מאת:
קטגוריה: דברי הרב
כל אדם חי בבית שלו ושוכח שלקב"ה אין בית והשכינה בגלות ואין יום שאינו מקולל מחברו.
אדם חי את חייו, יש לו בית, יש לו כסף, יש לו הכל, הוא מרגיש ברוך ה' אני מסודר. אבל בואו נשאל את עצמנו איפה השכינה נמצאת, על זה היה דוה לבנו ועל אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו. איזה צער יש לה' יתברך, שתי בתי מקדש נחרבו באותו יום, כמה צרות היו לעם ישראל בגלויות, יום תשעה באב איזה צרות, איזה אסונות, וכל זה על חטא המרגלים שבכו באותו יום, צריכים לשבת ולבכות ולעשות תשובה, אני אמרתי לא פעם ולא פעמיים מעל שישים שנה עובדים עלינו במדינה הזאת מרמים אותנו ומשקרים אותנו, מאז שקמה המדינה ניתקו אותנו מזרם התורה הקדושה, הקימו בתי ספר חילונים והורידו לאנשים זקנים ופאות, אמרו להם שראש הממשלה אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, שהיה זה המשיח בר מינן מה עשו לנו, אין בתי מדרשיות, לא בית כנסיות ולא שום דבר.

ביום תשעה באב אנו צריכים לבכות מה עשו מהבנים ומהבנות, איפה הבנים והבנות שלנו זרוקים היום, שירימו ידיים ויגידו טעינו, רמסו את התורה ועקרו את התורה מישראל, מיליון ורבע ילדים בבתי ספר חילוניים, לא שבת ולא תפילין, לא ציצית, לא יודעים מה זה שמע ישראל, מי חלם שנערים ירצחו. בהודו זרוקים עשרת אלפים נערים אם לא יותר, ברחבי העולם מה קורה, בתי כלא מפוצצים, איזה בתים הרוסים... במקום להגיד "טעינו" מה הם עושים? כל היום מתקיפים את החרדים: למה חרדים לא עומדים בצפירה? מה הם רוצים מאיתנו בכלל?! הרי בשואה הלכו גדולי תורה, אריות תורה הלכו בשואה, מי הלך בשואה?! רובם חרדים היו, רובם גדולי תורה, כל הזמן נלחמים בישיבות, פתאום מפריע להם החרדים?! הכל צביעות, הכל שקר, הכל רמאות, הם עמי ארצות הרי, מה הם מבינים מדוע היה שואה, גלגולי נשמות, ביטול גזרות, על מה אתם מדברים אלא הם רק מחפשים איך לנגוח את עולם התורה, איך להילחם בעולם התורה, כל מילה עם זכוכית מגדלת אבל לא יעזור להם, על אפם וחמתם כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם וימלא כל הארץ כבודו.

אנחנו צריכים לדעת שאסור לנו להיות שאננים, עם ישראל בסכנה רוחנית נוראה ואיומה, יותר גרוע מהשואה, בשואה הרגו את הגוף ופה שורפים נשמות, ילדים נשרפים לנו בידיים, בתי ספר חילוניים לא שבת, לא תפילין ולא ציצית, מצווה ללכת להציל ילד ילד, כל אחד כמה שביכולתו, ללכת ולהשפיע על הקרובים, הידידים והחברים, אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים, אין לי ספק, כל הסימנים מראים שהמשיח בדלת. כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת סוטה, אחד מהסימנים שהמשיח בפתח: "חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו" כלומר שהחרדים יהיו נמאסים ושנואים על אנשים. וכן אומר הגמרא סוף מסכת כתובות:"דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים", אומר רש"י הקדוש, הרבה משטינים ומלמדי חובה יקומו עליהם.

הגמרא אומרת, תדע לך, קרוב לגאולה יקומו הרבה משטינים ומלמדי חובה יקומו בתלמידי חכמים ולא סתם תלמידי חכמים אלא גדולי הדור, הסתה חמורה עד כדי כך שאדם רוצה ללכת לרצוח, הסתה פרועה ימים ולילות של התקשורת. אבל עם ישראל  "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", זה הסגולה של עם ישראל כמה שנלחמים לעקור תורה הם יותר מתרבים, יותר מגדילים תורה! אנחנו צריכים להתחזק יותר ויותר בתורה ויראת שמים ובדקדוק ההלכה קלה כבחמורה.

איזה גלויות עברנו, איזה אינקוויזיציות עברנו, איזה מסעי צלב עברנו ועם ישראל שועט ודוהר קדימה, לא עצרו אותו מסעי צלב, לא עצרו אותו רדיפות, ולא שום דבר, עם ישראל דוהר קדימה עם השבת והתפילין קדימה קדימה, שואה לא עצרה אותנו ואנו דוהרים קדימה, אין כוח בעולם שיכול לעצור תורה, אין כוח בעולם שיכול לעצור את בורא העולם. אבל צריכים לדעת יש לנו אחים ואחיות ה' ירחם תינוקות שנשבו שלא יודעים בין ימינם לשמאלם, זה התפקיד שלנו היום להאיר להם את העיניים, להתקרב לתורה ויראת שמים ולהתקרב לבורא עולם.

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב דניאל זר