הרשמה לקריאת תהילים יומית

מספרים חז"ל כי ביקש דוד המלך ע''ה שיהיו הקוראים בתהלים מקבלין שכר כעוסקים בעמקי התורה בנגעים ואהלות. ואשרי האיש אשר אומר תהלים בשירה ובזמרה, בשמחה ובכוונת הלב והבנה, ולא במרוצה ובלתי כוונה. אם ירצו לקבל שכר, צריכין לומר בנחת רוח לפני ה' יתברך. ו"מי שנפשו חשקה לידבק בו יתברך ובשבחיו, אז ידבק עצמו בספר תהלים".
וידוע מעלתו של מי שרגיל בתהילים בכל יום: "כאלו קיים כל התורה כולה, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, וזוכה להיות תחת כסא הכבוד". וכתב החיד"א הקדוש: "כי הרגיל בתהילים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומשפחתו וכל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע, ברכות טובות והצלחות ורחמים וחסדים".

ולכן בס"ד פתחנו קבוצה של קריאת תהילים יומי להצלחת כלל ישראל ולהצלחת כל קורא וקורא, בכל יום ישלח מייל עם תזכורת לקריאה של פרק תהילים באתר

התזכורת תשלח החל מהשעה 12:00 בצהריים, נא וודאו שאתם מחוברים אל המייל בכל יום ע"י מחשב או טלפון כדי שתוכלו לקבל את התזכורת.
השתדלו רק מי שכן קורא כל יום שיהיה רשום, וכן מי שרוצה להפסיק בבקשה שיסיר את עצמו מרשימת התפוצות (ישנה אפשרות הסרה בתזכורת שמקבלים).
שימו לב: התזכורת נשלחת מידי יום באופן אוטומטי חוץ מיום שבת, את התזכורת שנשלחת בחג כמובן שניתן לפתוח במוצאי החג ולקרוא את הפרק.

כל נרשם מקבל על עצמו לקרוא פרק תהילים אחד (לפחות) בכל יום להצלחת כלל ישראל וזכות דוד המלך ע"ה יגן עליכם ועל כל עם ישראל, אמן.
נא מלאו את השם והמייל, שימו לב לרשום את המייל נכון על מנת שישלח אליכם כשורה.