מאת:
קטגוריה: דברי הרב

רק על ידי עסק התורה הקדושה אפשר להנצל מהיצר הרע ומבעיות החיים.

הקב"ה ברא אותנו הוא אומר לנו איזה דרך מתאימה לבני אדם, איך נהיה בני אדם. אדם שיש לו "סובארו" לא ילך לתקן אותו בחברה של וולבו, ולהפך. צריך לשאול את הקב"ה איך נהיה בני אדם. ואומרת הגמ' בקידושין: "הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין... בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע! הקב"ה אומר לנו, סם המוות של יצר הרע, של הקלקולים של המידות הרעות זה התורה הקדושה. לך לבית המדרש "בא זכוכית יצא יהלום". 

כמה גדול כח התורה והמוסר! אתמול הייתי במירון ניגשו אלי אברכים שאני לא מכיר כלל, כבוד הרב: משפט אחד שאמרת זעזע אותי והחזיר אותי בתשובה, אמרת עדיף לאכול חזיר ולשמור על הבית הטהור. והיום הוא אברך שיושב ולומד כל היום. וכך עוד ועוד אברכים ובעלי בתים יראי שמים. בבית המדרש בונים עולמות, אנשים מאושרים שראו את אור התורה והם חבוקים ודבקים בה.
אתה רואה את הגמילות חסדים של אנשי התורה. אתה פונה בבקשה לחילוני שיש לו משרה הוא מסתכל עליך כמו יתוש, לא מתייחס אליך, מתנשא עליך, הגאווה עולה להם. לפני הבחירות רודפים אחריך אחרי הבחירות תרדוף אחריהם. לך לגדול בתורה, לך למרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א איך מתייחס לכל יהודי כאילו כל זמנו לפניו, יודע מה זה יהודי, כמה גדולה נשמת יהודי, כמה חשוב כל יהודי!

אין אומה זו אומה אלא בתורתה! לכן בלי תורה העם הזה מתרסק, הלב שותת דם איך לובשים הילדים והילדות, איזה התרסקות איומה ונוראה, והם כמו עיורים, לא רואים, כמו שכתוב ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, שואלים חז"ל למה כתוב ונטמתם חסר א'? תנא דבר"י עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם!  
עיר פרא אדם יוולד, כל אדם נולד פרא, יש שנולד 80% פרא, יש שנולד 20% אחוז פרא. במה הדבר נמדד? אדם נולד עם מידות רעות, עם תכונות רעות, ככל שיש לאדם יותר מידות רעות כך הוא יותר בהמה, יותר פרא, כמה שפחות מידות טובות אתה פחות בן אדם. והתפקיד שלך הוא "אדם יוולד" תעבוד על עצמך שמה"עיר פרא" שנולדת תייצר "אדם". תעבוד על הדבר היקר ביותר שלך שזה הנשמה שלך, שאתה תהיה יהלום. יש נגר שעובד על רהיטים מעוצבים אין כמוהם ליופי, יש שמלטש יהלומים שיבריקו בשלל גוונים, אבל אדם כזה הוא טפל ליהלום, הוא טפל לרהיטים. המוצרים מושלמים אבל הוא פגום. אבל יותר חשוב מזה הוא מי שמצחצח את הנשמה שלו, שמבקר ומלטש ומחליק ומשייף כל פינה ופינה במידות שלו, בהנהגות שלו שיהיו זכים וברים מאירים כספירים. זה הדבר היקר ביותר שיש לאדם, לתקן את עצמו. כי זה נשאר לנצח נצחים. 

בואו לת"ת אור דוד, שלוש מאות שישים ילד, איזה יחס ודרך ארץ, אני מגיע עם אורח לת"ת אתה רואה איזה שתילי זיתים איזה יופי של תורה. העולם החילוני הוא עולם חולני, חורבן עולם. רואים מצד אחד איך נראה העולם רודף אחר עץ הדעת, ואיזה יופי הרודפים אחר התורה, עץ החיים. ובמקום לרוץ אחר עץ החיים עוד מתלבטים אם ללכת אחר עץ הדעת?!
תארו לעצמכם יושבים כאן בצד ימין רבן שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי עקיבא האר"י הק', ר' יעקב אבוחצירה זיע"א, מיליונים של צדיקים. ומצד שמאל יושבים ראשי ממשלה לשעבר, חברי כנסת "גדולי האומה". מוקצה! תקלה וקלון! מי יסתכל עליהם?! 

צריך להחדיר עמוק עמוק! הקדושה היא הכלי קיבול לכל המצוות שאדם עושה, ככל שאדם קדוש יותר כח התפילה שלו חזק יותר, וערך המצוות שלו והלימוד תורה שלו גדול יותר. הקדושה היא הכלי קיבול. ולכן אומרת התורה כמה פעמים "קדושים תהיו כי קדוש אני", א"א לקבל סייעתא דשמיא ואור התורה והמצוות אלא בכלי קדוש, הקב"ה שורה במקום קדוש, הוא קדוש גם משרתיו צריכים להיות קדושים.

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב דניאל זר