מאת:
קטגוריה: דברי הרב
סיפורים והנהגות על הצדיק רבי אברהם אהרונוביץ שהרב דניאל זר היה מקורב אליו ביותר.
השבוע היה יום הפטירה של מורי ורבי קודש הקדשים, צדיק יסוד עולם, איש אלוקים קדוש ונורא, רבי אברהם אהרונוביץ זיע"א מירושלים, שזכיתי להיות מקורב אצלו. מאז שהייתי בישיבה בירושלים תמיד כשהייתי נוסע לישיבה הייתי עולה אליו. הוא היה גר בבתי אורינשטיין בירושלים, בתמונה שלו רואים את פניו המאירות פני מלאך.

הייתי חוזר לשבתות הביתה וחוזר ביום ראשון לישיבה. יום אחד אני בא מב"ב לירושלים, דודי [היה עובד אז ביהלומים היום הוא מתמיד גדול לומד מהבוקר עד הערב] נתן לי שלוש מאות לירות לתת לרבי אברהם, זה היה מספיק לו לשבוע ימים. אני הולך לרבי אברהם, יש שם חומה וקשת גדולה בכניסה לבתי אורינשטיין, אני רואה אותו עומד בפתח הבית שלו מסתכל לכיוון שלי, התקרבתי אליו ואמר לי: מהבוקר לא היה לי כסף למכולת, אמרתי וחשבתי לעצמי מי יהיה השליח להביא לי כסף, והנה זה אתה ובירך אותי. אותו יום היתה לי סייעתא דשמיא נפלאה מאד ושמחה עצומה.

אחד המאפיינים שלו שתמיד היה שמח, והיה מלא ביטחון בה' ואמונה, ואמר לי תמיד "כי בשמחה תצאו" שעל ידי שמחה יוצאים מכל הבעיות. והנה יום אחד הוא היה עצוב, לא רצה לספר לי, לחצתי עליו ואמר לי יש תלמיד בישיבה שלכם שצילם אותי לא אכפת לי שצילם אותי אבל אני יודע (ברה"ק) שהוא עושה מסחר בתמונה שלי, אמרתי לו הוא בטח לא יודע שהרב מקפיד, הבטחתי לו שאני ידבר איתו, התקשרתי אליו הבחור נבהל ובא לבקש סליחתו.
גיסי התחתן בירושלים, כשנסעתי לירושלים הלכתי אליו. בסוף ימיו הוא סבל מאד מהרגליים, אשתו נפטרה כבר ובאותו זמן היה גר אצל בתו היא היתה צדקת, והיתה סוגרת את השער כדי לשמור עליו, ואני ממהר שלא אספיק, חשבתי לעצמי מתוך הדחק מחשבה מוזרה בלב, אולי אומר שבבא סאלי שלח אותי כדי שהיא תכניס אותי, לא תכננתי לשקר חלילה אבל הדחק ממציא המצאות שחלפו בראש, והנה היא פותחת לי את הדלת, איך שאני נכנס אומר לי: שלום עליכם, בבא סאלי שלח אותך אצלי?... גם בשעות שלא קיבל קהל היה תמיד אומר לי כל שעה אתה יכול לבוא, אתה אצלי מעבר לזמן.

שמעו מעשה נורא. יום אחד אני הולך לירושלים, ליד מחנה שנלר ושם פניתי לרח' יוסף בן מתתיהו, פגשתי זקן אחד ושאלתי אותו מה השעה. הבטתי אחרי האיש לא ראיתי כאלה פנים מאירות בחיי! הצטערתי שלא ביקשתי ממנו ברכה...  והנה באתי לבית של רבי אברהם, ומה הוא אומר לי? שלום עליכם! והוסיף: אפשר אתה מדבר בדרך עם אנשים גדולים ואתה לא יודע עם מי אתה מדבר? וסיפר לי שפעם ישב בעל התולדות בבהמ"ד, בא זקן ודיבר עימו, לאחר מכן בא הבעש"ט ואמר לו: אילו היית יודע שאליהו הנביא דיבר עמך כמה היית שמח.

הוא היה אומר: אני קשור לבורא עולם קשר אחד באופן שרגע אחד אינו שוכח את בורא עולם, אדם אוכל ושותה מדבר עם אנשים, אבל רבי אברהם כל הזמן בראשו ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך... ואמר לי, מאז שאני ילד לא שכחתי את בורא העולם.
אחותי, לפני חתונתה היתה רגילה להתעלף לפתע פתאום. היה אז בין הזמנים, נסעתי לרבי אברהם זצ"ל לקבל ברכה. רבי אברהם אמר לי מה אתה בא אלי, יש לך בב"ב האדמו"ר ממכנובקא איש אלקים קדוש, אמר לי הוא אדם גדול יש לי קשר איתו מרחוק! שאלתי איך יש קשר מרחוק... ואמר יש דברים שא"א להסביר.

כיון שאמר לי רבי אברהם ללכת לרבי מכנובקא לבקש עבור אחותי, מיד למחרת שאלתי היכן ביהמ"ד מכנובקא, הראו לי, אחר התפילה דיברתי עם השמש אמרתי לשמש שאני רוצה ברכה מהרבי נכנסנו לאדמו"ר והגבאי מספר לו באידיש, אמר לי מה השם שלו, בירך, אמר לי הגבאי אם האדמו"ר שאל מה השם שלך תהיה רגוע. עד היום היא בריאה ב"ה, ושוב לא התעלפה פעם אחת.
בואו נראה לאיזה דרגות עליונות נשגבות אפשר להגיע ע"י קדושה וטהרה, שנזכה ללמוד מהצדיקים ללכת בדרך ה' אמן.

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב דניאל זר