מאת:
קטגוריה: דברי הרב
על ידי העיניים של האדם הוא יכול לשאוב לנשמתו קדושה גדולה או להיפך טומאה נוראה.
בימי הקיץ צריכים להתחזק ולשמור על העיניים שלנו כי לעיניים יש כח שאיבה אדיר! ידוע כשמגביהים את הספר תורה קודם קריאת התורה צריך להסתכל באותיות של הספר תורה, וכתב האריז"ל כשאדם רואה אותיות הס"ת מושך אור גדול על נשמתו! ולכן אומר האריז"ל שאסרו חז"ל להסתכל בפני אדם רשע (מגילה כח), כי מושך טומאה על נשמתו! ואפילו על גוי, וחיה טמאה טוב שלא להתסתכל כי הראייה שואבת טומאה לכל האיברים והגידים וגם להיפך לראות פני צדיק מושך הארה גדולה לנשמת האדם [מוהר"ן מברסלב].

מובא בסיפורי צדיקים, מעשה מזמן הקדוש רבי אלימלך זיע"א מליזענסק באשה מבוגרת שבאה לפני רבה של העיר, אותו רב היה כהן, וביקשה שיתפלל על אביה שימות! הרב הזדעזע, אמרה לו אבי בן מאה ועשרים, בריא כשור, שותה משקאות חריפים, מקיא... כולם סובלים ממנו... שאל אותה הרב, הוא אדם ירא שמים? אמרה לו בור הוא, לא יודע דת ודין. התפלא הרב ושאל את עצמו, באיזה זכות מאריך ימים? שאל הרב את האשה, באיזה שעה הוא שפוי וניתן לדבר עימו? לפנות בוקר אמרה האשה. למחרת בבוקר, מיד כשהוא מתעורר ביקר הרב אצלו בבית, הוא החל לגלגל עמו שיחה, זכית להאריך ימים כו', שאל אותו, האם אתה שומר שבת? איזה שבת? אני לא יודע כלום. שאל אותו הרב, שמא תאמר לי איזה דבר טוב שעשית בימי חלדך, מדוע זכית לאריכות ימים זו? אולי איזה מצוה גדולה. שום דבר אמר אותו האיש, אינני יודע מה זה. אמר לו הרב, אמור לי האם ראית פעם צדיקים, האם התברכת מהם? חשב האיש ואמר לו, לא הלכתי בחיים לשום רב, שוב הוא נזכר וסיפר כי לפני שישים שנה הלכתי בדרך ראיתי חסידים רצים, הם נכנסו לבית מדרש גדול, וראיתי שם חסידים רבים יושבים והאדמו"ר יושב בראש השלחן, ופניו היו בוערות כאש, כנראה, הוסיף האיש הכפרי ואמר, שהיה לו לרבי הזה יין טוב יותר מלחסידים שלו...

הסתכלתי עליו. שאל אותו הרב אולי זוכר אתה את שמו, אמר לו משהו כמו מלך.. אמר לו, אולי רבי אלימלך מליזענסק, אמר לו כן כן. נרגע הרב ואמר, ידוע כי כל מי שראה את רבי אלימלך מליזענסק זצ"ל לא מת בלא תשובה. - רבי אלימלך היה אש יוקדת, מנורה הטהורה, קידש את כל אבריו ושס"ה גידיו, וכל מי שהיה אצלו וראה אותו קיבל הארה נפלאה בנשמתו, העין שואבת את מה שהיא רואה.  - הבין הרב, לכן אותו אדם מאריך ימים, כי הקב"ה מצפה לתשובתו. שאל אותו הרב, רוצה אתה עולם הבא? אמר לו הרב צוחק עלי? כמובן! אמר לו הרב אמור "וידוי". הרב יצא החוצה מיד כי היה כהן וכשגמר הוידוי נפל אותו אדם ומת. והכל מלראות את רבי אלימלך פעם אחת! למדנו איפה מסיפור זה כמה גדולה מעלת ראיית פני צדיק. הוא ראה את פניו של רבי אלימלך שהיה המנורה הטהורה ולא יכול היה למות בלא תשובה!

הפנים של האדם – פנים מלשון פנימיות. הפנים הם הראי של הלב, כל אשר באדם רואים על הפנים. אדם עדין רואים עדינות על פניו, אדם אכזר רואים אכזריות. לא תראו אדם עדין עם פנים של אכזר ולהפך.
כתבו המקובלים. הרי הגוף הוא הלבוש של הנפש, כמו שאדם קונה בגד אצל חייט הוא לא יכול להתקשר לחייט בטלפון ולומר לו תפור לי חליפה, צריך לתפור לפי מידותיו. גם נשמת האדם - הגוף תפור לפי הנשמה ולכן פרצופיהם שונים כיון שאין הנשמות שוות.

צריך לדעת שרק מחכמת הפנים אפשר לחזור בתשובה, הרי כל מה שאדם עושה רשום לו במצח, מצוות ועבירות.לפעמים יש מצוות שהעבירה מוחקת את הרושם של המצוה, אבל יש מצוה אחת שהרושם שלה נשאר לעולם, וזו מצות צדקה, וזהו שכתוב "וצדקתו עומדת לעד". מה כתוב על המצח של האדם? יש שם את כל האותיות, אם הוא גונב מאיר על המצח שלו האותיות ג'נ'ב, וכן כל העבירות. אם הוא אוכל בקלאווה יהיה כתוב על המצח? אם הוא מכניס כדור ברשת יהיה כתוב? יש מערכת בקרה באוטו, קופסה שחורה במטוס, ראיתם פעם שכתוב בה "הריפוד נקרע"? הפח התעקם? לא. רק דברים בטיחותיים כתובים. מה רשום במצח של האדם? עשית מצוה או עשית עבירה ח"ו. דברים שהאדם נברא בשבילם, וזה לבד צריך לגרום לאדם לחזור בתשובה.
העיניים הם שתי יהלומים של מיליארדי קארט וצריך לשמור עליהם במסירות נפש, שנזכה לשמור עליהם בקדושה וטהרה!

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב דניאל זר