כותב:
קטגוריה: דברי הרב

כולם שואלים איפה היה הקב"ה בשואה, וכי את כל הנהגת הקב"ה הם כן מבינים ורק זה לא מובן להם?

אל הרב גלינסקי זצ"ל התקשר פעם יהודי, טכנאי מנועי מטוסים, ואמר לו יש לי הרבה שאלות באמונה והוא רוצה לקבוע פגישה. קבעו פגישה. אמר לו הרב גלינסקי, לאחר שתסיים לשאול אותי על התורה, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות שמטרידות אותי במכניקה של מנועי מטוסים. אמר לו אותו אדם סליחה כבוד הרב, וכי ראית פעם מנוע מטוס? מה תשאל אותי?! אמר לו רבי יענקל'ה ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, אתה מבין שאני לא יכול לשאול על מה שאני לא מבין, ואתה רוצה לשאול אותי שאלות על התורה שלא הכרת ולא למדת מימיך?! למדת תורה? בבלי ירושלמי? נביא? קבלה? לא למדת. תבוא תלמד תורה ותחכים. כדי לשאול על התורה צריך להכיר אותה. התורה מלאה בשאלות, הקבלה מלאה בשאלות, ועוד איזה שאלות! איננו מפחדים משאלות,  לכל שאלה יש תשובה, תלמד תורה תראה את היופי של התורה ואת העומק של התורה, וכל שאלה תבוא על פתרונה. 

מעשה בערב יום כיפור, לאחר השואה, במחנה בפולין התאספו יהודים שרידי חרב להתפלל תפילות היום הקדוש. הקהל יושב איש איש ודומייתו, איש איש ומכאובו. והיו שם שתי אדמורים קדושי עליון, והקהל מחכים שאחד הצדיקים יעלה, אך הם מתמהמהים, לא עולים. והנה הם מצביעים על אחד מהקהל, אחד פשוט לכאורה, ומורים לו שהוא יעלה, והוא עולה לפני התיבה הציבור לא יודע מה מצאו בו, מה גדלות ראו בו? למה לא עלו בעצמם? יש מתח באוויר, היום גדול ונורא והוא רוצה לפתוח ולומר יתגדל ויתקדש שמיה רבה, ששמו הגדול יתקדש בעולם, אך הוא עומד ושותק, והקהל במתח, מה הוא שותק? והנה קולו נשמע, קול של המקבל יסורים באהבה, והוא אומר כך: רבונו של עולם מה אני מבקש ממך? אבי ואימי נהרגו בשואה, אשתי והילדים כולם אחד לאחד הלכו בשואה, אחי ואחיותי, גם ידידי וקרובי. ובקהל צמרמורת ודמעות בעיניים, הפצע עוד טרי לכל אחד מהם. ואומר אותו יהודי מה אני מבקש ממך – יש לי לך בקשה אחת רבונו של עולם - יתגדל ויתקדש שמיה רבה! והקהל בוכה. והוא הצליח לרומם תפילה שלא היתה כזו מעולם מעם שרידי חרב. זו אמונה טהורה. הוא "נברא", ויודע כי נברא לא יכול להבין בורא. זו יראת שמים!!

בקריאת שמע עוצמים את העיניים, ואנו מכריזים ואומרים, גם בשעות הקשות ביותר: רבונו של עולם אנו נבראים ואתה בורא, נברא אינו יכול להבין בורא! אנו לא שואלים שאלות מה שאתה מצוה אנו עושים. "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אפילו נוטל נפשך" זו יראת שמים.
חילונים שואלים היכן היה הקדוש ברוך הוא בשואה? חושבים הם שהוא יתברך חייב לשמור עלינו, חייב. אך ראו מה התורה אומרת בפרשת כי תבוא והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו, ונתנך ה' עליון על כל הארץ וגו' כי תשמע בקול ה' אלוקיך. ברוך אתה בעיר, בשדה, בצאתך, בבואך. המון המון ברכות וברכות. ומה כתוב אחר כך? ואם לא תשמע בקול ה' אלוקיך, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך, ארור אתה בבואך ארור אתה בצאתך.. תשעים ושמונה קללות! פחד רק לשמוע אותם, והחזן קורא אותם בשקט, קללות אחד אחר השני... בתורה כתוב דברים שהיו בשואה: ישא ה' אליך גוי מרחוק כאשר ידאה הנשר, גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון. 

שואלים אותי, היכן היה הקב"ה בשואה, ואני שואל, ואם לא השואה אין לכם שאלות, תינוק שנכווה במים רותחים, ילד שלא חטא, אין לו עבירות. מי שמחפש תירוצים ימצא ללא ספק הרבה שאלות. ודין פרוטה כדין מאה, שש מליון יהודים נהרגו, אם היה שש מאות אלף היינו רגועים? או שישים אלף או שש אלפים.
אדם חי בעולם, ולאחר מאה ועשרים עושים דין חשבון על כל המעשים שלו, תארו לכם אדם צדיק ירא שמים קיים מצוות, חי עד גיל שמונים תשעים, והלך לעולמו. בדין יוצא הוא זכאי, אולם היתה עבירה שעשה ולא עשה עליה תשובה, ובשמים אין פרוטקציות, וקבעו לו בשמים שהתיקון שלו הוא לטעום עוד הפעם טעם מיתה, וכמה יחיה? זה תלוי בכמה דברים, חודש חודשים שנה שנתיים שלוש הכל כרצונו יתברך, בשמים מחליטים. ואיך ימות? באיזה עונש? הכל לפי העבירה שלו. והילד הזה, נולד להורים פלוני אלמוני, והוא טבע באמבטיה בגיל חודשיים. ושואלים הכל: ילד קטן מה עשה? ילד קטן?! אתם ראיתם גוף, הגוף קטן, אבל הנשמה זקנה, בן תשעים הוא! אדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב.

תשאלו מה אשמים ההורים? תשובה: ה' לא שולח ילד כזה לכל הורה, רק להורים כאלו שצריכים כפרה על העבר בצער של מיתת בנים, וכך לפרטי פרטים: אל אמונה ואין עוול, איש לא נענש חינם, כשלומדים בחז"ל ובייחוד בספרי הקבלה אין שאלות, הכל ברור וצהיר.

אהבתם? תנסו גם את אלו