולהמשיך להתפלל, ואף אם לא יענה ויחזור להתפלל עד שבסוף הקב"ה יענה לתפילתו.