מי הגב שלך?

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 13 יולי 2014
מי שהולך בדרכה של תורה יש לו שורשים עד האבות אבל מי שלא הולך בדרך התורה, איזה שורשים יש לו?
רבותיי אין יראת שמיים ואין תורה, "סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", רבותיי בואו לא נהיה יותר חכמים משלמה המלך, לא יותר חכמים מרבי שמעון בר יוחאי, גדולי עולם אמרו לנו, בלי תורה אי אפשר להיות בני אדם, אף אחד לא יהיה חכם יותר ואנחנו רואים את זה היום בעיניים, זה לא פעם, אתה רואה את אלה שהולכים בדרכה של תורה, אלה שהולכים לשיעורי תורה, בעלי תשובה, תראו את ההופעה שלהם, את הלבוש ואת הדיבור שלהם, את ההתנהגות שלהם ואלה שלא הולכים לשיעורי תורה, אלה שלא הולכים לדרשה ותראו אותם ברחובות, נורא נוראות קלקולים נוראים ואיומים. רבותיי כמה דיברו איתי, אחד ביקש ממני הוא מתחתן עוד מעט, אומר כבוד הרב דיסק אחד שלך ואם היית יודע מי אני הייתי, הוא רוצה שאני אחתן אותו, דיסק אחד שלך אתה לא יודע מה אני הייתי ותבין מה אני היום, אני היום מתחתן, המשפחה שלי כולה התהפכה מדיסק אחד שלך. תורה מה עושה, הופכת משפחות, הופכת עולמות.

זה אומר דוד המלך בתהילים במזמור הראשון, "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", זאת אומרת אשרי האיש אשר לא אוכל מעץ הדעת, אשרי האיש אשר הולך אחרי אנשים שהולכים אחרי עץ הדעת, "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה", כי אם בעץ החיים, הוא רץ רק אחרי עץ החיים. זה דוד המלך בפסוק ראשון בתהילים, "לא הלך בעצת רשעים", לא הלך אחרי עיתונאים, לא אחרי הטלוויזיה, לא אחרי כל הקלקולים שבחוץ. ומה איתו, אחד שלומד תורה יומם ולילה? "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח". אנחנו כולנו רבותיי אוהבים תהילים, כל יהודי בארץ אוהב תהילים אז למה לא להתבונן מה כתוב בתהילים, להתייחס למה שכתוב, איך אפשר לאהוב ולא להתייחס למה שכתוב. דוד המלך אומר לך, מי שלומד תורה אשריו.

מי שלומד תורה הוא "כעץ שתול", מה זה כעץ שתול? אדם ירא שמיים יש לו שורשים באדמה עד אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה, אהרן, כל הנביאים וכל התנאים וכל המיליונים הצדיקים שהיו, איזה שורשים יש לבן תורה. אבל חילוני? שורשים עד הרצל, איזה שורשים, תראו לי אחד שאבא שלו או אמא שלו חולה הולך לקבר של הרצל או קבר של בן גוריון, מי חושב להתקרב לשם בכלל, צריך לטבול שבע טבילות אחר כך. "ולא כן הרשעים" , אלה שהולכים אחרי עץ הדעת טוב ורע, "ולא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח", אין להם שורשים, מה זה מוץ? הקליפה של התבואה, הרוח מעיפה אותה לפה ומעיפה אותה לשם, אין לה שורשים. אין שורשים, איך אפשר להיות שורש של הרצל שבעצמו אין לו שורש, לאף אחד אין שורש, אני שואל כל חילוני לא פעם ולא פעמיים תגיד לי מי הגב שלך, מי הגב שלך שאתה חילוני? על מי אתה נשען? טומי? שולי? יוסי? פרס? תגיד לי מי, מי הגב שלך? מה הכוח שלך שאתה מסוגל לחלל שבת, לדרוך על התורה, לרמוס את התורה, מי הגב שלך. "לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח", קליפה של תבואה שעפה ממקום למקום. אתם שומעים מה זה, הוא הולך הביתה והוא חושב לשבת לאכול ואימא שלו מכינה לו אוכל ופתאום שריקה מלמטה, יוסי יש משהו בפתח תקווה, אימא להתראות, אבל מה עם האוכל?  איפה שום דבר, כמו קליפה קטנה, עף מכאן בא לפתח תקווה ועף לתל אביב ועף לחיפה, זה חיים זה? חיים של קליפה, חיים של תבואה ולא יותר מזה.