האם חזרה בתשובה היא שטיפת מוח

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 09 יוני 2014
כולם אומרים שאדם הולך לשיעור תורה וחוזר בתשובה זה לא מציאותי - ובטח שעשו לו 'שטיפת מוח' - מה זה שטיפת מוח? והאם זה נכון?
האם חזרה בתשובה היא שטיפת מוח? כולם אומרים איך אדם הולך לשיעורי תורה וחוזר בתשובה – בטח עשו לו שטיפת מוח, האם זה נכון?! בואו נראה, חז"ל הקדושים אומרים, צדיקים לבם ברשותם ורשעים הם ברשות לבם, צדיקים הם בעל הבית על הלב, הם השולטים על הלב אבל רשעים הם ברשות הלב, הלב בעל הבית עליהם, הלב אוכל אותם, הלב מוביל אותם הרי רבותיי יש לי מילה אחת לומר לכם, אפשר לתלות על הרחוב ועל כל העולם שלט ענק מילה אחת, "לב", הרי ברחוב הלב בעל הבית, לך תאכל, תשתה, תעשה מה בא לך. הישיבות הקדושות שלט המילה, "מוח". הרי אדם אומר, אני חופשי, עושה מה בא לי. רבותיי אומרים חז"ל הקדושים בגמרא, אין לך בן חורין כמי שעוסק בתורה, חופשי זה בן תורה, עבד זה חילוני. איך זה יכול להיות? הרי חילוני עושה מה בא לו ולך אסור, תשמעו טוב אני אתן לכם משל, אדם מעשן סיגריות, מרלברו, טיים, קנט וכו' הולך מסתובב ועושה צלחות וצמיגים באוויר, מסתכל עליך ואתה לא מעשן והוא רואה אותי כמו איזה מסכן, תראה מה אני ותראה מה אני עושה פה, מוכר צמיגים אבל תארו לעצמכם יש שביתה בבתי חרושת לסיגריות, אתה בלילה ישן שישרפו כל הסיגריות ותראה את ההוא באמצע הלילה עם פיג'מה, אולי יש לך סיגריה? אולי יש לך גפרור? תראו משועבד לסיגריה ואני לא משועבד. אם אין לך את השימוש שלך אתה אומלל, באמצע הלילה אתה תלך לרחובות, אני ישן ישתבח שמו, שישרפו כל הסיגריות בעולם. הסיגריה שורפת ומזיקה לבריאות, עם סיגריה אתה מכלה את הממון שלך, מכלה את הזמן שלך, מזיק לאוויר וביטול תורה גם כן.

נו עכשיו תשמעו טוב מה הנמשל? חילוני ברחוב יש לו ים תאוות, זה בחורות וזה מועדונים וזה כדורגל וזה ים, ולי אין אותם, אני חופשי, נהנה. אדוני קח אותי ושים אותי בבית סוהר ותכניס חילוני לבית סוהר, מי מתפוצץ? אני תן לי גמרא וסטנדר אני נמצא בגן עדן. אני בגן עדן בל החילוני אין לך את היצרים שלו, הוא מתפוצץ. כל תאווה זה סיגריה, בחורה זה קנט, כדורגל זה טיים, אתה משועבד לסיגריות, אין לך אותם אתה קרוע. אני מנוטרל מכל התאוות שלך, התורה עושה אותי בעל הבית על הלב, שהמוח הוא השולט, הוא המוביל והוא המוליך, אני בעל הבית על עצמי, שולט על העיניים ועל כל הגוף. תראו דברי חז"ל קודש קודשים, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה - חופשי זה בחורי ישיבות, בן חורין זה בן תורה. אומרים חז"ל, מאן מלכי? רבנן, מי אלו המלכים, מי זה מלך? זה בן תורה, זה מלך, הוא אדמו"ר, כל בן תורה זה מלך, הוא בעל הבית על הגוף שלו, העיניים שלו לא יסתכלו איפה שהוא לא רוצה להסתכל. אתה עובר בחוץ, רואה את ההוא כמו איזה מסכן, אומלל, אני הולך והם כמו עצים כולם, הולך לא רואה אף אחד. מה קרה, שליטה, משמעת בכל הגוף. אתה אומלל, תאוות קטנות מעיפות אותך לסוף העולם.

כל החיים צריכים לדעת זה מלחמה בין מוח ללב וזה התורה הקדושה אומרת, "ולא תתורו אחרי לבבכם", מה הפירוש, אתם יודעים מה הפירוש "אחרי לבבכם"? תיזהר יהודי שהלב שלך לא יהיה הקטר שלך בחיים, למה בלב אין שכל, לב זה חמדה ותאוות, אם הלב זה הקטר אז אתה אבוד. שהלב לא יהיה המוביל שלך, שהלב לא יהיה הקטר שלך ותראו את הרחוב היום, הרחוב זה לב ותראו לאן הגיע הרחוב, כולם משתוללים, כל הכנסת, תראי לאן הנוער הגיע. שהלב בעל הבית זה בהמה בעל הבית, כשבהמה שולטת עליך אתה במדרון האבדון, אוי ואבוי לנו שהגוף בעל הבית עלינו, אם הנשמה היא לא בעלת הבית אז אתה גרוע מן החיות, נורא נוראות. ברחוב ובכל העולם החילוני ובכל העולם כולו שיהיה ברור המוח לא מתפקד, מי שמתפקד זה הלב, זהו זה, מוח לא מתפקד, המוח אומר אסור שבת והלב לא שומע, זאת אומרת אדם שחוזר בתשובה מה עושים לו? האם שטיפת מוח או השתלת מוח? תגידו אתם, השתלה, מוח שלא תפקד מתחיל לתפקד, שולט על העיניים, שולט על הידיים, על הרגליים, שום פעולה לא נעשית בלי הוראה מלמעלה והם מדברים על שטיפת מוח, אין להם מוח בכלל, בדיחה, מה אתה מדבר איתי על שטיפת מוח, מה שטיפת מוח אתה כולך לב, איזה מוח אתה בכלל מדבר? המוח אומר לך שבת, טרפות, פריצות, עזוב, אתה לא שומע ואתה לא יכול ואתה גם לא מסוגל לשמוע, אתה משועבד. אתם מדברים על שטיפת מוח?!