החתמות (סטיגמות)

מאת: 
קטגוריה: אימון אישי
ת. פרסום: 07 יוני 2021
כיצד נחשוב נכון על אחרים ולא נקבל רשמים ראשוניים מוטעים שיפריעו לנו בחיים.
מעצם היותנו בני אדם, כולנו שוגים וטועים, והדבר אינו נדיר. אנו נוטים להתעצל ולדחות עשייה של דברים, אף כאשר הם חשובים מאוד . קשה לנו להתאפק, לדחות סיפוקים ולהתגבר על דחפים, על חלק מהם לפחות. עם כל הכבוד והזהירות, כולנו נכשלים, לפחות מדי פעם, ב ''מצות הקלות שאדם דש בעקביו''. במקרים רבים אנו טועים בשיקול דעתנו, ולאחר מעשה אנו מהרהרים: חבל שלא חשבתי על כך קודם. גם בעניינים שבין אדם לחברו, לא תמיד יש בנו אומץ להביע את דעתנו ולעמוד על שלנו, ודי שכיח שאנו מתחרטים על שנהגנו כך ולא אחרת.

כל זה אין בו כדי להכתירנו בתארים הלא מחמיאים 'עצלנים', 'מושחתים', או 'טיפשים'. טעות ועיוות חמור להגדיר את עצמנו או את הזולת בתארים כאלה, המשפילים ומרחיבים את תחום הליקוי, ובעצם, צובעים את כל כולנו בצבע דוחה ושלילי.

הטלת סטיגמה, כלומר החתמה בתואר שלילי גורף, היא הגזמה של הכללות ושל 'הכול או לא כלום'. 'טיפש', לדוגמה, הוא אדם שטיפשותו באה לידי ביטוי בכל מקום ובכל זמן. לעומת זאת, גם מי שטעה ועשה מעשה טפשות, עשוי להיות חכם ואפילו מבריק בשאר העניינים. הוא הדבר בשאר התארים השליליים וההחתמות הכוללניות. כל אחד כמעט מסוגל לחיות עם העובדה שהוא עשה מעשה שטות, אבל אין איש כמעט שמסוגל לחיות עם הקביעה שהוא שוטה. לא נורא לשמוע שלא קלטנו את העוקץ בבדיחה טובה. הרבה פחות נעים לשמוע שלא קלטנו את העוקץ משום שאנו 'מרובעים', או משום  שנולדנו במשפחה או במדינה פלונית.

החתמות הן אחד הגורמים המשמעותיים בפגיעה בערך עצמנו ובערך הזולת. כאשר אנו מחתימים את עצמנו, אנו מרחיבים את הפסילה העצמית מעבר לעובדות, ובכך אנו פוגעים בעצמנו. כאשר אנו מחתימים אחרים, אנו חוטאים בפסילה טוטלית וגורפת, החוטאת לאמת ופוגעת בזולת במידה רבה מאוד.
וכשם שהמוח שלנו 'שומע' את המילים שבהן אנו משתמשים ומושפע מהן, כך משפיעות גם ההחתמות. לא רק המילים והמשפטים שבהם אנו משתמשים כדי לדבר חודרים לתודעתנו, אלא גם המילים והמשפטים שבהם אנו משתמשים כדי לחשוב ולהרהר, חודרים לתודעתנו ומשפיעים עלינו.
אם נתבונן, תיפעם רוחנו כמה אנו 'מדברים' לעצמנו במהלך היום, בין השאר כתגובה למה שאנו עושים, לטוב ולרע. אם מחשבותינו מורכבות מביטויים מזלזלים ופוגעניים, זה מה שהמוח שלנו 'שומע'  והנפש מפנימה, ואין ספק שאנו מושפעים מכך לרעה.

הדבר משמעותי בחינוך הילדים במיוחד. למסרים של הורים יש עוצמה אדירה והשפעה עצומה, ועל כן חובתם של ההורים להיזהר כפל כפליים מלהחתים את ילדיהם בסטיגמות שליליות, כמו 'עצלן', 'קל דעת', 'טיפש', 'חסר אחריות'. במקרים לא מעטים הילדים נאלצים להילחם כל חייהם עם הזרעים השליליים שנקלטו בתודעתם בשל אמירות מחתימות ששיננו להם הוריהם. במקום להידרש לגופו של עניין ולתקן את הטעון תיקון, כל כישלון נכנס אצלם למסגרת הסטיגמות ומשמש ''הוכחה נוספת'' ל'קלות דעתם', ל'קוצר בינתם', וכן הלאה. בעקבות זאת הם מוצפים בחרדה לתדמיתם ונאלצים להיאבק כל חייהם עם התדמית השלילית שהחדירו בקרבם.

אי לכך, נשים לב שלא להשתמש במילים פוגעניות ומחתימות, לא בבואנו לתאר את עצמנו, ולא בבואנו לתאר את האחרים.