זכר למחצית השקל

מצוות זכר למחצית השקל הנוהגת היום, כמה הסכום של מחצית השקל ותפילה קודם נתינת המעות.
נותנים לתת זכר למחצית השקל בחודש אדר, לפני פורים, ונותנים אותם למוסדות תורה וכו' ואומרים לשם יחוד וכו' ונזהרים לומר זכר למחצית השקל. מעיקר הדין רק מי שהוא מעל גיל 20 נותן מחצית השקל וטוב לתת גם למי שהוא בן 13 שנה. הנשים גם צריכות לתת זכר למחצית השקל וטוב לתת גם עבור הילדים הקטנים, אולם אין ידו משגת לתת לכולם יתן עבור בניו ובנותיו הקטנים סכום מועט.

המנהג לתת את הכסף לישיבות או מוסדות תורה, וכמו שבזמן בית המקדש מחצית השקל הייתה מכפרת כך היום שנותנים לעמלי תורה כדוגמת הכהנים בבית המקדש הם מכפרים עלינו.

הסכום השנה עבור מחצית השקל הוא 26 ש"ח שהוא 9 גרם כסף מזוקק.

וכתב בספר מועד לכל חי של רבי חיים פלאג'י וזה לשונו: מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני ביתו ח"ו היא מתבטלת. ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה ויהיה מוצלח בכל מעשה ידיו ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. והמתמיד בה מידי שנה יראה זרע ויאריך ימים.


ויאמר תפילה זו לפני נתינת התרומה:

רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שבזמן שהיה בית המקדש קיים היו ישראל נותנין כל אחד ואחד מחצית השקל בחודש אדר לעבודת בית המקדש לכפר בעדם. ועתה בעוונותינו הרבים חרב בית המקדש ואין אנו יכולים לקיים מצווה זו של מחצית השקל.
לכן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שיהא זה שיח שפתותינו שקורין פרשת מחצית השקל ונותנים כסף זכר למחצית השקל לצדקה. ויעלה לפניך כאילו קיימנו מצות מחצית השקל בפועל, היא וכל המצוות הכלולות בה במקום עליון.
ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

"כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַה' בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם: זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַה': כֹּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה יִתֵּן תְּרוּמַת ה': הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל לָתֵת אֶת תְּרוּמַת ה' לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם: וְלָקַחְתָּ אֶת כֶּסֶף הַכִּפֻּרִים מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתַתָּ אֹתוֹ עַל עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְהָיָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי ה' לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם".

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הריני בא לקיים מצוות זכר למחצית השקל, והריני נותן סכום זה לצדקה למקום תורה, לתקן את שורש מצווה זו וכל המצוות הכלולות בה במקום עליון. ויהי נועם ה’ אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

ויאמר: 'זכר למחצית השקל'!

לתרומת זכר למחצית השקל
לישיבת אור דוד לחצו כאן!